LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Потрійні системи {Gd, Tb, Er}-Mn-Al (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук)

12,2)

Th2Zn17

Rm

hR19

(hP57)

0,8946(3)...

0,88559(3)

1,3085(6)....1,2922(6)

3

Gd2-yMnxAl17-x

(0 y 0,15);

(13,0 x 15,1)

Th2Ni17

P63/mmc

hP38

0,8778(3)...

0,8678(2) (*)

0,8627(4)... 0,8568(4) (*)

1

TbMnxAl12-x

(2,3 x 7,2)

ThMn12

I4/mmm

tI26

0,8970(2)...

0,8821(3)

0,5174(2)...

0,5082(4)

2

Tb2MnxAl17-x

(8,5 x 10,2)

Th2Zn17

Rm

hR19

(hP57)

0,8914(2)...

0,8847(3)

1,3054(5)...

1,2966(5)

3

Tb2-yMnxAl17-x

(0 y 0,23);

(13,2 x 15,2)

Th2Ni17

P63/mmc

hP38

0,8740(3)...

0,8642(3)

0,8612(4)...

0,8553(3)

1

DyMnxAl12-x

(2,3 x 4,9)

ThMn12

I4/mmm

tI26

0,8921(2)...

0,8848(2)

0,5122(2)...

0,5071(2)

2

Dy2MnxAl17-x

(9,5 x 10,8)

Th2Zn17

Rm

hR19

(hP57)

0,8822(2)...

0,8815(3)

1,3024(4)...

1,2989(6)

3

Dy2-yMnxAl17-x

(0 y 0,2);

(11,9 x 14,6)

Th2Ni17

P63/mmc

hP38

0,8755(3)...

0,8648(4)

0,8650(4)...

0,8578(4)

1

HoMnxAl12-x

(2,3 x 5,5)

ThMn12

I4/mmm

tI26

0,8917(2)...

0,8790(3)

0,5120(5)...

0,5074(3)

2

Ho2MnxAl17-x

(8,5 x 9,4)

Th2Zn17

Rm

hR19

(hP57)

0,8867(3)...

0,8865(3)

1,3100(4)...

1,2995(5)

3

Ho2-yMnxAl17-x

(0 y 0,2);

(11,5 x 14,2)

Th2Ni17

P63/mmc

hP38

0,8749(2)...

0,8644(2)

0,8630(4)...

0,8541(3)Продовження таблиці 1

1

ErMnxAl12-x

(2,8 x 7,4)

ThMn12

I4/mmm

tI26

0,8968(3)...

0,8730(3)

0,5159(3)...

0,5032(3)

2

Er2MnxAl17-x

(9,0 x 9,3)

Th2Zn17

Rm

hR19

(hP57)

0,8866(3)...

0,8805(3)

1,2993(6)...

1,2935(6)

3

Er2-yMnzMnxAl17-x

(0 y 0,27);

(0 z 0,54);

(11,3 x 14,1)

Th2Ni17

P63/mmc

hP38

0,8743(2)... 0,8630(3)

0,8648(5)... 0,8530(5)

(*) –для сполук R2-yMnzMnxAl17-x у таблиці наведено зміну періодів гратки вздовж ізоконцентрати 10,5 ат.% R (R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er)

Представники структурного типу ThMn12. При дослідженні фазових рівноваг та окремих сплавів потрійних систем {Gd, Tb, Dy, Ho, Er}-Mn-Al було встановлено, що у сплавах з вмістом R (R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er) 7,69 ат.% кристалізуються тернарні сполуки змінного складу RMnxAl12-x (CT ThMn12, ПГ І4/mmm): GdMnxAl12-x (2,6 x 6,1), TbMnxAl12-x (2,3 x 7,2), DyMnxAl12-x (2,3 x 4,9), HoMnxAl12-x(2,3 x 5,5), ErMnxAl12-x (2,8 x 7,4). Для деяких сплавів з областей гомогенності інтерметалідів проводився розрахунок і уточнення кристалічної структури методом порошку:

DyMn3,68Al8,32:a=0,88700(2), c=0,51019(3)нм; R(I)=0,06, R(P) = 0,14; координати атомів та їх ізотропні теплові параметри (B102 нм2): Dy: 2(a) 0 0 0, B=1,07(9); M1(0,90(5)Mn+0,10(5)Al): 8(f) 1/4 1/4 1/4, B=1,2(2); M2(Al): 8(i) 0,3431(14) 0 0, B=1,8(3); M3(0,02(2)Mn+0,98(2)Al): 8(j) 0,2816(11) 1/2 0, B=1,2(4).

GdMn4,04Al7,96: a=0,88885(5), c=0,51179(4) нм; R(I) = 0,05, R(P)= 0,13; координати атомів та їх ізотропні теплові параметри (B102 нм2): Gd: 2(a) 0 0 0, B=0,79(7); M1(0,92(3)Mn+0,08(3)Al): 8(f) 1/4 1/4 1/4, B=0,29(10); M2(0,03(1)Mn+0,97(1)Al): 8(i): 0,3487(10) 0 0, B=0,8(2); M3(0,06(2)Mn+0,94(2)Al): 8(j): 0,2761(10) 1/2 0, B=1,1(3).

TbMn7,2Al4,8: a=0,88205(5), c=0,50368(4) нм; R(I) = 0,09, R(P) = 0,15; координати атомів та їх ізотропні теплові параметри (B102 нм2): Gd: 2(a) 0 0 0, B=0,69(7); M1(Mn): 8(f) 1/4 1/4, B=0,74(10); M2(0,60(1)Mn+0,40(1)Al): 8(i) 0,3514(10) 0 0, B=0,8(2); M3(0,61(2)Mn+0,39(2)Al): 8(j) 0,2777(10) 1/2 0, B=1,2(3).

При дослідженні фізичних властивостей тернарних сполук у системі Sc-Mn-Al вперше було виявлено нову тернарну сполуку змінного складу ScMnxAl12-x (4,0 x 4,6) із структурою типу ThMn12. Структуру даної сполуки було розраховано і уточнено для сплаву складу ScMn4,5Al7,5: a = 0,87548(6),
c = 0,50556(5) нм; R(I) = 0,08, R(P) = 0,13; координати атомів та їх ізотропні теплові параметри (B102 нм2): Sc:2(a) 0 0 0 B=0,77(11); M1(Mn): 8(f) 1/4 1/4 1/4, B=0,55(6); M2(Al): 8(i) 0,3514(10) 0 0, B=0,77(9); M3(0,88(2)Al+0,12(2)Mn): 8(j) 0,2777(10) 1/2 0, B=1,5(2).

Представники структурного типу Th2Zn17. У сплавах систем з вмістом компонента R (R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er) 10,5 ат.% кристалізуються тернарні сполуки змінного складу R2MnxAl17-x (CT Th2Zn17, ПГ Rm): Gd2MnxAl17-x (6,6 x 12,2), Tb2MnxAl17-x (8,5 x 10,2), Dy2MnxAl17-x (9,5 x 10,8), Ho2MnxAl17-x (8,5x9,4), Er2MnxAl17-x (9,0 x 9,3). Для деяких сплавів з областей гомогенності інтерметалідів проводився розрахунок і уточнення структури:

Gd2Mn10,3Al6,7: a=0,89145(4), c=1,30415(7) нм; R(I) = 0,11, R(P) = 0,21; координати атомів та їх ізотропні теплові параметри (B102 нм2): Gd: 6(c) 0 0 0,3412(4), B=0,36(9); M1(0,65(4)Mn+0,35(4)Al): 18(h) 0,5030(5) 1-x 0,1556(6), B=0,8(2); M2(0,41(4)Mn+0,59(4)Al): 18(f) 0,2945(10) 0 0, B=0,8(2); M3(Mn): 9(d) 1/2 0 1/2, B=0,3(2); M4(0,47(4)Mn+0,53(4)Al): 6(c) 0 0 0,0989(10), B=0,2(4).

Tb2Mn10,2Al6,8: a=0,88543(5), c=1,29767(9) нм; R(I)= 0,09, R(P) =