LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей

зберігаються достовірно зниженими рівні анти-ЛПС-IgG і анти-ЛПС-IgM. Застосування на тлі базисної терапії препарату Мукоза композитум призводить до оптимізації рівня анти-ЛПС-IgM і анти-ЛПС-IgG і відновленню їх протективної дії у відношенні ендотоксину, що сприяє нормалізації показників загального імунітету, зниженню рівня молекул середньої маси та покращує перебіг бронхіальної астми у дітей.

 • Віддалені результати лікування з застосуванням препарату Мукоза композитум на тлі базисної терапії доводять клінічну ефективність корекції системної ендотоксинемії на досягнення і тривалість періоду ремісії.

 • Санаторно-курортне лікування дітей з БА сприяє достовірному збільшенню рівня анти-ЛПС-IgM, але не призводить до відновлення резервів зв'язування ендотоксину до фізіологічного рівня. Застосування ентеросорбенту в комплексі санаторно-курортного лікування сприяє відновлення гуморальних антиендотоксинових чинників, усуненню ендогенної інтоксикації та позитивно впливає на перебіг бронхіальної астми у дітей.

  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • В міжприступному періоді БА дітям, що мають персистуючий перебіг хвороби, супутні захворювання органів травлення, тривалість хвороби 3 і більше років, I (0) чи II (A) групу крові, чоловічу стать, які являються маркерами зниження резервів зв'язування ендотоксину, додатково до базисної терапії рекомендувати препарат Мукоза композитум. Курс лікування становить 8 тижнів і включає 10 внутрішньом'язових ін'єкцій по 2,2 мл: 4 ін'єкції виконують з інтервалом 2 рази на тиждень і 6 ін'єкції з інтервалом 1 раз на тиждень. Повторний курс лікування через 3 – 6 місяців.

 • Дітям з БА рекомендувати прийом ентеросорбентів в міжприступному періоді, після перенесених інтеркурентних захворювань і при санаторно-курортному лікуванні, починаючи з періоду кліматичної адаптації, з метою зниження патологічного впливу ендогенного ендотоксину та усунення ендогенної інтоксикації. Курс лікування 7–10 днів по 1 табл. 3 рази на день за 1 годину до їжі.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В., Гордиенко А.И. Особенности антиэндотоксинового иммунитета у детей с бронхиальной астмой, постоянно проживающих в районах антропогенного загрязнения // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2003. – №4. – С.88-90. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе М.М., Юр'єва А.В., Кацев А.М. Показники ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на бронхіальну астму // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – №2. – С.32-35 (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В. Динамика уровня антител к липополисахариду кишечной палочки у детей с бронхиальной астмой в периоде ремиссии и на этапе санаторно-курортной реабилитации // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – №2. – С.51-53. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе М.М., Юр'єва А.В. Вплив захворювань органів травлення на стан антиендотоксинового імунітету в дітей із бронхіальною астмою // Вісник наукових досліджень. – 2004. – №2. – С.210-211. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В. Состояние системы антител к липополисахариду кишечной палочки как патогенетический фактор персистирующего течения бронхиальной астмы у детей // Современная педиатрия. – 2004. – №4. – С. 30-33 (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Юрьева А.В., Каладзе Н.Н. Влияние препарата Мукоза композитум на уровень антиэндотоксиновых антител и течение бронхиальной астмы у детей // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2005. – №1. – С.26-28. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді)

 • Юрьева А.В., Каладзе Н.Н. Ендотоксинемия при бронхиальной астме у детей и обоснование её коррекции на разних етапах реабилитации // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2005. – №2. – С.56-60. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Юрьева А.В., Каладзе Н.Н. Роль липополисахарида в формировании бронхиальной астмы // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 2003. – Т.139, Ч.III. – С.184-190. (Огляд літератури, узагальнення матеріалу і написання доповіді).

 • Юрьева А.В., Каладзе Н.Н. Возможности применения антигомотоксического препарата Мукоза композитум для коррекции антиэндотоксинового иммунитета и течения бронхиальной астмы у детей // Биологическая терапия. – 2005. – №1. – С.16-18 (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В. Изучение уровня антител к липополисахариду кишечной палочки при бронхиальной астме у детей: Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні проблеми клінічної пульмонології" (23 січня 2003 р., Київ). – Київ, 2003. – С.53 (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Уровень антител к липополисахариду кишечной палочки при бронхиальной астме у детей на санаторном этапе реабилитации / Юрьева А.В., Каладзе Н.Н., Гордиенко А.И. и др. // Материалы III Республиканского конгресса курортологов и физиотерапевтов "Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии" (24-25 апреля 2003, Евпатория) // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2003. – №2. – С.69. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Юрьева А.В., Каладзе Н.Н., Гордиенко А.И. Некоторые показатели антиэндотоксинового иммунитета у детей с бронхиальной астмой на санаторном этапе реабилитации: Матеріали II з'їзду Всеукраїнської Асоціації фізіотерапевтів та курортологів науково-практичної конференції з міжнародною участю „Лікувальні фізичні чинники та здоров'я людини" (Одеса, 28 – 29 травня 2003р.) // Медична реабілітація, курортологія,


 •