LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників

спайок

163

10,0

19,8


23,0

29,3


відсутність спайок

102

60,0

44,9

0,00001

60,0

48,4

0,000001

ураження 1 яєчника

95

36,0

36,5


44,0

41,9


ураження 2 яєчників

170

9,0

18,7

0,00001

20,0

27,9

0,00007

Радикальність операції

оптимальна

121

60,0

43,2


60,0

48,6


циторедуктивна

122

7,0

11,7

0,000001

15,0

22,2

0,000001

операції не було

22

3,5

4,5

0,000001

4,0

5,8

0,000001

Гистологічна структура первинної пухлини

Епітеліальні

пухлини

n=217

16,0

26,6


36,0

34,8


серозна аденокарцинома

159

17,0

27,9


36,0

35,8


муцинозна –"–

15

33,0

34,8

0,35

42,0

41,2

0,36

ендометріоїдна –"–

6

25,5

26,3

0,78

53,0

47,8

0,28

світлоклітинна –"–

3

60,0

44,3

0,19

60,0

48,0

0,28

недиференційована –"–.

28

6,5

13,6

0,003

11,0

20,8

0,002

некласифікований рак

6

17,5

23,5

0,58

53,5

41,7

0,84

Пухлини строми

статевого тяжа

n=22

23,5

32,2

0,28

38,1

38,1

0,38

гранульозоклітинна

21

11,0

31,3

0,45

34,0

37,0

0,66

андробластома

1

Герміногенна

n=3

36,0

37,0

0,86

48,0

46,7

0,83

Ліпідноклітинна

n=1

– по 60,0 місяця. Найнижча медіана загальної виживаності отримана при недиференційованих карциномах – 11,0 місяця, а медіана безрецидивної виживаності таких хворих склала 6,5 місяця.

На підставі викладеного вище можна констатувати, що наявність залишкової пухлини, асциту, спайкового процесу надзвичайно несприятливо впливає на середню тривалість безрецидивного періоду, значно скорочуючи останній, і, як наслідок, зменшує безрецидивну й загальну виживаність хворих при стандартних схемах комбінованого лікування.

Аналіз ефективності використання променевої терапії незалежно від розглянутих вище клінічних факторів показав збільшення в 2 рази медіани загальної та безрецидивної виживаності хворих на рак яєчників (рис. 1).

Уніваріантний аналіз загальної та безрецидивної виживаності хворих, що одержували променеве лікування в схемі комплексної терапії, виявив вірогідне збільшення медіани

досліджуваних показників під впливом даного виду протипухлинного лікування навіть за наявності зазначених вище несприятливих клінічних факторів (табл. 2).

Основною метою ад'ювантної хемотерапії є профілактика рецидивів та метастазів пухлин. За даними проведеного дослідження у 80,9% хворих на рак яєчників, що лікувались згідно радикальної комбінованої програми, відзначено рецидиви пухлини в малий таз. Проведений аналіз ефективності застосування післяопераційного курсу ад'ювантної променевої терапії за використаною нами методикою в схемі комплексного лікування хворих на рак яєчників у 5-річний термін спостереження показав (рис.2), що даний вид терапії вірогідно знизив частоту рецидивів первинної пухлини у понад 2 рази при Т2N0M0 стадії, і у понад 3 рази при Т3N0M0 стадії захворювання.

Медіана загальної виживаності хворих на рак яєчників збільшується в порівнянні з ад'ювантним курсом комбінованого лікування тільки у хворих з Т3N0M0 стадією – на 9,0 місяця, а медіана безрецидивної виживаності – і при Т2N0M0, і Т3N0M0 стадіях відповідала 60,0 місяця.

При Т1N0M0 – частота й характер виникнення першого рецидиву у нашому випадку були однаковими в обох групах порівняння. У малому тазі рецидиви виникли у 62,5% хворих.

При цьому середня тривалість безрецидивного періоду збільшується при всіх варіантах поширеності процесу: за відсутності асциту ця різниця досягає 7,9 місяця, спайкового процесу – 3,5 місяця, ураження сальника – 6,4 місяця, однобічного ураження яєчників – 6,5 місяця, складаючи 52,3; 55,8; 52,2; 52,5 місяця відповідно, у протилежних випадках – різниця більш виражена (16,2; 14,0; 18,2 і 16,7 місяця), а досліджувані показники – 54,9; 51,3; 56,8; 56,0 місяця.

Медіани безрецидивного періоду за наявності асциту чи спайкового процесу збільшуються з високим ступенем вірогідності на 24,0 місяця і складають 60,0 місяців.

Таблиця 2

Аналіз показників виживаності хворих на рак яєчників у залежності від клінічних факторів


Показники

Кількість хворих

Медіана безрец. ви-живан (міс)

Середня три-вал.