LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Відновлення системи травлення та сечовиділення у потерпілих від чорнобильської катастрофи в умовах бальнеологічного курорту / Стеценко Г.І., Бейда П.А., Перченко В.П., Лоїк І.В., Флюнт І.С., Яцюк В.М. // Курортна реабілітація потерпілих від чорнобильської катастрофи.- К.: Здоров'я.- 1999.- С. 65-79.

Особливості реабілітації потерпілих від чорнобильської катастрофи на курорті Трускавець: Інформаційно-методичний матеріал / Стеценко Г.І., Аксентійчук Б.І., Флюнт І.С.- Трускавець, 1997.- 15 с.

Оцінка віталітету (загального рівня здоров'я): Інформаційно-методичний лист / Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН / Флюнт І.С., Попович І.Л., Івасівка С.В., Чебаненко О.І., Чапля М.М.- Трускавець, 2000.- 33 с.

Статистичні методи інтегральної оцінки імунного статусу: Інформаційно-методичний лист / Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН / Флюнт І.С., Івасівка С.В., Чапля М.М., Києнко В.М., Зінь А.Г.- Трускавець, 2002.- 19 с.

Пат. № 98010113 Україна МКІ Е 03В/06 Палієнко Г.Г., Лобода М.В., Колесник Е.О., Аксентійчук Б.І., Івасівка С.В., Флюнт І.С. // Спосіб експлуатації родовищ мінеральних вод зі змінними властивостями після видобутку з надр.- 1998.- Бюл. № 6.

Питні мінеральні води і ГЕПЕС / Попович І.Л, Перченко В..П., Флюнт І. С., Тимочко О.Б., Гумега М.Д. // Укр. бальнеол. журн.- 1998.- Т. 1, № 3.- С. 60-66.

Бальнеотерапія на курорті Трускавець: вплив на імунний статус ліквідаторів Чорнобильської аварії / Флюнт І.С., Грінченко Б.В., Чапля М.М., Лехкун Г.М., Білас В.Р., Попович І.Л // Проблеми патології в експерименті та клініці.- Т. XIX.- Львів: Світ, 1998.- С. 55-57.

Особливості імунного статусу у хворих з різними загальними адаптаційними реакціями організму / Флюнт І.С., Церковнюк Р.Г., Чапля М.М., Білас В.Р., Попович І.Л., Ніщета І.В., Чебаненко О.І., Величко Л.М. // Укр. бальнеол. журн.- 1998.- Т. 1, № 4.- С. 15-21.

Особливості гематологічного статусу та метаболізму у зворих з різними загальними реакціями організму / Ніщета І.В., Флюнт І.С., Церковнюк Р.Г., Попович І.Л., Чебаненко О.І., Луців М.Ф., Флюнт Р.М. // Укр. бальнеол. журн.- 1998.- Т. 1, № 4.- С. 21-29.

Нові технології і системи "Джерело" забезпечення якісного природного складу мінеральних вод, їх оптимальної подачі, нагріву і дозованої видачі без руйнування цінних властивостей, обладнання автоматичних бюветів / Палієнко Г.Г., Лобода М.В., Колесник Е.О., Аксентійчук Б.І., Балановський В.П., Бовкун Б.К., Івасівка С.В., Флюнт І.С. // 33rd World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology (4-11 October 1998, Karlovy Vary).- Praha, 1998.- P. 12-16.

Вплив на неспецифічний захист та ліпопероксидацію у хворих на калькульозний пієлонефрит засобами бальнео- та фітотерапії / Флюнт І.С., Грінченко Б.В., Ніщета І.В., Чапля М.М. // Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів: Мат. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 5-6 жовтня 1999 р.).- Чернівці: БДМА, 1999.- С. 109-112.

Флюнт І.С., Ніщета І.В. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на водно-електролітний обмін у хворих на уролітіаз// Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів: Мат. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 5-6 жовтня 1999 р.).- Чернівці: БДМА, 1999.- С. 64-66.

Вплив комплексної бальнеотерапії на курорті Трускавець з використанням фітоадаптогену на психофізіологічні функції та фізичну працездатність / Грінченко Б.В., Ружило С.В., Флюнт І.С., Алєксєєв О.І., Гучко Б.Я. // Мед. гідрол. та реабіл.- 1999.- Т. 2, №1.- С. 31-35.

Особливості стану захисних сил організму у різних категорій урологічних хворих, котрі прибувають на курорт Трускавець / Флюнт І.С., Чебаненко Л.О., Чапля М.М., Грінченко Б.В., Величко Л.М. // Експерим. та клін. фізіол. і біохім.- 1999.- № 4 (8).- С. 111-116.

Чебаненко Л.О., Флюнт І.С., Чапля М.М. Взаємозв'язки між показниками ліпопероксидації та бактерицидності крові хворих, котрі лікуються на курорті Трускавець // Мед. гідролог. та реабіл.- 1999.- Т. 2, № 1.- С. 46-51.

Флюнт І.С. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на метаболізм та гемостаз в урологічних хворих // Галицьк. лікарськ. вісн. - 2000. - Т. 7, № 3. - С. 117-119.

Флюнт І.С. Метаболічні чинники імунної дисфункції у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, котрі реабілітуються на курорті Трускавець // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- 2000.- № 2 (22).- С. 12-16.

Флюнт І.С. Чапля М.М. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на імунний статус урологічних хворих // Імунологія та алергологія.- 2000.- № 1.- С. 92-95.

Флюнт, І.С., Чебаненко О.І. Паратирин- і кальцитонінподібні термінові ефекти біоактивної води Нафтуся // Укр. бальнеол. журн.- 2001.- № 2.- С. 52-56.

Івасівка С.В., Попович І,Л, Аксентійчук Б.І., Флюнт І.С. Бальнеосанація - нова сфера діяльності курорту Трускавець // Міжнародний конгрес "Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: Перспективи культурного та економічного розвитку" (Трускавець, 23-28 травня 2000 р.).- Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.- С. 15-16.

Флюнт И.С. Характеристикика гемостаза и эритрона и их взаимосвязи с показателями иммунитета и метаболизма у ликвидаторов аварии на ЧАЭС // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук.- 2001.-№ 2.- С. 115-118.

Флюнт И.С., Поповыч И.Л., Нищета И.В. Общие адаптационные реакции и резистентность организма ликвидаторов аварии на ЧАЭС // Медико-социальная экспертиза и реабилитация.- Вып.3.Ч.2.- Мн., 2001.- С. 182-187.

Флюнт І.С., Грінченко Б.В., Попович І.Л. Бальзами "Кримський" та Біттнера як засоби підвищення ефективності імуномодулюючої дії бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець // Фармац.журн.- 2001.- № 5.- С. 94-99.

Флюнт І.С., Гумега М.Д., Попович І.Л., Ружило С.В. Варіанти гастроренальних відносин після вживання біоактивної води "Нафтуся" та їх механізми // Експер. та клін. фізіол. і біохім.- 2001.- № 4 (16).- С. 72-82.

Флюнт І.С., Чапля М.М., Попович І.Л., Прийма Б.Г. Характеристика взаємозв'язків між параметрами контактних захисних систем організму у ліквідаторів аварії на ЧАЕС з уролоґічною патолоґією, котрі прибувають на курорт Трускавець // Експерим. та клін. фізіол. і біохім.- 2001.- № 3(15).- С. 95-101.

Чапля М.М., Флюнт І.С. Взаємозв'язки між параметрами ниркових функцій та імунітету при різних формах пієлонефриту // Актуальні проблеми застосування мінеральних вод у медичній практиці.- Матер. наук-практ. конф. з міжнародною участю (Трускавець, Моршин, 23-25 жовтня 2001 р.) - Т.2.- Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- 2001.- № 3 (дод.).- С. 110-114.

Флюнт І.С. Імуномодулююча природа саногенезу калькульозного пієлонефриту під впливом бальнеотерапії на курорті "Трускавець" // Експерим. та клін. фізіол. і біохім.- 2002.- № 2 (18).- С. 107-115.

Флюнт І.С. Інтегральна оцінка