LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання

Заміри мікротвердості проведені приладом ПМТ-3.

У четвертому розділі показано, як результати теоретичних досліджень були використані при розробці технологічних процесів ОЗО деталей поліграфічного обладнання, що виготовлюються із легованих та нержавіючих сталей, чавуну, кольорових металів. Так, наприклад, під час друку передні та задні зажимні планки офсетного полотна піддаються значному навантаженню. Для підвищення їх експлуатаційних властивостей запропонована ОЗО зажимних планок з режимами: R=2,0 мм; P=300 H; n=125 об/хв; Vпр=200 мм/хв. Режими обробки для направляючих планок: P=80H; R=3,5 мм; nш=80 об/хв; Vпр=315 мм/хв.

У процесі роботи на офсетних друкарських машинах фарби та зволожуючий розчин потрапляють під гумовотканинне полотнище на офсетний циліндр. Хімічна дія цих речовин сприяє появі корозії, і, як наслідок, спостерігається погіршення фарбопередачі, поява розтискування точок, збільшується кількість дефектів зображення. Для протидії цьому запропоновано хромування офсетних циліндрів з подальшим утворенням на поверхні регулярного мікрорельєфу. Це значно підвищує корозійну стійкість вказаних деталей. Режими обробки такі: P=100 H; R=2,0 мм; nш=12,5 об/хв; nп.х=1000 об/хв; e=1,5 мм.

Для контактних кілець, що розміщені на циліндрах в друкарському механізмі офсетної друкарської машини з метою забезпечення плавності ходу циліндрів, зменшення шуму, впливу зміни навантажень, покращенняякості друку запропоновано ОЗО з такими режимами: P=200 H; R=2,0 мм; n ш=30 об/хв; Vпр=1,56 мм/об; nп.х=750 об/хв; e=0,5 мм.

Також розроблено технологічний процес комбінованої ОЗО пласких деталей (зажимних планок, направляючих) поліграфічного обладнання шляхом випереджаючого пластичного деформування з наступною обробкою алмазно-абразивним інструментом. При цьому на поверхні деталі утворюють ЧРМР чотирикутного типу з глибиною введення алмазу в оброблювану поверхню, що дорівнює 0,0028-0,0070 мм, з наступною обробкою торцем чашкового алмазно-абразивного інструмента, вісь обертання якого перпендикулярна до поверхні деталі, t = hнапл + Rz / 2, де t – глибина шліфування, hнапл – висота напливів, Rz – параметр шорсткості поверхні.

ОЗО здійснювалась за допомогою розробленого пристрою для комбінованої обробки пласких поверхонь деталей, що має алмазний деформуючий і чашковий алмазно-абразивний інструмент У4К 200х20х3х32–АСМ 3/2 – 100% – БР. Інструменти закріплені у відповідних державках, встановлених у двох шпиндельних вузлах, розташованих паралельно один до одного і кінематично пов'язаних між собою з можливістю регулювання їх швидкостей обертання в залежності від матеріалу, який оброблюється.

Наведені вище технологічні процеси ОЗО дозволили підвищити зносостійкість вказаних деталей в 1,25...1,35 рази.

У п'ятому розділі подано результати досліджень, зокрема, впливу режимів обробки на геометричні параметри поверхні при комбінованому ОЗО деталей поліграфічного обладнання (Рис. 4, 5).

Виявлено можливість відновлення геометричних параметрів деталей поліграфічного обладнання за рахунок застосування технології ОЗО, що є важливим для оперативної заміни імпортованих деталей. Величина відновлення геометричних параметрів може досягати 10 мкм.

Відновлення розмірів може здійснюватись за рахунок напливів, що виникають при утворенні ЧРМР. Його можна утворювати в місцях зношення деталей. Параметри напливів для різних матеріалів представлено на Рис. 5.

Запропонована технологія дозволяє відновлювати розміри деталей і збільшити термін їх експлуатації в 1,3...1,45 рази.

Досліджено також вплив технологічних факторів процесу обробки на фізико-механічні параметри поверхневого шару.Рис. 4. Залежність глибини (h) і ширини (b) нерівностей

від зусилля вдавлювання при ОЗО.Рис. 5. Залежність площі нерівностей в поперечному перетині (Sк)

для різних матеріалів і висоти наливів (hн) від зусилля вдавлювання при ОЗО.

При запропонованій технології відбувається розпад залишкового аустеніту і перетворення його в мартенсіт. Кількість залишкового аустеніту в поверхневому шарі деталей зі сталі зменшується на 10...15%.

ОЗО супроводжується зміцненням поверхневого шару в місцях утворення ЧРМР. Мікротвердість при цьому збільшується на 17...21%.

Для отримання стабільних результатів мікротвердості був застосований метод оцінки її стабільності за значенням коефіцієнту варіації мікротвердості.

Загальні висновки

  • На базі теоретико-експериментальних досліджень вперше створено параметричну систему комбінованого технологічного процесу ОЗО, яка є основою для цілеспрямованого керування і отримання заданих режимів обробки, параметрів якості поверхні і поверхневого шару, експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання та експлуатаційних характеристик поліграфічного обладнання.

  • За допомогою теоретичних і експериментальних досліджень отримано аналітичні залежності, які встановлюють взаємний зв'язок між режимами обробки, відносною площею і питомим об'ємом нерівностей, що дозволяє визначити оптимальні режими комбінованої ОЗО деталей поліграфічного устаткування.

  • Розроблено алгоритм цілеспрямованого керування комбінованим процесом ОЗО, при якому на поверхні утворюють ЧРМР. Алгоритм взаємно пов'язує технологічні фактори процесу обробки, параметри якості поверхні та поверхневого шару, а також експлуатаційні властивості деталей поліграфічного обладнання.

  • Запропоновано розподіл математичних моделей, що пов'язують технологічні фактори, параметри якості деталей, їх експлуатаційні властивості та експлуатаційні характеристики поліграфічного обладнання, на класи відповідно до вхідних та вихідних параметрів, що дозволило побудувати узагальнюючі моделі з урахуванням проміжних.

  • Запропоновано методики досліджень, що дозволяють достовірно оцінити вплив технологічних факторів процесу обробки, параметрів ЧРМР і якості поверхневого шару на експлуатаційні властивості деталей поліграфічного обладнання.

  • Розроблено і досліджено технологічні процеси ОЗО: комбіновану ОЗО пласких деталей поліграфічного обладнання (зажимні планки офсетних полотен, направляючі), що дозволила підвищити продуктивність обробки і зносостійкість в процесі експлуатації в 1,25 ... 1,35 рази; технологію ОЗО для відновлення розмірів деталей (до 10 мкм, за необхідності) в місцях їх зносу, яка дозволяє збільшити термін їх експлуатації в 1,3 ... 1,45 рази.

  • Розроблено пристрій та інструмент, що дозволяють здійснювати комбіновану ОЗО деталей поліграфічного обладнання.


    СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ


  •