LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клітинних та гуморальних механізмів виразкоутворення у прогнозуванні перебігу виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori. Клінічні і терапевтичні аспекти

помилка середньої (m), середнє квадратичне відхилення ( ). Вірогідність між показниками оцінювалася по t-критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Детальний аналіз клінічних, морфологічних, біохімічних досліджень, активності гуморальних маркерів запальних реакцій і факторів неспецифічного захисту у хворих на ВХ при її різноманітних варіантах перебігу, допоміг визначити ознаки, характерні для неускладненого перебігу хвороби та її ускладнень: ТНВ, ускладнених кровотечами і пенетраціями. На цій підставі були виділені клінічні, морфологічні, імунологічні і біохімічні показники характерні для неускладненого перебігу захворювання та цих ускладнень, які розцінювалися, відповідні діагностичні критерії .

Порівняльна оцінка виділених діагностичних критеріїв при різноманітних варіантах перебігу ВХ виявила ряд як схожих, так і відокремлювальних ознак поміж ними. Не залежно від характеру перебігу та наявності того чи іншого ускладнення, під час загострення захворювання були характерними наступні спільні признаки: клінічні - наявність синдрому рефлюксу, збільшення секреторної функції шлунка, високий і середній ступінь засіву Нр; морфологічні - виражена метаплазія шлункового і тонкокишкового епітелію, висока (II-га і III-тя) ступінь активності гастродуоденіту; імунологічні - зниження у крові Т - "хелперів" при підвищенні Т - "супресорів", збільшення вмісту В-лімфоцитів, підвищення вмісту імуноглобулінів класу A і G, зниження функціональної активності лейкоцитів крові у вигляді уповільнення швидкості міграції агранулоцитів до міста запалення, у порівнянні зі здоровими; біохімічні - зниження рівня ФН, підвищення вмісту ПДФ у крові, зниження Кск і Сзб процесів ПОЛ та АОЗ у лейкоцитах крові, у порівнянні зі здоровими.

Вищенаведені показники при загостренні ВХ були спільними як для неускладненого перебігу, так і для ускладнень. Поряд з цим, був виявлений цілий ряд відзнак, що характеризують несприятливий перебіг виразкового процесу як в цілому, так і конкретного ускладнення: ТНВ, кровотеч, пенетрацій. Найбільш характерними і значущими показниками ускладненого перебігу захворювання виявилися наступні: вміст базального гастрину у крові понад 52 пг/мл; кількість еозинофілів менш 10% і нейтрофілів не більш 1% у краї виразки; наявність підслизових крововиливів і мікротромбозів у СО гастродуоденальній зони; ЛІ менш 8; I-й та III-й типи клітинних співвідношень у запальному клітинному інфільтраті переульцерозній зони; гіпо, або гіперергічна відповідь по результатах проби з продігіозаном; ІЗЛК менш 1,5 та більш 2,5; концентрація ПДФ у крові понад 5,0 мкг/мл; Кск у крові менш 3,0; Сзб процесів ПОЛ та АОЗ у лейкоцитах крові менш 0,9.

Для ТНВ були характерними наступні показники: вміст базального гастрину у крові понад 52,0 мг/мл; кількість еозинофілів до 2% і нейтрофілів до 9% у краї виразок; активність запалення СО гастродуоденальної зони III-го ступеня і пізня (2-га) стадія її атрофії; ЛІ менш 3,9; III-й тип клітинних співвідношень у СО переульцерозній зоні; гіпоергічна відповідь після проби з продігіозаном; ІЗЛК менш 1,5; Кск 1,2; Сзб процесів ПОЛ та АОЗ у лейкоцитах крові не більш 0,19 (таблиця 1).

Для виразок, ускладнених кровотечами були характерні: вміст базального гастрину у крові понад 60,0 пг/мл; кількість еозинофілів до 10% і нейтрофілів не більш 1% у краї виразки; наявність великої кількості підслизових крововиливів і мікротромбозів у СО гастродуоденальній зоні; активність запалення СО гастродуоденальної зони II-го та III-го ступеню при будь-якій стадії її атрофії; ЛІ не більш 4,4; I-й тип клітинних співвідношень у запальному клітинному інфільтраті переульцерозної зони; гіперергічна відповідь після проби з продігіозаном; ІЗЛК понад 2,5; вміст ПДФ у крові понад 5,0 мкг/мл; Кск не більш 2,1; Сзб процесів ПОЛ та АОЗ у лейкоцитах крові 0,24 (таблиця 1).

Для виразок, ускладнених пенетраціями, вивчені показники мали наступне значення: вміст базального гастрину у крові понад 63,0 мг/ мл; кількість еозинофілів до 1% і нейтрофілів до 10% у краї виразки; ЛІ не більш 5,4; I-й тип клітинних співвідношень у запальних інфільтратах переульцерозної зони; гіперергічна відповідь після проби з продігіозаном; ІЗЛК понад 2,2; Кск менш 1,0; Сзб процесів ПОЛ і АОЗ у лейкоцитах крові 0,14 (таблиця 1).

Для комплексної оцінки ступеня вкладу кожного вивченого показника до патогенезу розвитку того чи іншого ускладнення і інтегральної оцінки визначалося ранжирування показників по ступеню відхилення значень признаку (t-критерію). При цьому визначалися: відсутність суттєвих відмінностей у порівнянні із хворими з неускладненим перебігом ВХ, найменше з трьох ускладнень відхилення, середнє значення відхилення, саме значуще відхилення. Це дозволило доповнити уявлення про механізми патогенезу ускладненого перебігу ВХ при ТНВ, виразкових кровотечах, пенетраціях.

У випадках ТНВ патогенетичний ланцюжок виглядає слідуючим чином: високий ступінь місцевого запалення на фоні виражених атрофічних змін СОШ, III-й тип запальних клітинних інфільтратів переульцерозної зони, зниження Кск, зниження Сзб ПОЛ та АОЗ на фоні гіпоергії клітинної і гуморальної неспецифічної резистентності. Виявлені особливості патогенетичних процесів при виразках, ускладнених кровотечами, уявляються так: підвищення базального гастрину у крові, утворення запальних клітинних

Таблиця 1.

Основні прогностичні маркери для визначення можливих ускладнень виразкової хвороби

Показники

Деякі варіанти можливих ускладнень виразкової хвороби


ТНВ

Кровотечі

Пенетрації

Гастрин крові

>52,0 мг/мл

>60,0 мг/мл

>63,0 мг/мл

Клітинні елементи країв виразок

Еозинофіли до 2%

Нейтрофіли до 9%

Еозинофіли до 10%

Нейтрофіли до 1%

Еозинофіли до1%

Нейтрофіли до 10%

Підслизові крововиливи, мікротромбози

Немає

Численні

Одиничні

Ступінь запалення слизової оболонки

III

II, III

II, III

Стадія атрофії слизової оболонки

2

1,2

1,2

Лімфоцитарний індекс

3,6 (3,4-3,8)

4,3 (4,2-4,4)

5,3 (5,2-5,4)

Тип клітинних співвідношень

III

I

I

Проба з продігіозаном

Гіпоергія (10-24 мм)

Гіперергія (>50 мм)

Гіперергія (>50 мм)

ІЗЛК

<1,5

> 2,5

>2,2

ПДФ крові

<5,0 мкг/мл

>5,0 мкг/мл

<5,0 мкг/мл

Кск

1,2+0,05

2,1+0,05

0,97+0,05

Сзб процесів ПОЛ та АОЗ

0,19+0,01

0,24+0,01

0,14+0,01

інфільтратів, відповідні I-му типу клітинних співвідношень, зміни фібринолізу, відповідні ДВЗ-синдрому (наявність підслизових крововиливів у СОШ, підвищення вмісту у крові ПДФ) на фоні гіперергії гуморальної та клітинної неспецифічної резистентності. Для виразок, ускладнених пенетраціями, виявлені особливості їх патогенезу, які схематично виглядають так: підвищення рівня гастрину у крові, утворення клітинних запальних інфільтратів