LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

ПоказникІ


Уролітіаз

aсептичний

Калькульозний пієлонефрит

латентний

Калькульозний пієлонефрит,

фаза ремісії

Калькульозний пієлонефрит,

активна фаза

1.

Фагоцитарна ланка

(відносні)

10

ID

D

T

0,736

-1,866

0,892

0,697

-2,375

0,817

0,699

-2,115

0,836

0,612

-3,050

0,673

2.

Фагоцитарна ланка

(абсолютні)

7

ID

D

T

0,785

-0,438

0,991

0,650

-0,760

0,976

0,705

-0,594

0,981

0,493

-1,176

0,896

3.

Лімфоцити загальні

2

ID

D

T

1,120

0,675

0,993

1,133

0,713

0,989

1,232

1,189

0,972

1,086

0,550

0,993

4.

Т-клітинна ланка

(відносні)

8

ID

D

T

0,920

-0,907

0,968

0,817

-1,951

0,784

0,885

-1,238

0,881

0,814

-2,056

0,780

5.

Т-клітинна ланка

(абсолютні)

5

ID

D

T

0,967

0,126

0,997

0,790

-0,666

0,975

0,963

0,348

0,989

0,754

-0,846

0,962

6.

В-клітинна ланка


9

ID

D

T

1,319

1,990

0,890

1,398

2,844

0,793

1,208

1,353

0,928

1,493

3,712

0,685

7.

Кілерна ланка

4

ID

D

T

0,621

-1,206

0,827

0,474

-1,686

0,612

0,508

-1,529

0,655

0,436

-1,758

0,535

Примітка. І - кількість врахованих параметрів

По-перше, чітко видно різновекторні зміни окремих ланок імунітету ліквідаторів в цілому: пригнічення фагоцитарної, Т- і кіллерної ланок та активізацію В-ланки, так що має місце імунодисфункція. Це узгоджується із даними більшості авторів, які вивчали цю проблему. Звертає на себе увагу, що всередині В-ланки констатовано дизімуноглобулінемію, підвищення більшості показників поєднується із зниженням рівня IgG. По-друге, для кожної ланки імунітету характерна чітка градація інтегральних індексів: мінімальні відхилення від норми в ту чи іншу сторону мають місце у ліквідаторів із АУ; обтяження останнього латентним КПН супроводжується поглибленням імунодисфункції, яка досягає максимальної вираженості у випадках маніфестації запального процесу.

Натомість стихання останнього супроводжується зменшенням вираженості імунодисфункції, як правило, до рівня, проміжного між такими при відсутності запалення та його латентним перебігом. Що стосується активності В-ланки, то вона досягає мінімального рівня. Прогностично це вельми сприятливо щодо рецидиву запального процесу. В принципі, виявлена градація не суперечить існуючим літературним даним. По-третє, стосовно фагоцитарної і Т-ланок нами показано значно вищу інформативність (більшу адекватність клінічному стану) відносних показників порівняно із абсолютними.

Індекс D виявився, в цілому, інформативнішим, ніж індекс Т, не кажучи вже про індекс ID. Особливо наглядно це візуалізується на В-ланці.

Порівняльний аналіз інтегрального стану окремих ланок імунітету в різних фазах хронічного калькульозного пієлонефриту у ліквідаторів аварії на ЧАЕС і хворих з аналогічною патологією, але без дії факторів аварії, свідчить (рис. 1), що, як правило, пригнічення фагоцитарної, Т- і, особливо, кіллерної ланок в кожній фазі патологічного процесу у хворих основної групи виражене більшою мірою, ніж контрольної. Натомість активація В-ланки в латентній та активній фазах КПН у хворих контрольної групи була менш вираженою, в фазі ремісії – аналогічною такій основної, тоді як за умов асептичного уролітіазу була практично відсутньою.

З точки зору клінічної імунології розробка загальнодоступних, але інформативних скринінг-тестів для виявлення імунодисфункції та її кількісної оцінки залишається актуальною. Аналіз відхилень від норми окремих імунних показників дав нам підставу вибрати із 52 8 найбільш важливих. Вони відображають стан всіх 4 ланок імунітету і окремих механізмів антибактерійного захисту: лізоцим - кисеньнезалежну бактерицидність, ІБЦ - кисеньзалежну; CD16+-лімфоцити - антитілонезалежну цитотоксичність, в т.ч. стосовно бактерій; CD3+-лімфоцити, Еа-РУЛ, РБТЛ на ФГА - функціональний стан Т-ланки, яка теж
приймає участь в антибактерійному захисті; фібронектин, попри його потенційну опсонічну здатність, в даному випадку виступає як інгібітор РБТЛ та маркер нефросклерозу.


Нарешті, ЦІК малих розмірів відображують активізацію В-ланки, конкретніше - продукцію автоантитіл у складі IgM, які, седиментуючись в тканинах і судинах, чинять пошкоджувальну дію; разом з тим, підвищений рівень ЦІК свідчить про неспроможність фагоцитів вчасно елімінувати їх із циркуляції.

Таблиця 6

Оцінка розбіжностей між індексами D8 імунодисфункції різних груп ліквідаторів з урологічною патологією


Група

Код

1

2

3

4

5

Донори

1


8,07b

12,1b

4,94b

9,85b

Асептичний уролітіаз

2

2,96


7,18b

1,22

7,23b

Латентний КПН

3

3,12

2,96


2,50a

2,41a

КПН, фаза ремісії

4

3,45

2,25

2,40


3,00a

Активний КПН

5

3,45

3,12

2,40

2,85


Примітка. Над діагоналлю - актуальні величини F та їх значущість