LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

цитотоксичність,%

1.

Донори

(контроль)

20

Х

m

24.8

0.8

14,9

1,0

29,4

2,3

32,3

1,8

2.

Уролітіаз

асептичний

30

Х

m

23.0

0.6

7,08

0,72*

12,5

1,5*

25,7

1,9*

3.

КПН

латентний

20

X

m

21.9

0.8*

5,14

0,85*

8,8

1,7*

17,9

2,3*

4.

КПН,

фаза ремісії

10

Х

m

24.6

1.2

5,44

1,27*

9,4

2,6*

18,5

3,0*

5.

КПН,

активна фаза

10

Х

m

20.8

1.1*

4,40

0,48*

7,0

0,8*

19,9

3,0*

Примітки: 1. Х - середня величина, m - стандартна похибка.

2. Показники, вірогідно (p<0,05) відмінні від контрольних, позначені *.


Стосовно В-ланки виявлено (табл. 4), що АУ супроводжується підвищенням вмісту В-лімфоцитів. При цьому концентрація IgG нижча, а Ig А і М вища від відповідних середніх нормативів. Вміст ЦІК середніх і малих розмірів, утворених, очевидно, з участю IgM, перевищував СН відповідно у 2,67 і 3,20 раза, натомість вміст ЦІК великих розмірів не відрізнявся вірогідно від контрольного.Обтяження АУ латентним КПН супроводжується зменшенням вираженості В-лімфоцитозу, натомість вираженість дизімуноглобулінемії посилюється: рівень IgG знижується ще в більшій мірі, Ig A і M - навпаки, підвищується, як і ЦІК середніх і малих розмірів. Максимальні різносторонні відхилення констатовано у випадках маніфестації А КПН. Натомість затухання запального процесу у враженій нирці супроводжується нормалізацією вмісту В-лімфоцитів. При цьому сходить нанівець дизімуноглобулінемія, тобто нормалізується вміст Ig всіх класів. Разом з тим, вміст ЦІК середніх і малих розмірів, хоч і досягає мінімальних значень, проте все ж перевищує СН відповідно у 2,33 і 2,8 раза. Фазні зміни титру неповних гетерофільних антитіл близькі до таких IgM.

За індексом D9 дисфункція-активація В-ланки у ліквідаторів з АУ кваліфікується як Іб ст. (F=4,40; p<0,01), з Л КПН - як ІІа ст. (F=7,10; p<0,01), з А КПН - як ІІб ст. (F=7,29; p<0,01), тоді як досягнення Р супроводжується редукцією дисфункції до мінімального рівня – Іа ст. (F=0,97

Стосовно фаз патологічного процесу найсуттєвіші розбіжності констатовано між АУ і А КПН (F=6,46; p<0,01) та Л КПН (F=4,59; p<0,01), менш вираженіші - між А КПН та КПН Р (F=3,69; p<0,05), Л і А КПН (F=3,01; p<0,05) та КПН Р (F=3,31; p<0,05). Натомість розбіжність між станом В-ланки у ліквідаторів з АУ та КПН Р несуттєва (F=1,40Таблиця 4

Порівняльна характеристика показників В-клітинної ланки імунітету у різних груп ліквідаторів аварії на ЧАЕСПоказник


n


ЕАС-РУЛ,

%

CD19+-Л, %

IgG,

мкМ/л

IgA,

мкМ/л

IgM,

мкМ/л

ЦІК великі,

г/л

ЦІК середні,

г/л

ЦІК малі,

г/л

ТНГ

АТ


Група
1.

Донори

(контроль)

20

Х

m

16,5

0,8

20,35

0,4

77,3

4,0

11,9

0,4

1,20

0,04

1,46

0,12

0,82

0,07

1,39

0,11

9,2

0,3

2.

Уролітіаз

асептичний

30

Х

m

19,3

0,8*

21,5

0,4*

66,7

2,0*

13,9

0,4*

1,39

0,03*

1,26

0,08

2,19

0,14*

4,45

0,30*

10,6

0,3*

3.

Калькульозний

пієлонефрит латентний

20

Х

m

18,65

0,9

21,6

0,5

55,0

3,3*

15,9

0,6*

1,59

0,05*

1,39

0,11

2,26

0,18*

4,73

0,39*

14,0

0,4*

4.

Калькульозний пієлонефрит, фаза ремісії

10

Х

m

16,0

0,9

20,2

0,4

75,3

6,0

12,3

1,0

1,26

0,11

1,19

0,13

1,91

0,22*

3,89

0,45*

9,2

0,3

5.

Калькульозний пієлонефрит, активна фаза

10

Х

m

18,5

1,2

21,65

0,7

48,0

4,7*

17,2

0,9*

1,72

0,08*

1,59

0,18

2,67

0,31*

5,56

0,65*

15,8

0,7*

Примітки: 1. Х - середня величина, m - стандартна похибка.

2. Показники, вірогідно (p<0,05) відмінні від контрольних, позначені *.


Отримані результати дослідження стану фагоцитарної, Т-, В- і кіллерної ланок імунітету ліквідаторів з різними фазами калькульозного пієлонефриту сконцентровані у вигляді 7 блоків інтегральних індексів ID, D і Т (табл. 5).

Таблиця 5

Порівняльна характеристика відхилення від норми інтегральних індексів імунітету у різних груп ліквідаторів аварії на ЧАЕСГрупа