LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання

вузлів і елементів МХ, а також до погіршення якості одержуваної заготівки.

Аналіз технічної літератури показав, що попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ можливо шляхом контролю і діагностики МХ. Широке поширення одержали методи контролю і діагностики на основі накопичення статистичної інформації щодо несправності вузлів і елементів МХ, відхиленнях параметрів руху кристалізатора, що не задовольняє вимогам ефективності і вірогідності результатів. Вимагають розвитку методи контролю і діагностики МХ на базі діагностичної моделі, на основі розробки і дослідження об'єктивних математичних моделей несправностей вузлів і елементів механізму, вибору діагностичних параметрів і визначення границь розрізнення ТС.

Аналіз технічної літератури показав, що є одиничні приклади розробки і дослідження математичної моделі МХ кристалізатора МБЛЗ для рішення різних вузьких задач контролю і діагностики. Відсутні відомості про розробку діагностичної моделі МХ на основі математичних моделей несправностей його вузлів і елементів. Немає інформації про розробку вирішальних правил і визначення границь розрізнення ТС МХ. Тому є необхідність у розробці універсальної математичної моделі МХ для моделювання несправностей вузлів і елементів механізму з метою рішення вище позначених задач.

Другий розділ "Аналіз і класифікація несправностей механізму хитання кристалізатора МБЛЗ". Як об'єкт дослідження обраний шарнірний чотириланковий МХ кристалізатора сортової радіальної МБЛЗ "DANІELІ" електросталеплавильного цеху ЗАТ "ММЗ "Істіл (Україна)". МХ забезпечує коливальний рух кристалізатора за синусоїдальним законом з постійною амплітудою коливання, з частотою коливання, погодженої зі швидкістю витягування злитка і напрямком руху кристалізатора, співнаправленим з технологічною віссю струмка МБЛЗ.

За результатами аналізу можливих несправностей МХ встановлено, що найбільший вплив на відхилення параметрів і напрямку коливального руху кристалізатора роблять неправильний монтаж ексцентрикової муфти і несправності підшипників шарнірів (таблиця 1).

Підшипники шарнірів механізму здійснюють низькочастотні коливальні рухи з малою кутовою амплітудою, що не дозволяє застосовувати для розпізнавання їх ТС жоден з відомих методів діагностики, на відміну від інших несправностей МХ.

Характер зносу підшипників близький до "помилкового бринелювання", на доріжках котіння утворюються вм'ятини з кроком, рівним кроку тіл котіння, збільшується радіальний зазор. Таким чином, у механічній системі МХ з'являється люфт. На практиці термін експлуатації підшипників МХ перевищує припустимий у кілька разів, коли і відхилення параметрів коливального руху кристалізатора перевищують припустимі значення. Підхід невиправданий, тому що при збільшенні терміну експлуатації підшипників вище припустимого знижується стабільність процесів лиття заготівки і збільшується імовірність виникнення аварійних ситуацій.

За регламентом технічного обслуговування і ремонту обладнання МБЛЗ установлена необхідність заміни всіх підшипників важільного МХ при відхиленні параметрів руху кристалізатора вище припустимих значень, незалежно від стану окремо узятого підшипника. Аналіз технічної літератури і проектно-конструкторської документації на МБЛЗ показав, що припустиме відхилення технологічної осі струмка машини від проектного положення у вертикальній площині, що проходить уздовж осі струмка, у зоні кристалізатора знаходиться в межах від 0,15 до 0,4 мм. На практиці він збільшується на один-два порядки (від 15 до 40 мм).

Для загальної оцінки ТС МХ досить контролювати люфт у підшипниках,Таблиця 1

Словник можливих несправностей

МХ кристалізатора МБЛЗ


Несправності МХ

Вплив на параметри руху кристалізатора

Метод діагностуванняза характером шуму

за загальним

рівнем вібрації

за спектральним

складом вібрації

за температурою

зовнішній огляд

аналіз змазки


закон

амплітуда

частота

напрямокЕлектродвигун

Пошкодження підшипників

+

+

+

+


+

Ослаблення нарізних сполучень


++


Пошкодження статора (ротора)


+

+

+Дисбаланс ротора


+

+
Порушення змащення

++


+

Пружна муфта

Ослаблення різьбових з'єднань


+

+


+


Пошкодження пружного елемента

+


Порушення співвісності


+

+
Конічно-циліндричний редуктор

Пошкодження