LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендокринних дизрупторів у патології статевого дозрівання дівчат-підлітків та шляхи профілактики його порушень

р-н

3

2,42

0,016

*р <0,05 стосовно активності ароматази плаценти жінок в Одесі

Ці дані вказують на значне інгібування ароматази у обстежених жінок екотоксикантами Саратського та Ізмаїльських районів.

Експериментальне дослідження. Для вичленення ролі порушення балансу андрогени/естрогени внаслідок впливу ЕД вивчені прояви хронічної інтоксикації 28 самок щурів вибірковим інгібітором ароматази клотримазолом. У цих же умовах оцінювалися захисні ефекти фітоестрогенів. Введення клотримазолу щурі переносили добре, без зовнішніх проявів інтоксикації. Вага щурів перед забиванням у групі, що одержувала клотримазол, була достовірно нижча, а вага яєчника вища, ніж у інтактній групі. Досягнення статевої зрілості у інтактних щурів відбувалося на 6-7 тижні після народження, що виявлялося появою естрального циклу. Клотримазол викликав затримку статевого дозрівання, і становлення естрального циклу відбувалося на 8–9 тижні після народження. Спостерігалося збільшення тривалості циклу за рахунок подовження міжтічкового періоду, скорочення періоду тічки і зменшення середнього числа естральних циклів на одну самку на місяць (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив клотримазолу на естральный цикл щурів та захисні ефекти фітоестрогенів (ЕКСО)

Показник

I група

інтактні

II група

клотримазол

III група

клотримазол+ЕКСО


Mm

Mm

Mm

Тривалість цикла (у днях)

4,480,08

8,250,77*

5,640,64**

Подовження тічки (у днях)

1,680,08

1,210,08*

1,470,3

Подовження міжтічки (у днях)

2,80,8

7,040,8*

4,150,22**

Середня кількість циклів на 1 самку на місяць

6,260,16

3,60,4*

4,1 0,2

Частота стадій (%)

диеструс

382,1

663,0*

44,93,3**


проеструс

211,3

11,21,3*

19,21,7**


еструс

23,81,5

18,61,1*

22,61,2**


метаеструс

15,60,3

4,1 2,1*

12,71,3**

*р<0,05 між I і II групою **р<0,05 між III і II групою


Вміст сумарних естрогенів (нг/л) у крові щурів після 2-х місячного експерименту склав в I групі – 38,31,45; у II групі 13,20,77*, що відбиває зниження усіх фракцій естрогенів у групі, що одержувала клотримазол.

Гістологічне дослідження яєчника щурів показало, що клотримазол викликав порушення дозрівання фолікулів, їхню атрезію на ранніх стадіях, що знижувало кількість граафових пухирців, готових до овуляції та стовщення строми яєчника. У матці щурів клотримазол викликав сплющення та потоншення епітелію слизової оболонки. Введення ЕКСО нормалізувало темпи статевого дозрівання, показники естрального циклу, рівень сумарних естрогенів (40,51,23* р<0,05) і гістологічну структуру яєчника і матки щурів.

Таким чином, вибірковий інгібітор ароматази викликав естрогенну недостатність, порушення балансу андрогени / естрогени, затримку статевого дозрівання, порушення естрального циклу, фолікулогенезу та відповідно репродуктивної функції. Виявлені зниження активності ароматази у жінок Саратського району, паралелізм між порушеннями статевого дозрівання у обстежених дівчат цього регіону й у щурів із хронічним введенням інгібітора ароматази висунув питання про ведучий ендокринно-дизрупторний фактор серед екотоксикантів регіону.

Серед пестицидів, використовуваних у Саратському районі в останнє десятиліття, в істотних кількостях застосовувалися фозалон, метоксіхлор і метатіон. Крім них, за даними кафедри загальної гігієни ОДМУ (1991), виявлялися ДДТ і його метаболіт ДДЕ. У жіночому молоці ДДТ містився в середньому 0,50,16; ДДЕ - 3,90,4 мг/кг, у добових харчових раціонах і харчових продуктах від 0,16 до 0,55 мг/кг. ДДТ і ДДЕ є активними інгібіторами ароматази (І. Ясинська, 2000). Метоксіхлор і нитрофен дуже близькі за хімічною структурою до ДДТ і також, очевидно, мають цей ефект. Слід зазначити, що всі ці пестициди мають перехресний афинітет до естрогенорецепторів (R. Kavlock, 1999).

Ефекти фітоестрогенів сої при порушенні статевого дозрівання: Обстежено 45 дівчат у віці 15–16 років, жительок Одеси, які мали затримку темпів статевого розвитку та порушення становлення менструальної функції. 25 дівчат доодержували до раціону їжі харчовой додаток ЕКСО по 2 капсули (0,5г) на добу протягом 6 місяців, 20 дівчат склали контрольну групу. До критеріїв вилученя відносили: відхилення маси тіла більш ніж на 2 стандартні відхилення; підвищене фізичне навантаження; недавній стрес в анамнезі, гірсутне число більш 7 балів, затримка статевого розвитку у матері чи сестер.

При огляді виявлена перевага інфантильного й астенічного морфотипів, гипотрофічний вигляд зовнішніх статевих органів чи статевий інфантилізм. Гінекологічний вік складав 1 рік 0,5 міс; відставання статевого розвитку складало 2,50,5 рік; розвиток вторинних статевих ознак відповідав 1-2 стадії статевого дозрівання. Дані УЗД визначали гіпоплазію внутрішніх статевих органів.

Ми дійшли висновку, що збагачування раціону їжі харчовим додатком ЕКСО прискорює темпи приросту довжини тіла - 2,4%, ваги тіла - 8%, окружності грудної клітки - 4%, ширини тазу - 2,3% у порівнянні з контрольною групою ( 0,4%, 2%, 0,8% та 1% відповідно, р< 0,05) і стимулює ріст внутрішніх статевих органів. Гормональний статус досліджували до і після прийому ЕКСО (табл. 4).

Таблиця 4

Вплив ЕКСО на вміст гормонів у крові дівчат із затримкою статевого розвитку

Група / термін

обстеження

n

ФСГ

мМЕ/мл

ЛГ

мМЕ/мл

Естрадіол, нмоль/л

17-ОКС, мкг/100 мл

Тестостерон,

нмоль/л

норма


1,8 - 11,3

1,1- 8,7

0,001- 0,5

5 - 20

0,2 – 2,5

Початковий

Контроль

Вихідний

20

5,80,47

6,40,55

0,0910,02

13,11,2

1,60,06


20

6,00,35

6,70,42

0,1160,03

13,40,9

1,50,03

Початковий

Курс