LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Трускавець чинить на параметри імунного статусу модулюючу дію, скеровану на їх нормалізацію. В світлі концепції про зв'язок між станом адаптації та резистентності організму виявлений нами імуномодулювальний ефект бальнеотерапевтичного комплексу також слід трактувати як один із проявів його адаптогенної дії.

Система гемостазу, як ще одна із важливих захисних систем оганізму, теж підлегла модулюючому впливу бальнеотерапевтичного комплексу. При цьому виявлено динаміку як прокоагулянтних, так і антикоагулянтних параметів. У хворих на А КПН дещо підвищений індекс D9 прокоагуляції суттєво не змінюється (+1,31 до +1,70 напочатку і наприкінці лікування відповідно), натомість індекс D2 антикоагуляції збільшується в значно більшій мірі (від -2,26 до -3,96), так що значення індексу тромбофілії D11 змінюється від +0,69 до -0,70, тобто має місце гіпокоагуляційний зсув гемостазу. У хворих на Л КПН бальнеотерапія спричиняє ослаблення як прокоагулянтних параметрів (від +1,47 до +1,09), так і антикоагулянтних (від -2,21 до -0,78), так що індекс тромбофілії D11 залишається помірно підвищеним (+0,93 і +0,93). У хворих на КПН в фазі ремісії рівень прокоагуляції знижується незначно (від +1,40 до +0,96), натомість початково підвищений рівень антикоагулянтів (-3,29) суттєво редукується (до -1,36), так що незначна схильність до гіпокоагуляції (-0,60) трансформується у схильність до незначної гіперкоагуляції (+0,64). У осіб із асептичним уролітіазом під впливом бальнеотерапії гіперкоагуляція (+1,11) сходить нанівець, до нижньої зони норми (-0,30). Відзначені сприятливі зміни стану захисних систем організму закономірно поєднуються із ослабленням запального процесу в нирках, про що свідчить позитивна динаміка параметрів сечового синдрому.

Протизапальний ефект бальнеотерапії, в свою чергу, супроводжується покращенням чи нормалізацією ниркових функцій. Зокрема, збільшується ефективний нирковий кровоплин, гломерулярна фільтрація, водний діурез, кліренс сечовини, МСМ, розмах густини сечі в пробі Зимніцького, швидкість секреції і екскреції радіофармакону як враженою, так і контрлатеральною нирками (за винятком нормальних параметрів хворих у фазі ремісії), зменшується період напіввиведення (у хв) із 13,30,6 до 10,30,4; із 11,00,5 до 9,20,4 та із 9,60,4 до 9,10,4 у хворих на КПН в активній, латентній і фазі ремісії відповідно.

Викладений методичний підхід із застосуванням шкали Harrington E.C. (1965) використаний нами також для одномасштабної оцінки клінічних ознак і лабораторних показників. Це випливає з того, що індекс вираженості ознаки Н і індекс Т Лося-Сердюка взаємно доповнюють один одного: Н = 1 – Т.

Обчисливши середнє геометричне вираженості всіх врахованих синдромів, в тому числі сечового, отримуємо інтегральний патологічний індекс Harrington (Н). Якщо використати прийняту в бальнеотерапії шкалу оцінки ефективності, то можна констатувати, що стандартний бальнеотерапевтичний комплекс курорту Трускавець спричинює "значне покращення" загального клінічного стану у 15,7%, "покращення" – у 51,4%, "незначне покращення" – у 32,9% ліквідаторів аварії на ЧАЕС. При цьому коефіцієнт ефективності редукції окремих синдромів, як правило, тим вищий, чим більш виражений той чи інший синдром при поступленні, що відповідає "закону початкового рівня". Разом з тим, прояви енцефалопатії, початково порівняно достатньо виражені, піддаються лікувальному впливу незначно.

Прийнявши індекс адаптації в якості факторної ознаки, а патологічний індекс – в якості результативної, можна констатувати, що стан адаптації інверсно визначає вираженість патологічного стану особи на 88,0%. Іншими словами, покращення клінічного стану хворого в значній мірі визначається адаптогенною дією бальнеотерапевтичного комплексу.

Реалізація впливу адаптивних гормонів на клінічний стан хворого опосередковується через захисні системи організму, передовсім імунну. Показано, що відчутне зміщення вектора імунного статусу в напрямку нормалізації асоціюється із співрозмірним поліпшенням клінічного стану хворих. Іншими словами, клінічний ефект бальнотерапії визначається її імуномодулюючою дією.

Інтегральний патологічний індекс, з врахуванням сечового синдрому, визначається станом кожної ланки імунітету приблизно в однаковій мірі: фагоцитарної – на 94,9%, В-клітинної – на 88,0%, Т-клітинної – на 86,7%, кіллерної – на 79,4%.

Отже, клінічний стан ліквідаторів визначається станом окремих ланок захисних систем організму. В свою чергу, вони залежать від стану адаптації. Покращення останньої, як прояв адаптогенної дії бальнеочинників курорту, закономірно мінімізує вираженість імунодисфункції, зменшуючи як пригнічення фагоцитарної, кіллерної і Т-ланок, так і активізацію В-ланки, що сприяє редукції клінічних синдромів.

Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності імунореабілітації шляхом додаткового застосуваня фітоадаптогенів. Нами показано, що сприятливі зміни сечового синдрому та ниркових функцій закономірно пов'язані з покращенням стану захисних систем, підвищенням загальної резистентності організму, зумовленої адаптогенною дією бальнеочинників курорту Трускавець, є підстави сподіватися на підвищення ефективності імунореабілітації шляхом додаткового застосування адаптогенів іншого походження, зокрема рослинного. Актуальність цієї проблеми зумовлена відсутністю суттєвих сприятливих змін у окремих хворих.

Під спостереженням перебувало 59 чоловіків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у яких після першої половини курсу лікування від уролітіазу та хронічного пієлонефриту в фазі ремісії або латентного процесу не було виявлено суттєвого імуномодулюючого ефекту. За результатами проміжного тестування було сформовано три рівноцінні групи. В першій (контрольній) для лікування використано стандартний бальнео-терапевтичний комплекс (пиття води Нафтуся, аплікації озокериту, мінеральні купелі), в другій - додатково призначали бальзам "Кримський" по 5 мл тричі на день впродовж 2 тижнів, в третій – бальзам Біттнера за аналогічною схемою. Виявлено, що інтегральний індекс Т-ланки в другій групі зростав від 0,740 до 0,830 (ефект складає 12,1%), в третій групі - з 0,723 до 0,822 (приріст 13,9%), тоді як в контрольній суттєвих змін не виявлено (0,764 і 0,779 напочатку та наприкінці курсу відповідно). Інтегральний індекс В-ланки в першому випадку знижувався з 1,163 до 1,064 (ефект 8,5%), а в другому - з 1,090 до 1,033 (ефект 10,9%) на фоні відсутності суттєвих змін в контрольній групі (1,101 і 1,080). Інтегральний індекс фагоцитарної ланки, на відміну від попередніх, суттєво зростав під впливом стандартного бальнеотерапевтичного комплексу (з 0,734 до 0,806, тобто на 9,9%), бальзам "Кримський" посилював цей ефект до 31,2%, спричиняючи майже цілковиту нормалізацію цієї ланки (0,931 проти початкового 0,710), дещо слабший нормалізуючий ефект чинив бальзам Біттнера