LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція

поширювався до середини шиї. У 9 (34,7 %) пацієнтів на 1-му тижні виник ранній тяжкий ДМ. У 15 (57,7 %) хворих на 2-му тижні хвороби розвинувся ДМ середньої тяжкості та у 2 (7,6 %) - легкий, що виник на 2-му тижні. Летальні результати в наслідок гострої серцево-судинної недостатності були у 2 пацієнтів (7,6 %). Отримані дані свідчать про участь IgЕ- залежних реакцій у патогенезі дифтерії та їх можливість чинити вплив на тяжкість процесу і розвиток міокардитів.

Проведене дослідження гуморального імунітету у хворих на дифтерію показало, що його розлади залежали від тяжкості перебігу захворювання: легкі форми супроводжувались нетривалою активізацією гуморальної ланки, в той час як тяжкі - тривалою поліклональною активізацією, високим рівнем продукції IgG, IgE та ЦІК.

Враховуючи результати дослідження, що вказують на значні розлади з боку гуморального імунітету, можна припустити участь у патогенезі дифтерії імунопатологічних процесів, а саме аутоімунних.


Аутоімунні процеси у хворих на дифтерію та їхнє значення в органній патології

Для визначення стану аутосенсибілізації проти різних тканин органів оцінювали рівні сироваткових органоспецифічних аутоантитіл (ААТ) залежно від тяжкості в динаміці захворювання (табл. 7).

Аналіз показників ААТ у сироватці крові хворих залежно від ступеня тяжкості показав, що в гострий період у хворих з тяжкими формами значно зростали показники ААТ до міокарду - у 1,9 рази (p<0,05) та до нДНК - у 1,4 рази (p<0,05). Підвищувалися також показники ААТ до міокарду у хворих з легкими (1,3 рази) та середньої тяжкості (1,4 рази) формами, але різниця з контролем не була вірогідною (p>0,05). Показники інших ААТ у цей період зростали слабкіше.

Період ранньої реконвалесценції характеризувався подальшим зростанням в сироватці крові рівня ААТ. Так у хворих з легкими формами рівень ААТ до міокарду зростав у 1,5 рази (p<0,05), з середньої тяжкості - у 1,6 рази (p<0,05), тяжкими - у 2,2 рази (p<0,01). Крім того у хворих з тяжкими формами підвищувалися показники ААТ до дДНК у 2,0 рази (p<0,05), печінки - у 1,3 рази (p<0,05), до нирок, легень - у 1,2 рази (p<0,05). У зазначені строки у сироватці крові пацієнтів з тяжкими формами вже знижувалися концентрації ААТ до нДНК.

Період пізньої реконвалесценції характеризувався тим, що у сироватці крові хворих рівень ААТ знижувався, але у пацієнтів з середньої тяжкості та тяжкими формами показники ААТ до міокарду залишалися високими (p<0,05).

Слід зазначити, що показники ААТ до тонкого та товстого кишечнику, колагену, еластину протягом хвороби практично не змінювалися.

Таблиця 7

Динаміка аутоантитіл до тканин різних органів у хворих на дифтерію


Рівні аутоантитіл (ум.од.) при різних формах

Антиген

Легкі

(n=45)

Середньої тяжкості (n=39)

Тяжкі

(n=48)

Контроль

(n=25)

Гострий період

Міокард

0,2940,050

0,3210,041

0,4300,036 * **

0,2160,040

Печінка

0,3330,049

0,3420,020

0,3570,035

0,3100,028

Нирки

0,3420,060

0,3520,050

0,3710,033

0,3370,036

Легені

0,4150,032

0,4260,030

0,4630,020

0,4080,022

нДНК

1,0100,090

1,0900,060

1,3400,090 * ** ***

0,9600,060

дДНК

0,5900,090

0,6100,090

0,6800,080

0,5400,070

Період ранньої реконвалесценції

Міокард

0,3200,020 *

0,3620,023 *

0,4820,051 * ** ***

0,2160,040

Печінка

0,3390,020

0,3440,021

0,3990,018 * ** ***

0,3100,028

Нирки

0,3510,040

0,3550,031

0,4180,018 *

0,3370,036

Легені

0,4180,027

0,4300,023

0,4710,021 *

0,4080,022

нДНК

0,9900,080

1,0800,070

1,1700,080 *

0,9600,060

дДНК

0,6600,070

0,7900,090 *

1,0900,070 * ** ***

0,5400,070

Період пізньої реконвалесценції

Міокард

0,2410,031

0,3400,040 *

0,3920,037 * ** ***

0,2160,040

Печінка

0,3290,010

0,3350,023

0,3470,019

0,3100,028

Нирки

0,3400,051

0,3470,031

0,3510,022

0,3370,036

Легені

0,4120,024

0,4190,031

0,4440,036

0,4080,022

нДНК

0,9700,070

0,9800,90

0,9900,110

0,9600,060

дДНК

0,5900,080

0,6600,050

0,7500,090

0,5400,070


Примітка: * - вірогідність розбіжностей результатів порівняно з контролем; **- вірогідність розбіжностей результатів порівняно з легкими формами; ***- вірогідність розбіжностей результатів між середньої тяжкості та тяжкими формами.


Таким чином, при дифтерії спостерігаються певні особливості у функціонуванні імунної системи залежно від ступеня тяжкості захворювання. Наведені дані дозволили припустити високу імовірність надмірної активації аутоімунних процесів із потенціальним ризиком розвитку ускладнень, особливо у випадках тяжких форм дифтерії. Тому ми провели аналіз показників ААТ до міокарду та нирок залежно від тяжкості перебігу міокардиту та нефрозонефриту.

Було встановлено, що у пацієнтів з ДМ у сироватці крові концентрації ААТ до міокарду зростали пропорційно тяжкості ускладнення. Так, при легких міокардитах зазначений показник зростав у 1,7 рази (p<0,001), середньої тяжкості - у 2,1 рази (p<0,001), тяжких - у 2,4 рази (p<0,001). Слід зазначити, що у цей термін також підвищувалися концентрації ААТ і у пацієнтів без міокардитів (p<0,05). Але рівні ААТ у