LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

0,01) і А КПН (F = 4,21; p < 0,01) - з іншого боку. Натомість в фазі Р КПН розбіжності з донорами незначущі (F = 2,02 < F0,95=2,35). Міжгрупові розбіжності виявилися значущими між АУ і А КПН (F = 3,33; p < 0,01), першим і Л КПН (F = 2,11; p < 0,05), натомість розбіжності із КПН в фазі Р несуттєві (F = 0,57 < F0,95=2,16), як і останнього із Л (F = 0,53 < F0,95=2,35) та А КПН (F = 1,21 < F0,95=2,97).

При вивченні Т-ланки імунітету виявлено (табл. 2), що у ліквідаторів із АУ відносний вміст популяції Т-лімфоцитів суттєво не знижений, на такому ж рівні знаходиться вміст як теофілінрезистентної, так і теофілінчутливої субпопуляцій та супресорів/кіллерів за нормального рівня гелперів/індукторів, натомість дефіцит субпопуляції "активних" лімфоцитів значно відчутніший. Очевидно, що це відбилося на ослабленні РБТЛ на ФГА. Розвиток на фоні АУ Л КПН супроводжується поглибленням дефіциту не стільки пан-Т-популяції, скільки субпопуляції "активних" Т-лімфоцитів, в меншій мірі зменшується вміст теофілінрезистентних Т-лімфоцитів, ще в меншій – теофілінчутливих і супресорів/кіллерів та в мінімальній – гелперів/індукторів. Функціональна активність Т-лімфоцитів виявляється зниженою приблизно в тій же мірі, що й вміст їх "активної" субпопуляції. Маніфестація запального процесу асоціюється, передовсім, із максимальним дефіцитом вмісту теофілінрезистентних i CD8+-лімфоцитів при збереженні на попередньому рівні вмісту "активної", теофілінчутливої i гелперної субпопуляцій та функціональної активності Т-лімфоцитів. Можна навіть говорити про тенденцію до зменшення пригнічення РБТЛ, асоційовану із тенденцією до поглиблення дефіциту Т-супресорів.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика відносних показників Т-клітинної ланки імунітету у різних груп ліквідаторів аварії на ЧАЕСПоказник

Група


n


Лімф.,

%

CD3+-

Л, %

CD4+-

Л, %

CD8+-

Л, %

Е-РУЛ,

%

Еа-РУЛ,

%

ЕТФР-РУЛ,

%

ЕТФЧ-РУЛ,

%

РБТЛ на ФГА, %

1.

Донори

(контроль)

20

Х

m

33,9

1,4

54,5

1,1

35.5

1.6

24.8

0.8

54,1

1,7

29,6

1,6

33,2

1,5

20,9

1,1

65,2

2,1

2.

Уролітіаз

асептичний

30

Х

m

35,6

1,2

51,3

0,6*

35.5

1.4

23.0

0.6

49,1

0,9*

20,7

0,7*

30,0

1,0

19,1

0,8

52,7

1,0*

3.

КПН

латентний

20

Х

m

38,95

1,8*

47,4

1,1*

32.5

1.2

21.9

0.8*

43,35

1,6*

16,6

1,0*

24,8

1,1*

18,55

1,0

38,15

1,6*

4.

КПН,

фаза ремісії

10

Х

m

40,5

2,1*

54,0

1,9

35.4

2.8

24.6

1.2

53,2

2,8

18,1

1,1*

32,2

2,1

20,8

1,5

42,0

2,3*

5.

КПН,

активна фаза

10

Х

m

38,4

1,8

45,2

1,5*

32.2

1.6

20.8

1.1*

40,0

2,3*

16,1

1,7*

22,5

1,7*

17,5

1,3

43,1

2,0*

Примітки: 1. Х - середня величина, m - стандартна похибка.

2. Показники, вірогідно (p<0,05) відмінні від контрольних, позначені *.


Досягнення фази ремісії калькульозного пієлонефриту пов'язане із цілковитим відновленням вмісту як Т-популяції в цілому, так і чотирьох її субпопуляцій. Разом з тим вміст "активних" Т-лімфоцитів і РБТЛ залишаються зниженими, хоч і в меншій мірі.

Значущість відхилення від норми індекса D8, оцінена за F, для Л КПН складає 3,88 (F0.95=3,12; p<0,01), для А КПН - 2,64 (F0.95=2,40; p<0,05). Натомість відхилення в фазі Р невірогідне (F=0,96

Стан кіллерної ланки імунітету оцінено за вмістом Т-кіллерів (CD8+-лімфоцитів), натуральних кіллерів (CD16+-лімфоцитів), зумовленою ними природною кіллерною активністю (ПКА) та антитілазалежною цитотоксичністю (АЗЦ), зумовленою К-кіллерами (табл.3). Констатовано зниження у обстежених ліквідаторів вмісту Т-кіллерів до 84-93% СН, NK-клітин до 29,5-47,5% СН. Кількісні зміни NK-клітин поєднуються із суттєвим пригніченням їх активності - до 24-42,5% СН. Функціональна активність К-клітин виявилась зниженою в меншій мірі - до 55-80% СН. Ступінь пригнічення кіллерної ланки відповідає вираженості патологічного процесу.

Обчислення критерію F засвідчує високу вірогідність відхилення від норми індексу D4 в ліквідаторів усіх груп: з АУ (F=4,09; p<0,01); КПН Р (F=3,48; p<0,05); латентного (F=6,54; p<0,01) і активного процесу (F=4,60; p<0,01). Констатовано вірогідність розбіжнолстей в парах: АУ - Л КПН (F=3,90; p<0,01); АУ - А КПН (F=2,83; p<0,05); так і незначущість розбіжностей в парах: АУ - КПН Р (F=1,53

Таблиця 3

Порівняльна характеристика кіллерної ланки у різних груп ліквідаторів аварії на ЧАЕСПоказник

Група


n


CD8+-

лімфоцити,%

CD16+-лімфоцити,%

Природна кіллерна активність,%

Антитілазалежна