LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Покращання ефективності системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання приводу млинів барабанного типу

напрямку досліджень з покращення системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання приводу млинів барабанного типу на основі розробки та впровадження нової конструкції кулькових муфт вільного ходу та вибору відповідних умов роботи великогабаритної зубчастої передачі, що дозволило уникнути аварійних ситуацій і продовжити термін роботи основних елементів приводу.

 • Кількісним аналізом встановлено, що пружні елементи муфт млинів Ш-12 під час максимального навантаження працюють з перевантаженням до 12... 13% за умови, що діаметр пальців dп= 38 мм. Запропоновано приймати - dп= 45 мм, що зменшить до 12% питомий тиск та збільшить термін роботи муфти. Зубчаста муфта задовольняє потребу виробництва за навантажувальною здатністю, але автоматично не роз'єднує вали, що може викликати аварійні ситуації під час неусталених режимів роботи приводу.

 • На основі результатів кількісного аналізу навантажувальної здатності відкритої зубчастої передачі, що передає потужності в межах 450...460 кВт зі швидкістю обертання робочого органу - 1,92...2 рад/с, встановлено значні навантаження у зоні зачеплення, які становлять 100... 104 Н/мм для млинів ШБМ і 32...35 Н/мм для млинів Ш-16.

 • Розроблені та запатентовані муфти внесено до загальної класифікації кулькових муфт вільного ходу, яка тепер складається з 2-х класів, 4-х груп та декількох підгруп, що вигідно доповнює загальні відомості про механічні муфти цього типу.

  5. Розроблено математичні моделі розподілу питомого тиску між кульками і півмуфтами у зоні контакту та проведено аналіз динамічних режимів роботи приводу млинів для неусталених режимів навантажень. Встановлено, що під час передачі обертального моменту - 34066 Н∙м, питомий тиск у зоні контакту знаходяться в межах pi=(0,196...2)р0, а обертальний момент під час неусталених режимів роботи млинів суттєво змінюється і може досягати Tmax= (1,2...1,6)Tн.

 • За результатами теоретичних досліджень запропоновані нові аналітичні залежності для визначення конструктивно-силових параметрів виробничого зразка кулькової муфти вільного ходу, основні габарити якої у порівнянні із зубчастою муфтою зменшено на 7-12%.

 • Розроблено методику розрахунків глибини спрацювання профілів зубців великогабаритної відкритої передачі за допомогою питомої сили тертя, яка пов'язана з потужністю, що передається, та геометричними параметрами передачі. Визначено, що для однакових умов роботи та габаритів передачі глибина спрацювання зубців для легованої сталі 40ХН дорівнює δ=0,29 мм, а для вуглецевої якісної сталі 45 (нормалізація) δ=0,78 мм. Отримані результати підтверджено експериментально з розбіжністю ∆δ═7-9%.

  8. Встановлено явище нерівномірного спрацювання зубців за висотою та довжиною. Так для шестірні, що виготовлена зі сталі 45 з кількістю зубців z=29, твердістю 240...280 НВ і модулем т= 20 мм, найбільше спрацювання спостерігається на висоті h= 15 мм від вершини зубців, а мінімальне - на h= 32 мм з нерівномірністю спрацювання майже до 40%. Розроблено рекомендації стосовно більш рівномірного розподілу навантаження, що дає можливість покращити експлуатаційні показники великогабаритних зубчастих передач.

  9. За рахунок вибору відповідних допусків на виготовлення запропоновано розширити функціональну можливість кулькових муфт вільного ходу, які можуть бути також компенсуючими. Так розроблена модель муфти показала нормальну роботу при радіальній неспіввісності валів Δr= 0,8 мм, а кутовій – майже до Δα= 1, що є співрозмірним зі стандартними компенсуючими муфтами.

  10. Розроблено інженерну методику синтезу кулькових муфт вільного ходу, апробація якої дозволила розробити модель дослідної установки, що впроваджена на кафедрі деталей машин для проведення лабораторного практикуму, а також спроектувати, виготовити та впровадити у виробництво кулькову муфту вільного ходу для вуглерозмелювальних млинів на Добротвірській і Бурштинській ТЕС .

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

  1. Малащенко В.О., Малащенко В.В., Куновський Г.П., Кравець І.Є. Силова взаємодія елементів кільцево-кульових вуглерозмелювальних млинів // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні: Вісник № 515.- Львів, 2004. - С. 33-36.

  2.Малащенко В.О., Куновський Г.П.,Кравець Є.І. Експериментальні визначення величини спрацювання зубців відкритої зубчастої передачі // Збірн. наукових праць Асоціації "Автобус": Вип.6.- Львів, 2002.- С 120 - 126.

  3.Малащенко В.О., Малащенко В.В., Куновський Г.П., Кравець І.Є. Динамічні явища у приводах транспортних систем з кульковими муфтами вільного ходу // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: №12[70]. - Луганськ, 2003.- С. 192-196.

  4. Сороківський О.І., Куновський Г.П., Кравець І.Є. Визначення оптимальних параметрів кулькової муфти вільного ходу // Підйомно-транспортна техніка.- 2003.- № З. - С.43-48.

  5. Пат. 53354А Україна, МКИ F16Б41/06 / Обгінна муфта. Куновський Г.П., Кравець І.Є., Малащенко В.О., Сороківський О.І. – Національний університет "Львівська політехніка"; Опубл. 15.01.2003, Бюл. №1.

  6. Пат. 56483А Україна, МКИ F16Б41/06 / Обгінна муфта. Куновський Г.П., Кравець І.Є., Малащенко В.О., Сороківський О.І. – Національний університет "Львівська політехніка"; Опубл.15.01.2003, Бюл. №5.

  7. Куновський Г.П., Малащенко В.О., Сороківський О.І., Кравець І.Є. Вибір параметрів кулькових муфт вільного ходу та рекомендації щодо їх конструювання // 5-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. 2001р. - Львів, - С. 90.

  8. Сороківський О.І., Куновський Г.П., Кравець І.Є. Визначення оптимальних параметрів кулькової муфти вільного ходу // Перспективы развития подъемно-транспортной техники. 9-15 сентября 2002г. – Одеса, - С. 16-19.

  9. Малащенко В.В., Кравець І.Є., Сороківський О.І. Оптимізація конструктивних параметрів кулькових муфт вільного ходу привода млинів // 6-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. 2003р. - Львів, - С. 200.

  10. Малащенко В.О., Куновський Г.П., Кравець І.Є. Коливні явища у механічному приводі вуглерозмелювального млина з кульковою муфтою вільного ходу // 7-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. 2005р. - Львів, - С. 137.

  11. Кравець І. Є. Малащенко В. О. Сороківський О. І. Силова взаємодія між елементами кульових муфт вільного ходу // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні: - Вісник №480. Львів, 2003. - С.73 – 76.

  12. Малащенко В.О., Сороківський О.І., Кравець І.Є., Філь П.Ф. Спрацювання зубців великогабаритної приводної пари млинів // Вісник східноукраїнського національного університету імені В. Даля: - №6(100). Луганськ, 2006. - С. 183 – 189.

  13. Малащенко В.О., Кравець І.Є., Сороківський О.І. Проблеми довго-вічності великогабаритних відкритих зубчатих передач вуглерозмелювальних млинів // Вісник національного технічного університету "ХПІ": - №22. Харків, 2006. - С. 81 – 85.

  14. Малащенко В.О., Матяж І.Ф., Кравець І.Є. Експериментальне визначення компенсаційних можливостей кулькових обгінних муфт // 8-й Міжнародний


 •