LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників

операції

оптимальна

164

43

121

60,0

60,0

53,3

43,2

0,002

60,0

60,0

55,5

48,5

0,006

циторедуктивна

195

73

122

16,0

7,0

24,7

11,7

0,0001

24,0

15,0

30,6

22,2

0,004

операції не було

24

2

22

5,5

3,5

5,5

4,5

0,783

5,5

4,0

5,5

5,8

0,827


Загальна виживаність хворих на рак яєчників після оптимальної операції Т1N0M0 – Т3N0M0 стадій, які одержували в післяопераційному періоді ад'ювантний курс променевої терапії (табл. 3), вірогідно збільшувалася з 3 років до 5 років спостереження у порівнянні з контролем на 11,8 – 18,8% (р<0,05), склавши за 5 років – 83,72,2% і 64,9 1,4% відповідно (р<0,05).

Аналіз безрецидивної виживаності показав більш значущий вплив променевого лікування на даний показник, який збільшився на 13,2% у порівнянні з контролем уже з 2-х років спостереження, а до 5-и років безрецидивна виживаність досягла в основній групі 81,42,2% і лише 57,71,3% – у контролі.

Таблиця 3

Виживаність хворих у залежності від стадії захворювання при застосуванні ад'ювантної променевої терапіїПеріод

1-а група (n=43)

Стадія

(TNM)

виживаності

1 рік

%

2 роки

%

3 роки

%

4 роки

%

5 років

%

T1N0M0

безрец.

100,00,0

100,00,0

100,00,0

100,00,0

909,8


загальна

100,00,0

100,00,0

100,00,0

100,00,0

100,00,0

Т2N0M0

безрец.

90,55,8

80,95,7

76,24,4

76,24,4

76,24,4


загальна

100,00,0

95,24,4

85,75,8

80,94,4

76,24,4

Т3N0M0

безрец.

91,77,3

83,37,2

83,37,2

83,37,2

83,37,2


загальна

91,77,3

83,37,2

83,37,2

83,37,2

83,37,2

T1N0M0

безрец.

93,03,6

86,13,5

83,72,2

83,72,2

81,42,2

Т3N0M0

загальна

97,72,2

93,03,1

88,43,1

86,12,2

83,72,2

2-а група (n=121)1 рік

%

2 роки

%

3 роки

%

4 роки

%

5 років

%

T1N0M0

безрец.

97,12,2

97,22,2

88,25,0

82,44,6

82,44,6


загальна

100,00,0

100,00,0

97,12,2

88,25,0

85,33,3

Т2N0M0

безрец.

80,44,5

64,74,0*

56,93,2*

52,92,5*

47,12,9*


загальна

92,23,5

82,43,7*

70,63,8

62,83,3*

60,81,9*

Т3N0M0

безрец.

80,86,2

57,75,7*

50,04,4*

46,23,4*

46,23,4*


загальна

96,23,6

76,96,2

61,55,5*

50,04,9*

46,23,4*

T1N0M0

Т3N0M0

безрец.

85,62,7

72,92,5*

64,92,1*

60,42,4*

57,71,3*


загальна

95,51,7

86,52,3

76,62,3*

67,82,6*

64,91,4*


Примітка. * - вірогідно по відношенню до аналогічних даних у 1-ої групі.


У деяких роботах [Huget P., 1990; Lindner H., 1990] при використанні дистанційної променевої терапії у хворих на рак яєчників після оптимальної операції (Т1N0M0 – Т3N0M0 стадії) показники 5-річної виживаності складали 57–64%, тоді як у нашому випадку – 83,7%. П'ятирічна виживаність після комбінованого лікування складає: при Т1N0M0 стадії захворювання – 73%, при Т2N0M0 – 45%, при Т3N0-1M0 – 21%, при Т1-3N0-1M1 – 5% (Верморкен Я., 1998; Урманчеєва А.Ф., 2000; Стеніна М.Б., 2000).

При Т1N0M0 стадії захворювання як загальна, так і безрецидивна виживаність хворих основної групи до 4-х років спостережень склали 100%, а до 5-ти років – 100% і 90,09,8% відповідно, тоді як за даними інших авторів 5-річна виживаність хворих із проведеною променевою терапією склала тільки 80–83% [Thomas L., 1994; Lindner H., 1990; Lou H.K., 1990]. У контролі загальна виживаність була 100%-ою тільки в перші 2 роки спостережень.

При T2N0M0 стадії пухлинного процесу порічний показник безрецидивної виживаності в основній групі на 2-й рік спостереження перевищив аналогічний показник у контролі на 16,2%, а на 5-й рік – на 29,1%, склавши 76,24,4%. Дещо інша картина спостерігається при аналізі загальної виживаності, яка у хворих ос-новної групи з даною стадією захворювання на 4 роки спостереження перевищила загальну виживаність пацієнтів у контролі на 18,1% зі збереженням такої ж зако-номірності до кінця 5-річного терміну спостережень і склала також 76,24,4%.

Ефективність застосування ад'ювантного курсу променевої терапії найбільш виражена при T3N0M0 стадії раку яєчників: безрецидивна