LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція

-С.38-42. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • А.К. Полукчи - Интегративные формализованные показатели интоксикации у больных дифтерией // Инфекции не знают границ: Мат.науч.практ.конф. Харьков, 1999. (Приложение к School of Fundamental Medicine Journal. -1999. -V. 5. - № 1.) - C.83.

 • А.К. Полукчи - Некоторые показатели гуморального иммунитета у больных дифтерией // Инфекции не знают границ: Мат.науч.практ.конф. Харьков, 1999. (Приложение к School of Fundamental Medicine Journal. -1999. -V. 5. - № 1.) - C.83-84.

 • А.К. Полукчи - Циркулирующие иммунные комплексы и их роль у больных дифтерией // Инфекции не знают границ: Мат.науч.практ.конф. Харьков, 1999. (Приложение к School of Fundamental Medicine Journal. -1999. -V. 5. - № 1.) - C. 85-86.

 • О.В. Волобуева, В.А. Якушенко, П.В. Нартов, А.К. Полукчи. Л.Л. Давтян - Влияние эмоксипина на гемокоагуляционную активность крови при дифтерии // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті. Мат. 5 Нац. З`їзду фармацевтів України. Харків, 1999. -С. 644-645. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • Н.Ф. Шустваль, В.П. Малый, А.К. Полукчи, Д.Э. Рыспаева - Эффективность эмоксипина и неотона в комплексной терапии дифтерийного миокардита у взрослых // Некоронарогені хвороби серця: Сучасні підходи до класифікації, нові напрями діагностики та лікування: Мат.пленуму кардіологів, К, 1999. -С. 75-76. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • В.П. Малый, Н.Ф. Шустваль, А.К. Полукчи, О.В. Волобуева, Д.Э. Рыспаева, - Аутоантитела и их роль в возникновении поражений сердца при дифтерии // Некоронарогені хвороби серця: Сучасні підходи до класифікації, нові напрями діагностики та лікування: Мат.пленуму кардіологів, К, 1999. -С.66-67. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • А.К. Полукчи, В.П. Малый О.В. Волобуева, Д.Э. Рыспаева, П.В. Нартов - Антитела к ДНК и их роль у больных дифтерийной инфекцией // Диагностика и лечение инфекционных заболеваний: Мат.конф. Петрозаводск, 2000. -С. 21-22. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • О.К. Полукчи, В.П. Малий, П.В. Нартов. О.В. Волобуєва, Д.Е. Риспаєва - Протеоліз та автоімунні процеси при дифтерії // Нове в діагностиці і терапії інфекційних хвороб: Мат. науково-практичної конф. Тернопіль, 2000. -С.273-274. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • А.К. Полукчи, В.П. Малый, Н.Ф. Шустваль, О.В. Волобуева, Д.Э. Рыспаева - Влияние эмоксипина на динамику протеолиза в миокарде на моделях дифтерийного токсикоза // Матеріали VI конгресу кардіологів України. К., 2000. -С. 178-179. Дисертантом проведено збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних.

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, О.В. Волобуєва, Д.Е. Риспаєва, П.В. Нартов - Ураження нервової системи у хворих на дифтерію // Нейроінфекції. Інші інфекційні хвороби: Мат. науково-практ. конф.- Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. -С. 106 - 107. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • О.К. Полукчи, В.П. Малий, М.Ф. Шустваль, Л.М. Самохіна - Синдром активации ограниченного протеолиза в миокарде при экспериментальной дифтерийной интоксикации // Інфекційні хвороби в практиці терапевта : Мат. науково-практичної конф. -Харків, 2001. -С. 208-210. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, Н.Ф. Шустваль, Л.М. Самохина, П.В. Нартов - Протеолитические процессы в миокарде экспериментальных животных при дифтерийной интоксикации // Современные аспекты патогенеза и лечения артериальных гипертензий. Тез.докл. / под ред. Е.В. Шляхто, Т.В. Беляевой. -Изд. СПбМУ, 2001. -С. 28-29. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малий, М.Ф. Шустваль, О.К. Полукчи, О.В. Волобуєва, П.В. Нартов, В.М. Дмитренко, Д.Е. Риспаєва - До патогенезу гострої серцево-судинної недостатності у хворих на дифтерійний міокардит // Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани: Матеріали науково-практичної конференції. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. -С. 132-134. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • В.П. Малий, М.Ф. Шустваль, О.К. Полукчи, О.В. Волобуєва, П.В. Нартов, В.М. Дмитренко, Д.Е. Риспаєва - Стан системи гемокоагуляції, перекисного окислення ліепідів, вазоактивних факторів, клітинного і гуморального імунітету у хворих на дифтерію з ускладненим перебігом // Клінічні проблеми боротьби з інфекційними хворобами6 Матеріали VI зїзду інфекціоніснів України. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. -С. 161-163. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • Н.Ф. Шустваль, В.П. Малий, А.К. Полукчи, О.В. Волобуева, П.В. Нартов, В.М. Дмитренко, Д.Е. Рыспаева - Роль иммунопатологических и вазоактивных факторов в патогенезе острой сердечно-сосудистой недостаточности у больных дифтерийным миокардитом // Серцева недостатність-сучасний стан проблеми: Мат. об'єднаного пленуму правлінь Українських наукових товариств кардіологів, ревматологів та кардіохірургів. -К., 2002. -С. 135-136. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • О.К. Полукчи, В.П. Малий, М.Ф. Шустваль, О.В. Волобуєва - Активація протеолізу при дифтерійному токсикозі та його корекція // Проблеми епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних хвороб: Мат. науково-практичної конференції. -К., 2002. -С. 390-394. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, Н.Ф. Шустваль, О.В. Волобуева, Д.Э. Рыспаева, П.В. Нартов - Аутоантитела к паренхиме печени в сыворотке крови больных дифтерией // Проблема инфекции в клинической медицине: Мат. научн. конф. и VIII съезда Итало-Российского общества по инфекционным болезням. Санкт-Петербург, 2002. -С. 197. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • П.В. Нартов, О.В. Волобуєва, О.К. Полукчи - Деякі протеолітичні особливості тяжкого перебігу дифтерії // Актуальні питання розвитку стаціонарної допомоги інфекційним хворим: Мат. науково-практичної конференції. -Харків, 2002. -С.114-115. Дисертантом проведено аналіз літератури, статистична обробка отриманих даних.

 • В.П. Малий, О.В. Волобуєва, О.К. Полукчи, П.В. Нартов - Електронно-мікроскопічне дослідження нирок при експериментальній дифтерійній інтоксикації // Керовані інфекції: Мат. науково-практичної конференції. -Ів.-Франківськ, 2003. -С.117-118. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • О.К. Полукчи, В.П. Малий, О.В. Волобуєва, А.О. Швайченко, П.В. Нартов - Вплив протидифтерійної сироватки на динаміку клінічних, біохімічних та імунологічних показників у хворих з легкими формами дифтерії // Керовані інфекції:


 •