LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендокринних дизрупторів у патології статевого дозрівання дівчат-підлітків та шляхи профілактики його порушень

ЕКСО

Вихідний

25

5,90,62

6,60,73

0,0930,02

13,30,9

1,70,09


25

5,40,77

4,50,63*

0,1240,03

15,60,5*

2,0 0,08*

*р < 0,05 між групою ЕКСО і контрольною групою

Аналіз результатів свідчить, що ЕКСО викликє істотне зниження рівня ЛГ і тенденцію до зниження ФСГ у порівнянні з контрольною групою. Ці зрушення відбивають зменшення потреби в ендогенних естрогенах, тобто виражений замісний ефект ЕКСО. Помірне підвищення рівня тестостерону відбиває це зменшення продукції стероїднихестрогенів у тканинах. Зниження рівня ЛГ обумовлено, також, здатністью ізофлавонів витиснути ЕД із естрогенорецепторів та транспортних білків, що зменшує потребу до ендогенних гормонів. Сумарна забезпеченість естрогенами (ендогенними стероїдами й екзогенними фітоестрогенами) у період прийому зростає, що підтверджується позитивною динамікою антропометричних показників і нормалізацією менструальної функції у дівчат, що приймали ЕКСО (рис. 5).

Рис. 6. Характер менструального циклу у дівчат до і після прийому ЕКСО

Отже, враховуючі здатність пестицидів до накопичення і довгочасного збереження, складності рекреації довкілля Південного регіону найбільш перспективним для збереження репродуктивного потенціалу підлітків слід вважати медико-організаційні заходи, включно з рекомендаціями щодо режиму харчування.

З метою профілактики порушень статевого розвитку дівчат необхідним є використання виключно доочищеної питної води, вилучення лікувальних засобів із властивостями ЕД (антигістамінних, протизачаткових засобів, β-блокаторів) у вразливі для ендокринних дизрупторів періоди розвитку. Найважливішим шляхом профілактики є введення в раціон харчування фітоестрогенів харчових рослин (соя, капуста білокачанна, ревінь, хміль, калина, чай зелений, шкірка цитринових та ін.).

ВИСНОВКИ

 • Фізичний розвиток дівчат із регіону з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів відстає за основними антропометричними показниками від ровесниць з екологічно менш забрудненого регіону, у яких ці показники істотно не відрізняються від середньоєвропейських.

 • Частота патологічних морфотипів значно вища в регіоні з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів; із віком ця величина зростає за рахунок переваги астенічного, інфантильного та інтерсексуального конституціональних типів. Отже, визначення структури морфотипів має істотне клініко-діагностичне значення для оцінки ризику порушень статевого дозрівання.

 • Статеве дозрівання дівчат в регіоні з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів відбувається пізніше. За ступенем вираженності естрогенозалежних ознак - темпу розвитку молочних залоз та віку менархе (13 років 10 міс., проти 12 років 9 міс.) відстають, а за ступенем вираженності андрогенозалежних ознак (лобкового і пахвового оволоссіння), значень гірсутного числа; частоти виявленого гіпертрихозу, гірсутизму та акне випереджають аналогічні показники ровесниць із менш забрудненого регіону. Вікова динаміка основних параметрів внутрішніх полових органів у дівчат з регіону з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів відстає за абсолютними величинами та темпами приросту в порівнянні з їх ровесницями з менш забрудненого регіону.

 • Гінекологічна патологія в дівчат у регіоні з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів зустрічається частіше і відзначається порушеннями менструального циклу за типом гіпоменструального синдрому і пізнього менархе.

 • Ендокринна система дівчат із регіону з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів перебуває у стані дисбалансу, що визначається підвищеним рівнем тестостерону, низьким рівнем естрогенів в

  порівнянні з дівчатами з менш забрудненого регіону. Висока частота предчасного пубархе (28%) серед дівчат із регіону з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів є маркером гіперандрогенемії, яка впливає на їх подальший статевий розвиток.

 • Активність ароматази в плаценті жінок з регіону з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів істотно нижче (0,62 н/моль/хвилину/1 г білку), ніж у жінок менш забрудненного регіону (2,38 н/моль/хвилину/1 г білку), що свідчить про значне інгібування ароматази у обстежених екотоксикантами регіону.

 • Тривале введення самкам щурів вибіркового інгібітору ароматази клотримазолу викликає недостатність естрогенів , порушення балансу андрогени/естрогени, затримку статевого дозрівання, зокрема становлення естрального циклу і фолікулогенезу і, відповідно, репродуктивної функції. Фітоестрогени сої істотно попереджують ці порушення.

  8. Фітоестрогени сої здатні поповнити недостатність ендогенних естрогенів у дівчат і сприяти нормальному становленню менструальної функції.

  9. У механізмах розвитку порушень статевого дозрівання дівчат у регіоні з підвищеним рівнем ендокринних дизрупторів істотним є порушення перетворення андрогенів у естрогени, обумовлене інгібуванням ароматази.

  Одним із шляхів профілактики, крім заходів обмеження впливу пестицидів, є введення в раціон харчування фітоестрогенів харчових рослин.


  СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Порушення періоду статевого дозрівання і валеологічні принципи його профілактики //Одес. мед. журнал.–1998. -№2 (46).–С. 58-60 (співавт. В.М. Запорожан, В.С. Соколовський, Л.О. Носкін).

 • Ксеноэстрогены пищи и половое развитие девочек //Медико-социальные проблемы семьи. – 2000.–Т. 5., - №2-3. – С. 18-22.

 • Роль эндокринних дизрупторов в генезе гиперандрогении у девочек //Буковин. мед. вісник. – 2000. –Т. 4., - № 2-3. - С. 39-42.

 • Влияние пищевой добавки ЕКСО на половое созревание женского организма. //Растительные адаптогены: Сб. науч. тр. - Одесса: "Астропринт", 2000.– С. 39-46.

 • Влияние эндокринных дизрупторов на репродуктивное здоровье подростков на Украине //Сб. науч. тр. IV Всерос. конф. по детской гинекологии "Современные профилактические и терапевтические технологии в клинике детской гинекологии". –М., 2000. – С. 21-22 ( соавт. А.А. Зелинский ).

 • Валеологические подходы к предупреждению и лечению нарушений полового созревания девочек, вызываемых экотоксикантами //Сучасні досягнення валеології і спортивної медицини. – Одеса: "Чорномор'я", 1999. – С. 198-199.

 • Некоторые характеристики репродуктивного потенциала девочек в экологически загрязненных районах //Тр. 3 Междунар. Конгр. "Актуальные вопросы инфектологии в акушерстве и гинекологии".– Одесса, 2000. - С. 61.

 • Сравнительная оценка параметров физического развития девочек-подростков двух городов Южного региона Украины //Матер. науч. конф. "Актуальні питання гінекології дітей і підлітків". –Харків, 1999. –С. 11-12. (соавт. А.А. Зелинский).

 • Формирование иммунной реактивности девочек-подростков в условиях экологического дискомфорта //Тр. 3 Междунар. Конгр. "Актуальные вопросы инфектологии в акушерстве и гинекологии".– Одесса, 2000. - С. 60.

 • Экотоксиканты и нарушения полового созревания девочек //Матер. науч.


 •