LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей

дітей.

Функція зовнішнього дихання(ФЗД) досліджувалась на комп'ютерному спірографі "Spirosift-3000" з вивченням стандартних показників (Клемент Р.Ф., 1998). Субпопуляції лімфоцитів (CD3+, CD4+, CD8+, CD20+) визначали методом непрямої імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл (Інститут онкології ім. Р.Е.Кавецького; Київ); концентрацію сироваткових IgА, IgМ і IgG визначали мікротурбідиметричним методом з використанням моноспецифічних сироваток до IgA, IgM і IgG людини і стандартної сироватки крові людини (С1 К95) (НДІ епідеміології і мікробіології ім. М.Ф. Гамалея; Росія); рівень IgЕ визначали методом кількісного імуноферментного аналізу з використанням набору "Ig-ІФА-БЕСТ-стрип"; за допомогою методів, основаних на здатності нейтрофілів поглинати і перетравлювати мікроби визначали фагоцитарне число (ФЧ), фагоцитарний індекс (ФІ), показник завершеності фагоцитозу (ПЗФ) (Хаитов Р.М. и соавт., 1995). Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) визначали за Digeon (1987). Рівень молекул середньої маси (МСМ) визначали за спектром поглиння в ультрафіолеті безбілкових фракцій сироватки крові при довжині хвилі 250–300 нм. Рівні АЕА визначали в сироватці крові методом твердофазового імуноферментного аналізу по протоколам, розробленим в лабораторії клінічної імунології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, результати виражали в умовних одиницях оптичної щільності.

Одержані результати оброблені з використанням методу описової статистики з визначенням середнього значення (М), стандартної помилки середнього (m) і непараметричної статистики з використанням методів оцінювання гіпотез (U тест Мана-Уітни, парний критерій Вілкоксона), кореляційного аналізу (коефіцієнт кореляції Спірмена). Обчислення проводили за допомогою програмного продукта STATISTICA for WINDOWS 5.0 (StatSoft, США).

Результати досліджень та їх обговорення. За даними анамнезу серед чинників, що сприяють участі ЕТ в патогенезі БА у обстежених хворих виявлена атопія (62,5 %), харчова алергія (52 %), несприятливі житлово-побутові умови (50,7 %), супутні хронічні і функціональні захворювання органів травлення (86 %), ЛОР-патологія (59 %), антибіотикотерапія більше 2-х разів на рік (36 %). Найбільш часто в складі полівалентної сенсибілізації (78 %) виявлялась сенсибілізація до пилу (66 %).Серед триггерних чинників часто провокували приступи задухи ГРВІ (58 %); інгаляційні алергени (68,7 %): контакт з пилом (66 %), шерстю тварин (28,7 %), полютантами (16,7 %).

Неспецифічні симптоми ендогенної інтоксикації (ЕІ) і диспепсичного синдрому різного ступеня вираженості мали місце як в міжприступному періоді (34 % і 58 %), так і в періоді ремісії (44,3 % і 30 %).

Проведене дослідження виявило порушення в системі АЕА (табл. 1).

Таблиця 1

Рівень антиендотоксинових антитіл у дітей з БА (Mm)


Групи дітей

Анти-ЛПС-IgA,

ум.од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgM,

ум.од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgG,

ум .од. опт. щіл.

Контрольна група

0,1350,009

0,3290,029

0,1230,007

Всі діти з БА

0,1380,005

0,2740,015*

0,0920,008**

Період загострення

0,1670,013

0,5220,019**

0,0910,008**

Міжприступн. період

0,1210,007

0,2270,009*

0,0790,003**

Період ремісії

0,1510,008

0,2180,011*

0,1010,005*

Примітки:

1.* - p<0,05, порівняно з контрольною групою.

2.** - p<0,001, порівняно з контрольною групою.

В залежності від періоду захворювання, зміни рівнів АЕА мали різну направленість, за виключенням анти-ЛПС-IgG, який був знижений незалежно від періоду хвороби.

В періоді загострення БА спостерігалась тенденція до підвищення рівня анти-ЛПС-IgА і достовірно високий рівень анти-ЛПС-IgМ, що вказувало на участь ЛПС в ініціації періоду загострення БА.

Поза періоду загострення виявлено достовірно знижений рівень анти-ЛПС-IgМ, при чому, по мірі збільшення тривалості ремісії не відбувалося нормалізації рівнів анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG.

Стан системи АЕА в залежності тяжкості перебігу БА оцінювали за періодами захворювання в силу різної направленості показників (табл. 2).

Таблиця 2

Рівень антиендотоксинових антитіл у дітей з БА в залежності

від ступеня тяжкості перебігу і загострення (Mm)

Групи дітей

Ступінь

тяжкості

Анти-ЛПС-IgA,

ум.од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgM,

ум.од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgG,

ум.од. опт. щіл.

Контрольная група

-

0,1350,009

0,3290,029

0,1230,007

Період загострення

(ступінь загострення)

I

0,1620,011

0,6880,157**

0,1240,025


II

0,1690,021

0,4810,059**

0,0760,005**


III

0,1710,022*

0,4500,069*

0,0870,013**


IV

0,2530,021*

0,2590,048*

0,0880,015**

Міжприступний період

№1

0,1220,010

0,2290,015*

0,0800,004**


№2

0,1100,012

0,2180,009**

0,0740,002**


№3

0,1230,010

0,2020,011**

0,0800,004**

Період ремісії

№1

0,1690,015

0,2260,020*

0,1040,009


№2

0,1610,010

0,2250,022*

0,1090,008


№3

0,1290,009

0,2060,016**

0,0910,005**

Примітки:

1.* - p<0,05, порівняно з контрольною групою.

2.** - p<0,001, порівняно з контрольною групою.

В періоді загострення рівень анти-ЛПС-IgA підвищувався від легкого до тяжкого ступеня загострення, що свідчило про зниження резистентності слизових оболонок і збільшення антигенної стимуляції МАLT-системи ЕТ. Рівень анти-ЛПС-IgM був достовірно підвищеним і