LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості безперервнолитого металу за рахунок рафінування і додаткового розкислення сталі в промковші

розливній секції трьохсекційного промковша з фільтруючими перегородками або робочому просторі промковша без перегородок досягається при використанні моделі зі зворотним перемішуванням.

 • Встановлено, що при аналізі впливу умов перемішування сталі в ПК на ступінь видалення НВ необхідно обов'язково враховувати процеси їх коагуляції як в приймальній, так і розливній секціях.

 • Розроблена система рівнянь, що описує процеси коагуляції неметалічних включень в рамках осередкової моделі структури потоків в промковші, зручна для рішення на ЕОМ, і сформульована комбінована математична модель коагуляції і видалення неметалічних включень для умов промковша слябової МБЛЗ. За результатами розрахунків на моделі встановлено, що за рахунок процесів коагуляції зменшується частка дрібних і частково середніх НВ, а також збільшується частка великих НВ. Забрудненність металу НВ всіх розмірних груп знижується і за рахунок видалення великих НВ в шлак, і за рахунок зменшення загальної кількості НВ. Крім того, встановлено, що як зменшення сумарного перетину каналів в фільтруючих перегородках, так і зменшення перетину одного отвору (при збереженні постійним сумарного перетину) призводить до поліпшення рафінування сталі. Результати моделювання підтверджені результатами аналізу забрудненності НВ сталі різних марок в промислових умовах при використанні промковшів з фільтруючими перегородками різноманітної конструкції.

 • Використання промковшів з фільтруючими перегородками забезпечує поліпшення механічних властивостей прокату, отриманого з непреривнолітих слябов. Показники ударної в'язкості як вуглецевих, так і низьколегованих сталей помітно зростають (на 18-29%). Зниження забрудненності стали НВ дозволяє зменшити більш ніж в 2 рази об'єм вирізки на листах з дефектами.

 • Встановлено, що в процесі безперервної розливки методом "плавка на плавку" зниження вмісту алюмінію в рідкій сталі відбувається нерівномірно як за ходом розливки однієї плавки, так і від плавки до плавки в серії. На початку розливки другої і подальших плавок в серії інтенсивність вторинного окислення помітно збільшується.

 • Визначена раціональна швидкість введення алюмінієвої катанки в ПК, при якій її повне розплавлення відбувається у дна ПК. Раціональна швидкість залежить від діаметра катанки і перегріву металу в промковше і для катанки діаметром 10...12 мм становить 0,10...0,12 м/с при вертикальному введенні катанки і 0,30...0,36 м/с при похилому введенні під кутом 40..700 до горизонталі.

 • На основі розрахунків з використанням математичної моделі відгуку промковша на ступінчасте обурення у вхідному потоці оцінені сумарні втрати алюмінію на початку розливки чергової плавки в серії. Для компенсації окислення алюмінію і стабілізації його концентрації у вихідному потоці необхідно проводити додаткове введення алюмінію на четвертій і подальших плавках в серії в кількості 6...11 кг зі збільшенням в міру збільшення номера плавки. Введення алюмінієвої катанки діаметром 10...12 мм необхідно проводити на початку розливки плавки зі швидкістю 0,10...0,30 м/с.

 • Випробувана в промисловому масштабі технологія стабілізації вмісту алюмінію в сталі за рахунок введення алюмінієвої катанки в промковш МБЛЗ у процесі безперервної розливки. Встановлено, що середня ступінь засвоєння алюмінію при введенні алюмінієвої катанки в промковш знаходиться в межах 65...70 %. Алюміній, що вводиться, рівномірно розподіляється як по довжині і перетину сляба, так і по рівчаках МБЛЗ. Впровадження розробленої технології коректування вмісту алюмінію в промковші МБЛЗ свідчить про зниження в два рази відсортування металу через невідповідність вмісту алюмінію марочному складу за нижньою межою.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Аникаева А.А., Казачков Е.А., Чичкарев Е.А. Оценка термодинамических параметров взаимодействия для условий раскисления жидкого железа алюминием // Теория и практика металлургии. – 1999. - №5. – С.32-33.

 • Аникаева А.А., Казачков Е.А. Исследование характеристик потоков металла в модернизированном промежуточном ковше // Теория и практика металлургии. – 1999. - №6. – С.21-23.

 • Аникаева А.А., Казачков Е.А. Рафинирование металла от неметаллических включений в промковше слябовой МБЛЗ // Вестник Приазовского государственного технического университета. – 1999. - №8. – С. 60-64.

 • Аникаева А.А., Казачков Е.А. Математическое моделирование коагуляции и удаления неметаллических включений в промковше слябовой МБЛЗ // Вестник Приазовского государственного технического университета. – 2000. - №9. – С. 49-54.

 • Казачков Е.А., Аникаева А.А., Чичкарев Е.А. Удаление неметаллических включений в промежуточном ковше МБЛЗ // Производство стали в ХХІ веке. Прогноз, процессы, технологии, экология. (Материалы международной научно-технической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Владимира Ивановича Явойского, 15-19 мая 2000 г.) – Киев, Днепродзержинск, 2000. – С. 283-287.

 • Чичкарев Е.А., Аникаева А.А., Казачков Е.А. Особенности обработки стали в промежуточном ковше МБЛЗ порошковой проволокой // Тезисы Х международной научной конференции "Современные проблемы электрометаллургии стали" – Челябинск. – сентябрь 1998.

 • Аникаева А.А., Чичкарев Е.А., Полозюк О.Е. Рафинирование стали в промежуточном ковше МБЛЗ // Тезисы докладов научно-технической конференции молодых специалистов "Азовсталь-99" – Мариуполь. - апрель 1999. – С. 25.

 • Аникаева А.А., Казачков Е.А. Моделирование гидродинамики металла в промковше МБЛЗ // Тезисы докладов научно-технической конференции по теории и практике сталеплавильного производства, посвященной 100-летию со дня рождения ученого-металлурга профессора Казанцева И.Г. – Мариуполь. - сентябрь 1999. – С. 52.

 • Казачков Е.А., Аникаева А.А. Исследование структуры потоков в промежуточном ковше // Тезисы докладов VII региональной научно-технической конференции, посвященной 70-летию Приазовского государственного технического университета. – Мариуполь. - апрель 2000. – С. 116.


  АННОТАЦИЯ


  Аникаева А.А. "Повышение качества непрерывнолитого металла за счет рафинирования и дополнительного раскисления стали в промковше", рукопись на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.02 "Металлургия черных металлов". Приазовский государственный технический университет, Мариуполь, 2000.

  Проведено исследование поля скоростей методом визуализации потоков в гидравлической модели трехсекционного промежуточного ковша с фильтрующими перегородками. Определена кратность циркуляции в приемной и разливочной секции. Проведено исследование структуры потоков в модели ПК методом импульсного ввода индикатора. Определены числа Пекле для разливочной секции ПК с фильтрующими перегородками и рабочего пространства ПК без перегородок. Среднее значение числа Пекле для ПК без перегородок составило 8,5; для разливочной секции ПК с


 •