LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей

гр.крові

0,1470,016

0,2360,017

0,0990,007

Контрольна група

0,1540,050

0,3050,090

0,1150,024

Примітки:

1. * - p<0,05, порівняно з контрольною группою.

2. ** - p<0,001, порівняно з контрольною групою.

Порівняно з контрольною групою дітей, у хворих на БА з I (0) групою крові (20,8 % дітей) достовірно підвищений рівень анти-ЛПС-IgА і знижені рівні анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG; II (A) групою крові (48,4 % дітей) – достовірно знижені анти-ЛПС-IgА, анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG; III (B) (20,8 % дітей) – достовірно знижені анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG. В групі дітей з IV (AB) групою крові (10 % дітей) виявлена тенденція до зниження АЕА. У дітей з I (0) і II (A) групами крові найбільш несприятливий стан системи АЕА, що свідчить про порушення кліренса ЕТ кишкової палички, як на слизових оболонках, так і в судинному руслі. Зв'язок стану системи АЕА зі статю і групами крові як генотипними маркерами, дозволяє вважати порушення резервів зв'язування ЕТ ще одним, раніше не вивченим, внутрішнім чинником ризику формування БА у дітей.

Супутні захворювання травної системи виявлені у 129 (86 %) дітей, у яких були достовірно знижені рівні анти-ЛПС-IgM (0,2520,012 у.о.; p<0,05) і анти-ЛПС-IgG (0,0910,003 у.о.; p<0,001). Діти, у яких не виявлено даної супутньої патології, мали тільки достовірно знижений рівень анти-ЛПС-IgG (0,0940,010 у.о.; p<0,001).

В періоді загострення БА у дітей із супутніми захворюваннями травного тракту був достовірно підвищений рівень анти-ЛПС-IgA (0,1850,019 у.о.; p<0,05) і анти-ЛПС-IgM (0,5120,036 у.о.; p<0,001), а рівень анти-ЛПС-IgG був достовірно знижений (0,0840,006 у.о.; p<0,001), порівняно з контрольною групою дітей. У дітей без супутньої патології травного тракту виявлені достовірно підвищений рівень анти-ЛПС-IgM (0,4470,057; p<0,05) і знижений рівень анти-ЛПС-IgG (0,1010,016 у.о.; p<0,05), з меншим ступенем достовірності. Відмінності в стані системи АЕА були зумовлені зниженням бар'єрних функцій слизових оболонок у відношенні ЕТ.

Поза загострення у дітей із супутніми захворюваннями органів травлення, порівняно з контрольною групою дітей, були достовірно знижені рівні анти-ЛПС-IgM (0,2110,006 у.о.; p<0,001) і анти-ЛПС-IgG (0,0920,003 у.о.; p<0,001), у дітей, що не мали супутніх захворювань травного тракта, рівень анти-ЛПС-IgM був знижений з меншою вірогідністю (0,2340,024 у.о.; p<0,05). Таким чином, за наявності супутніх захворювань органів травлення, діти з БА мали більш виражені порушення в системі АЕА незалежно від періоду хвороби. Не можна виключити, що у частини дітей генетично детерміноване зниження резервів зв'язування ЕТ стало зв'язуючою ланкою в поєднаному ураженні респіраторного і травного трактів.

У дітей, що постійно мешкають в РАЗ, в періоді ремісії БА, відносно контрольної групи, виявлено достовірне зниження рівнів анти-ЛПС-IgА, анти-ЛПС-IgМ і анти-ЛПС-IgG, незалежно від тяжкості перебігу БА (табл. 6), та більш виражені порушення елімінації ЕТ при ранньому дебюті БА.


Таблиця 6

Рівень антиендотоксинових антитіл у дітей з БА, що мешкають

в екологічно контрастних регіонах (Mm)


Групи дітей

Анти-ЛПС-IgA,

ум. од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgM,

ум. од. опт. щіл.

Анти-ЛПС-IgG,

ум. од. опт. щіл.

Діти з БА (Крим)

0,1510,008

0,2180,011*

0,1010,005*

Діти з БА (РАЗ)

0,1150,005*

0,1910,013**

0,0960,007*

Контрольна група

0,1350,009

0,3290,029

0,1230,007

Примітки:

1. * - p<0,05;

2. ** - p<0,001, відносно контрольної групи;

3. -p<0,05 між групами дітей із екологічно контрастних регіонів.

Діти із РАЗ мали достовірно знижені рівні анти-ЛПС-IgА і анти-ЛПС-IgМ, порівняно з групою дітей кримського регіону. Більш глибокі порушення в системі АЕА стали наслідком негативного впливу малих доз радіації на стан слизово-епітеліальних бар'єрів та на імуногенез в цілому.

Вивчення впливу існуючих методів лікування на стан гуморальних антиендотоксинових чинників показало, що в періоді загострення вихідно підвищений рівень анти-ЛПС-IgМ і знижений рівень анти-ЛПС-IgG, на закінчення періоду спостереження не досягли показників контрольної групи дітей: рівень анти-ЛПС-IgM залишався достовірно вище (0,4420,041 у.о.; p<0,05), а рівень анти-ЛПС-IgG достовірно нижче (0,0850,005 у.о.; p<0,05). На тлі порушення резервів зв'язування ЛПС зберігались достовірно підвищені рівні IgA, IgЕ, CD20+, МСМ і ЦІК, знижені рівні CD3+, CD4+, ФІ, ФЧ, ПЗФ. Показники ФЗД покращились (p<0,001): ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ПОШВ, ОФВ1, МОШ25, МОШ50, МОШ75, але залишались достовірно нижче, ніж в контрольній групі дітей.

В міжприступному періоді позитивний вплив базисної терапії виразився в достовірному покращенні багатьох, вихідно порушених, показників: IgA; IgG; ЦІК; МСМ; ЖЄЛ; ФЖЄЛ; ОФВ1; ПОШВ, МОШ25, МОШ50, МОШ75. В групі порівняння, на тлі базисної терапії, вихідно знижені рівні анти-ЛПС-IgM і анти-ЛПС-IgG на кінець періоду спостереження залишались достовірно нижче (0,2170,013 у.о.; p<0,01 і 0,0990,003 у.о.; p<0,05), ніж в контрольній групі дітей. Відсутність позитивної динаміки з боку АЕА стала наслідком впливу ендотоксинемії і супроводжувалась наявністю достовірно підвищеного рівня IgЕ; ЦІК; МСМ і зниженням CD4+, ФІ, ФЧ, ПЗФ і деяких показників ФЗД: ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОШВ. В основній групі дітей, які на тлі базисної терапії отримували препарат Мукоза композитум після курсу лікування рівні анти-ЛПС-IgМ (0,2970,010 у.о.) і анти-ЛПС-IgG (0,1110,003 у.о.) достовірно не відрізнялись від контрольної групи, до того ж нормалізувались більшість лабораторних показників, окрім рівня IgЕ (65,4604,950 МЕ/мл), на відміну від групи порівняння, і показників ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОШВ. Порушення гуморальних антиендотоксинових чинників при БА у дітей є зв'язуючою ланкою між вродженим і адаптивним імунітетом. Покращення бар'єрних функцій слизових оболонок дихального і травного трактів призвело не тільки до зниження ендотоксинового навантаження на організм, але і до нормалізації порушених лабораторних і функціональних показників.

В періоді ремісії позитивний вплив СКЛ на порушені показники загального імунітету виразився в достовірному зниженні рівнів IgE, IgА, МСМ, збільшенні загальної популяції Т-лімфоцитів CD3+, пула регуляторних CD4+, ФЧ, ПЗФ. Достовірно покращились: ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОШВ, МОШ75. У дітей групи порівняння під впливом СКЛ достовірно