LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей

тільки при надто тяжкому (IV) ступені загострення був знижений в 1,27 рази, тобто – чим вище був рівень анти-ЛПС-IgM, тим легче протікало загострення. Рівень анти-ЛПС-IgG відповідав контрольним показникам тільки у дітей з легким загостренням, а при середньотяжкому і тяжкому загостренні був достовірно знижений. Зниження рівнів анти-ЛПС-IgM і анти-ЛПС-IgG пов'язано зі споживанням чи генетично недостатньою імунною відповідю і супроводжувалось більш тяжким загостренням.

Поза періоду загострення рівень анти-ЛПС-IgА достовірно не відрізнявся від контрольних показників незалежно від тяжкості перебігу. В міжприступному періоді, рівень анти-ЛПС-IgG був достовірно знижений у всіх дітей, а рівень анти-ЛПС-IgM з більшим ступенем достовірності був знижений при персистуючому перебігу, ніж при інтермітуючому. Установлено зниження резервів зв'язування ЛПС анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG, що, за даними літератури, мають максимальну протективну дію у відношенні ЕТ (Macpherson A.J. et al., 2001).

В періоді ремісії рівень анти-ЛПС-IgM був знижений у дітей з легким перебігом БА, але з більшою вірогідністю відмінностей – у дітей із середньотяжким персистуючим перебігом. При середньотяжкому перебігу БА зберігалось зниження резервів зв'язування ЛПС анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG, що було фактором ризику такого перебігу БА у дітей.

В періоді загострення БА при тривалості хвороби 1–2 роки рівні анти-ЛПС-IgA і анти-ЛПС-IgG достовірно не відрізнялись, а рівень анти-ЛПС-IgМ був максимально підвищений, порівняно з контрольною групою ( табл. 3).

Таблиця 3

Рівень антиендотоксинових антитіл в залежності від тривалості БА у дітей

(M m)

Групи

Тривал.

хвороби

Анти-ЛПС-IgA,

ум. од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgM,

ум. од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgG,

ум. од. опт. щіл.

Контрольна група


0,1350,009

0,3290,029

0,1230,007

Період загострення

1–2 роки

0,1590,018

0,7310,135**

0,1110,022


3–4 роки

0,1800,031*

0,4690,049*

0,0960,014**


< 5 років

0,1700,021*

0,4400,044*

0,0800,008**

Поза загострення

1–2 роки

0,1310,011

0,2430,018*

0,0820,005**


3–4 роки

0,1270,008

0,2170,011*

0,0800,003**


< 5 років

0,1380,005

0,2070,007**

0,0990,004*

Примітки:

1. * - p<0,05, порівняно з контрольною группою.

2. ** - p<0,001, порівняно з контрольною групою.

При тривалості захворювання більше 3-х років рівні анти-ЛПС-IgА і анти-ЛПС-IgМ були достовірно вищі, а рівень анти-ЛПС-IgG – нижчий. Таким чином, при більшій тривалості хвороби зростав вплив ЕТ на слизові оболонки, і знижувались резерви його зв'язування анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG.

Поза періоду загострення при тривалості захворювання БА від 1 до 4 років були достовірно знижені рівні анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG, а у дітей, що страждають на БА 5 і більше років (55,9 % дітей) рівень анти-ЛПС-IgМ був знижений більшим ступенем відмінностей. Не можна виключити ймовірність того, що у частини дітей мало місце генетично детерміноване зниження синтезу цих АЕА, яке сприяє більш ранньому дебюту і персистуючому перебігу БА.

Серед обстежених дітей переважали хлопчики (64 %) і діти з II (A) групою крові (49,3 % дітей).

У хлопчиків при загостренні БА, на відміну від дівчаток, був достовірно знижений рівень анти-ЛПС-IgG (табл. 4). Поза загострення у хлопчиків рівень анти-ЛПС-IgG був знижений з більшою вірогідністю відмінностей, ніж у дівчаток. Зниження резервів зв'язування бактеріального ЕТ анти-ЛПС-IgG, більш виражене у хлопчиків, може бути названо однією з причин більшої поширеності БА серед них в популяції, в зв'язку з впливом системної ендотоксинемії.

Таблиця 4

Рівень антиендотоксинових антитіл у хлопчиків і дівчаток з БА (M m)

Групи дітей

Стать

Анти-ЛПС-IgA,

ум. од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgM

ум.од. опт.щіл.

Анти-ЛПС-IgG,

ум. од. опт. щіл.

Період загострення

Хлопчики

0,1600,018

0,4520,045*

0,0920,012*


Дівчатка

0,1700,021

0,6160,094*

0,0920,007

Період ремісії

Хлопчики

0,1240,004

0,2030,007**

0,0900,003**


Дівчатка

0,1420,008

0,2370,010**

0,0920,004*

Контрольна група

Хлопчики

0,1320,012

0,3100,034

0,1320,009

Контрольна група

Дівчатка

0,1380,015

0,3620,053

0,1070,008

Примітки:

1. *- p<0,05, порівняно з контрольною групою.

 • ** - p<0,001, порівняно з контрольною групою.

  Стан системи АЕА в залежності від групи крові оцінювали у 120 дітей поза періоду загострення БА (табл. 5).

  Таблиця 5

  Рівень антиендотоксинових антитіл в залежності від групи крові

  у дітей з БА (M m)

  Групи дітей

  Анти-ЛПС-IgA,

  ум. од. опт. щіл.

  Анти-ЛПС-IgM,

  ум.од. опт. щіл.

  Анти-ЛПС-IgG,

  ум.од. опт.щіл.

  Діти з БА, I (0) гр. крові

  0,1270,007*

  0,1870,012**

  0,1000,007*

  Контрольна група

  0,1060,006

  0,3250,038

  0,1310,014

  Діти з БА, II (A) гр. крові

  0,1320,006*

  0,2190,008**

  0,0900,004*

  Контрольна група

  0,1580,014

  0,3190,054

  0,1140,007

  Діти з БА, III (B) гр. крові

  0,1260,011

  0,2280,016*

  0,0810,004**

  Контрольна група

  0,1240,017

  0,3770,091

  0,1340,020

  ДетДіти з БА IV (AB)