LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання

підшипників

+

+

+

+


+

Ослаблення різьбових з'єднань


+

+


+


Пошкодження зубчастих коліс

+

+

+
Пошкодження шпонкових з'єднань

+

+

+
Порушення змащення

++


+

Платформа двигуна і редуктора

Пошкодження опорного вузла

*


*


+


Ексцентрикова муфта

Пошкодження підшипників*


+

+

++

Ослаблення різьбових з'єднань

*

+

+


+


Пошкодження шпонкових з'єднань

*

*+

+

+


+


Порушення змащення*


++


+

Неправильний монтаж

*

*

*

*

+


Важільний механізм

Пошкодження підшипників

*

*

*

*Ослаблення різьбових з'єднань

*

*


*


+

+
Відмовлення

пневматичних пристроїв

*

*


*

+


Порушення змащення

*+


+

Неправильний монтаж

*

*


*

+
зіставляючи його з відхиленнями параметрів руху кристалізатора, для чого необхідно установити залежність відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ від зміни ТС МХ, зокрема від розвитку зазорів у підшипниках його шарнірів.

Третій розділ "Дослідження закономірностей відхилення параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ при зміні технічного стану механізму хитання". Розрахункова схема МХ кристалізатора МБЛЗ приведена на рис. 1. Вхідними параметрами моделі є конструктивні параметри, діючі сили (сили інерції, ваги і ін.) і режими роботи МХ. Зазор у кожнім з розглянутих шарнірів прийнятий рівним різниці радіусів підшипника і шипа (D=r1-r2). Вихідні параметри - кінематичні параметри руху контрольної точки столу хитання - вихідної ланки МХ у горизонтальному і вертикальному напрямках. Точка контролю столу хитання розташована в точці перетинання горизонтальної площини столу хитання, на якій встановлюється і закріплюється кристалізатор, з технологічною віссю струмка МБЛЗ у проектному положенні, на рис. 1 позначена буквою Т.

Ідеальний МХ, тобто без зазорів, має одну ступінь рухомості - положення всіх ланок однозначно визначається кутом повороту кривошипа 1. При наявності п'яти зазорів у з'єднаннях 2-3, 3-6, 3-4, 4-5 і 5-6 МХ одержує додатково 5,6,7,8,9 або 10 ступенів рухомості в залежності від того, чи зберігається контакт у кінематичних парах механізму або кінематичний ланцюг розімкнутий, якщо розглядати МХ, як механізм перемінної структури. Усього можливо 32 виду руху МХ. При збереженні контакту в і-й кінематичній парі відносно положення ланок, що утворять кінематичну пару, визначається і-м кутом γі, а при розмиканні кінематичного ланцюга - координатами xі і yі в системах координат зв'язаних із шарнірами МХ.

Для виводу рівнянь руху МХ необхідно скласти 240 рівнянь Лагранжа і продиференціювати їх. При переході від одного виду руху до іншого необхідно обчислити початкові умови для відповідних рівнянь руху. Система рівнянь, що вийшла, буде аналітично нерозв'язна, тому що в рівняння будуть входити похідні від узагальнених координат і тригонометричні функції шуканих перемінних. Наприклад, залежність для визначення загальної кінетичної енергії ланок 2,3,4 і 5 МХ кристалізатора МБЛЗ має такий вигляд:


(1)
Рис. 1. Розрахункова схема шарнірного чотириланкового МХ кристалізатора МБЛЗ:

1 - кривошип; 2 - шатун; 3 - нижнє коромисло; 4 - стіл хитання; 5 - верхнє