LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль змін верхніх дихальних та травних шляхів у первинній діагностиці аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу


Міністерство охорони здоров'я України

Київський науково-дослідний інститут

отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка


Матвійчук Ярослава Михайлівна

УДК: 616.211/.232+616.441.28-07

Роль виявлення змін верхніх дихальних та травних

шляхів у первинній діагностиці аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу
14.01.19 – оториноларингологАвтофреферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Київ - 1999

Робота виконана у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ УкраїниНауковий керівник:

Доктор медичних наук, професор Кіцера Олександр Омелянович, Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, завідувач кафедри оториноларингології


Офіційні опоненти:

Доктор медичних наук, професор Тишко Федір Олексійович, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, кафедра оториноларингології медичного університету ім. О.О.Богомольця


Доктор медичних наук, професор Мельников Олег Федосійович, Київський науково-дослідний інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка, керівник лабораторії патофізіології та імунології


Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти


Захист відбудеться 23 березня 1999 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.611.01 при Київському науково-дослідному інституті отоларингології ім. О.С.Коломійченка МОЗ України: 252057, м.Київ-57, вул.Зоологічна, 3.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського НДІ отоларингології МОЗ України (252057, м.Київ-57, вул.Зоологічна, 3).


Автореферат розіслано 23 лютого 1999 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

К.м.н. Розкладка А.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Частота хвороб щитовидної залози, а саме аутоімунного тиреоїдиту, багатовузлового зобу, новоутворень, за останні роки значно зросла. Аутоімунний тиреоїдит є хворобою, що супроводиться виникненням якісно нових фізіологічних взаємовідно-шень, які, в свою чергу, лежать в основі реактивних, адаптацій-них і компенсаторних процесів, що визначають взаємозв'язок організму і довкілля. Дисбаланс тиреоїдних гормонів, що виникає при хворобах щитовидної залози, передусім при аутоімун-ному тиреоїдиті призводить до порушень фізичного і статевого розвитку дітей, до психічних і нервових розладів, зниження імунної резистентності організму, ураження міокарду, порушення репродуктивної функції у жінок [С.А.Краснова і співавт., 1987; П.М. Павлюк і співавт., 1995; И.М.Хмара і співавт., 1995; та ін.].

Оториноларингологи недостатньо знайомі з ЛОР проявами патології щитовидної залози і тому, при наявності симптомів мікседеми, або характерних ознак аутоімунного тиреоїдиту з боку глотки і гортані тривалий час лікують хворих від набрякового ларингіту, фарингіту та інших хвороб. Традиційні методи ліку-вання, як консервативного, так і хірургічного, набряково-гіпер-пластичних процесів глотки й гортані, часто-густо не призводять до позитивних результатів. У вітчизняній та зарубіжній літературі є лише окремі повідомлення про те, що патологічні процеси локалізовані у верхніх дихальних та травних шляхах можуть бути пов'язаними з дисфункцією щитовидної залози [В.П.Нечипо-ренко, В.И.Лозицкая, 1994].

Багаторічний досвід співпраці кафедр та клінік оториноларингології, факультетської хірургії та ендокринології Львівського медичного університету показав, що хвороби щитовидної залози, зокрема аутоімунний тиреоїдит, маніфестуються досить характерними змінами з боку верхніх дихальних та травних шляхів [А.Е.Кицера, 1988]. Ці зміни, особливо деякі з них, повторюються з досить переконливою частотою, що дало нам підставу глибше вивчити їх генез і вірогідність, як симптомів аутоімунного тиреоїдиту.

На підставі дотеперішніх спостережень співробітники Львівського державного медичного університету висунули гіпотезу про те, що щитовидна залоза, яка в ембріональному періоді розвивається в ділянці кореня язика, навіть при відсутності її залишкових елементів в місці первинного закладення чи на шляху пересування (язиковий зоб, аберантні щитовидні залози, кисти, нориці тощо), може протягом усього життя людини зберігати імунний зв'язок з місцем первинного закладення.

Таким чином, вивчення змін, які зустрічаються у верхніх дихальних та травних шляхах при аутоімунному тиреоїдиті та гіпотиреозі, в Прикарпатському ендемічному вогнищі зокрема, є досить важливим і актуальним.

МЕТА РОБОТИ

Мета нашого дослідження полягала у визначенні та обгрунтуванні скринінг-симптомів з боку верхніх дихальних та травних шляхів у хворих на аутоімунний тиреоїдит та гіпотиреоз з залежно від важкості хвороби вивчення їх динаміки в процесі консервативного та хірургічного лікування, а також у впроваджені їх в клінічну практику, як тестів для діагностики аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу.

Для досягнення вказаної мети поставлено такі завдання:

1. Визначити частоту та інтенсивність змін верхніх дихальних та травних шляхів у хворих на аутоімунний тиреоїдит та гіпотиреоз.

2. Дослідити аутоімунні реакції організму на антигени з тканин верхніх дихальних та травних шляхів у хворих на ауто-імунний тиреоїдит, гіпотиреоз та у практично здорових осіб.

3. Дослідити ступінь вираженості патологічних проявів з боку верхніх дихальних та травних шляхів у хворих на аутоімун-ний тиреоїдит залежно від важкості хвороби.

4. Дослідити зміни з боку верхніх дихальних та травних шляхів, а також дослідити імунологічні показники периферійної крові у хворих на аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз та вузловий еутиреоїдний зоб. Для того, щоб переконатися в специфічності цих реакцій вирішено провести вказані обстеження також у хворих з системним аутоімунним процесом — ревматоїдним поліартритом.

5. Вивчити динаміку цих симптомів в процесі консервативного і хірургічного лікування.

6. Обгрунтувати і впровадити в клінічну практику скринінг-тести, що грунтуються на змінах верхніх дихальних та травних шляхів для виявлення аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу.

НАУКОВА НОВИЗНА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зібрано і систематизовано симптоми з боку верхніх дихальних та травних шляхів характерні для аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу. Вперше виявлено залежність ступеня збільшення язикового мигдалика, гіперемії і набряку язичка, м'якого підне-біння, змін голосових складок від важкості аутоімунного тиреоїдиту та вираженості клінічних проявів гіпотиреозу.

Вивчено залежність поміж ступенем вираженості хвороб щитовидної залози (аутоімунного тиреоїдиту, гіпотиреозу, вузлового еутиреоїдного зобу), а також ревматоїдного поліартриту з ураженням щитовидної залози з одного боку і вказаною вище тріадою симптомів з боку верхніх