LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендокринних дизрупторів у патології статевого дозрівання дівчат-підлітків та шляхи профілактики його порушень

група
Молочні

залози
Ма1

10.05.18

3.04

1.04.27

12.03.13

4.00

1.08.22

<0,05

Ма2

12.07.26

1.23

1.06.20

14.02.00

3.04

1.06.11

<0,05

МаЗ

15.08.06

1.08

1.06.07

16.03.05

2.13

1.02.05

<0,05

Лобкове

оволоссіння
Р1

11.07.17

1.11

0.10.06

12.08.10

3.19

1.05.04

<0,05

Р2

13.07.22

1.08

1.01.09

13.06.22

3.16

1.07.19

>0,05

РЗ


16.02.20

1.05

1.03.00

16.00.16

2.16

1.04.19

>0,05

Пахвове

оволоссіння
Ах1

12.00.04

1.08

00.10.29

12.09.18

2.29

1.01.28

<0.05

Ах2

14.01.12

1.15

1.03.08

14.03.10

3.08

1.07.09

>0,05

АхЗ

16.04.15

1.07

1.02.16

16.00.00

3.01

1.06.09

<0,05

Визначаєтся висока частота атипового перебігу пубертату – передчасного чи ізольованого пубархе та надлишкового адренархе, яка серед дівчат II групи досягає 28,3%, а серед дівчат I групи 5,4%, що не перевищує загальнопопуляційну (Ю. Гуркин, 2000).

Андрогенний статус і виявлення контингенту дівчат з ознаками стертої вірілізації ми оцінювали за значеннями гірсутного числа на різних стадіях статевого розвитку, частоти акне, гіпертрихозу і гірсутизму, а при огляді, у цьому зв'язку, фіксували наявність чи відсутність гіпоплазії малих полових губ і гіперторофії клітору. Середні значення гірсутного числа у дівчат із регіону з підвищеним рівнем ЕД склали 8,70,9, а у дівчат Одеси 4,20,6. Серед дівчат II групи частота поширення акне склала 16,9%, гіпертрихозу 24,5%, гірсутизму 20,7% (I групі 8,9%, 11,3% та 8,1% відповідно).У цілому поширеність зовнішніх ознак відносної гіперандрогенії наведена на рис. 2. та 3.

Рис. 2. Гірсутне число на різних стадіях пубертату у дівчат двох груп

Рис. 3. Середні значення частоти (%) зовнішніх ознак гіперандрогенії у

дівчат двох груп за весь період статевого дозрівання

Вік менархе знаходився в межах 10 - 16 років. Становлення менструальної функції дівчат виглядає таким чином: у 13 років 66% дівчат I групи мають менструації, а серед дівчат II групи тільки 50%. У 15 років, коли серед дівчат I групи не менструюють лише 5%, серед дівчат II групи не мають менструацій 28%. Найбільша частота появи менархе (76%) у дівчат I групи відзначена у віці 12 - 13 років, а в дівчат II групи (65%) у 14 – 15 років. Середній вік менархе для дівчат II групи - 13 років 10 місяців 15 днів, що на 1 рік 1 місяць пізніше ніж у дівчат I групи (12 років 9 місяців 19 днів, Р<0,05). Вікова динаміка основних параметрів внутрішніх статевих органів у дівчат з регіону з підвищеним рівнем ЕД має тенденцію до відставання, найбільше наглядно виражену в пубертатному періоді.

У II групи у 13,2% випадків установлено діагноз затримки статевого розвитку, у I групі у 5,9%. Структура порушень менструального циклу у дівчат двох груп (рис. 4) відбиває значне перевищення частоти поширення гіпоменореї, олігоменореї й опсоменореї у дівчат із регіону з підвищеним рівнем ЕД.

Рис. 4. Структура порушень менструального циклу дівчат двох груп.

Гормональний статус дівчат пубертатного віку з регіону з підвищеним рівнем ЕД характеризується підвищеним рівнем тестостерону та низькими рівнями сумарних естрогенів сироватки крові (рис 5) у порівнянні з аналогічними показниками дівчат I групи.

Рис. 5.Статеві гормони крові у дівчат двох груп у пубертатному періоді (вік менархе до 1 року)

У цілому виявлені різниці у фізичному й статевому дозріванні, гормональному статусі й структурі порушень менструального циклу дозволили припустити загальну тенденцію дисбалансу гормонального гомеостазу у дівчат II групи – відносна перевага рівня андрогенів, особливо в пубертатному віці. У цьому зв'язку значний інтерес становило визначення активності ароматази (ключового ферменту реакції андрогени естрогени) у жінок регіонів із різними рівнями присутності ЕД. Нами була визначена активність ароматази плаценти 24 жінок з 7 сільських районів, порівнянням служила активність ароматази плаценти жінок Одеси (табл. 2).

Таблиця 2

Активність ароматази плаценти жінок регіонів з різними рівнями ЕД

Регіон обстеження

n

Активність ароматази

(н/моль/ хвилину/ 1 г білка)М

m

Одеса

3

2,38

0,015

Саратський р-н

3

0,62*

0,025

Ізмаїльський р-н

3

0,95*

0,015

Іванівський р-н

3

2,56

0,016

Комінтернівський р-н

3

2,51

0,03

Болградський р-н

3

1,64

0,035

Овідіопольский р-н

3

2,28

0,016

Роздільнянський