LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Працездатність різальних пластин із порошків твердого сплаву, регенерованих методом вібророзмелу

кількість обертів шпинделя верстата, об./хв.). А кількість обертів шпинделя – як (де v – швидкість різання, м/хв.; d – діаметр оброблюваної заготівки, мм). Після відповідних перетворень отримаємо залежність

, (8)

де С – константа для конкретного процесу різання ().

Для досягнення максимальної продуктивності на переході треба, щоб величина основного машинного часу була мінімальною, тобто коли добуток vs прямує до нескінченності.

Залежність від добутку vs фактично є залежністю тільки від s тому, що при даному процесі різання (тобто при фіксованих значеннях hз, Т, t, σз) залежність швидкості різання v, що має наступний вигляд

(9)

буде залежати тільки від подачі s.

Тепер залежність від добутку vs можна записати у вигляді залежності від s

. (10)

Тобто при заданій глибині різання t в мм, стійкості Т у хвилинах різання і значенні тимчасового опору σз оброблюваного матеріалу в МПа призначають максимальну подачу в мм/об, що допускає міцність приводу подачі верстата і таку, щоб розрахована за формулою (9) швидкість різання в м/с була раціональною для даного виду різального матеріалу.

У п'ятому розділі оцінювали економічну ефективність методу регенерації відходів твердого сплаву та промислові випробовування різців, оснащених пластинами із регенерованого твердого сплаву ВК6.

Економічну ефективність використання різальних пластин, виготовлених із регенерованого твердого сплаву, можна оцінити, підраховуючи собівартість виготовлення різальних пластин із регенерованого порошку.

Технологія отримання різальних пластин методами порошкової металургії буде практично однакова як для стандартного сплаву, так і для регенерованого. Тому економічну ефективність використання регенерованих різальних пластин будемо оцінювати за допомогою порівняння собівартості виготовлення одного кілограма регенерованого порошку і ринкової ціни на 1кг твердосплавної суміші відповідної марки.

Собівартість регенерованого порошку твердого сплаву дорівнює 84,213грн. за кілограм. Закупівельна ціна твердосплавної суміші марки ВК6 дорівнює 130145грн. Значить, регенерований порошок на 54,472,2% дешевше стандартного. При цьому регенерований порошок уже не потрібно розмелювати перед безпосереднім виробництвом твердосплавної продукції тому, що розподіл частинок кобальту в порошку вже достатньо рівномірний. Використання різального інструменту, оснащеного різальними пластинами з регенерованого твердосплавного порошку без дошихтовування, є ефективним, оскільки при збереженні стійкості, витрати на матеріал, з якого виготовляються різальні пластини, зменшуються на 54,472,2%.


Результати промислових випробовувань на підприємстві ОАО НПО "Етал" (м. Олександрія) показали, що експлуатаційні властивості регенерованого сплаву ВК6 вищі, ніж у стандартного сплаву ВК6, на 3-5% при режимах різання, на яких проводились випробовування.

Результати дисертаційної роботи впроваджені на ДІЦТС "Світкермет", м. Світловодськ.


Загальні ВИСНОВКИ

У результаті проведення досліджень була встановлена доцільність використання порошків твердого сплаву, регенерованих методом розмелу у вібраційному млині, для створення працездатних різальних пластин без дошихтовування.

Встановлено, що використання різального інструменту, оснащеного різальними пластинами з регенерованого твердосплавного порошку без дошихтування, є ефективним, оскільки стійкість цього інструменту знаходиться на рівні стандартного, а витрати на матеріал, з якого виготовляються різальні пластини, зменшуються на 54,472,2%.

При використанні раціональних режимів розмелу відходів твердого сплаву (складові амплітуди коливань Ах=5,6мм, Ау=6,1мм; частота коливань n=24Гц; ступінь заповнення барабанів ν=60%; вагове співвідношення кількості розмельних тіл і подрібнюваного матеріалу M/m=5:1; маса розмеленого тіла – 50г; час здрібнювання склав ≈8год.) отримані щільні, мiлкозернистi й без дефектів різальні пластини зі сплаву ВК6 з такими фізико-механічними властивостями: межа міцності при згині 1640Н/мм2; щільність – 14,72г/см3; коерцитивна сила – 195210Е; твердість – 90,3 HRA. Збільшення часу розмелу більше 80 годин призводе до появи дефектів у структурі регенерованого сплаву у вигляді підвищеної пористості й появи η1-фази. Як наслідок, зменшується міцність різальних пластин і їх працездатність.

На основі теоретичного дослідження закономірностей процесу спрацювання твердосплавних різців визначена залежність знаходження хвилинної стійкості різця при зношуванні по головній задній поверхні за рахунок адгезії, що дало підґрунтя, разом з металографічним та фізико-механічним аналізами, для оцінки працездатності регенерованих різальних пластин експериментальним шляхом.

У результаті обробки результатів дробного факторного експерименту розроблена модель для визначення раціональних режимів різання при точінні заготовок із сірих чавунів різцями, що оснащені різальними пластинами із регенерованого твердосплавного порошку.

Заточування різальних пластин з регенерованого сплаву ВК6 забезпечує отримання меншого радіусу r різального леза (в межах 0,81,0мкм) порівняно з пластинами, виготовленими із стандартного сплаву. Рекомендується застосовувати різальні пластини із регенерованого сплаву при чистовому різанні сірих чавунів. Значення параметрів режиму різання рекомендується вибирати в таких межах: v – 1,431,738 м/с; s – 0,250,52 мм/об; t – менше 3мм.

На основі результатів дослідження вібраційного розмелу відходів твердого сплаву запропонована методика розрахунку раціональних режимів регульованого розмелу для отримання найвищої продуктивності процесу при збереженні фізико-механічних та хімічних показників регенерованого твердого сплаву в межах стандартів.

Проведені виробничі випробування на підприємстві ОАО НПО "Етал" (м. Олександрія) виявили збільшення стійкості різців, оснащених пластинами з твердого сплаву ВК6, регенерованого шляхом вібророзмелу на 35% (за кількістю оброблених деталей).

Результати цієї дисертаційної роботи впровадженні на ДІЦТС "Світкермет", м.Світловодськ.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Федотьев А.Н. Влияние размеров мелющих тел на производительность вибрационного размола // Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. – Кіровоград: КДТУ. – 1999. – Вип. 5. – С. 27-33.

2. Шаповал А.Н., Федотьев А.Н., Федотьев Н.А. Новый метод переработки твердосплавных отходов // Науковий вісник національної гірничої академії України. Науковий журнал. – Дніпропетровськ: НГАУ. – 1999. – №2. – С. 103-105.

3. Маслов А.Г., Федотьев А.Н. Сравнение размалываемости отходов твердого сплава различных марок // Обработка дисперсных материалов и сред. Периодический сборник научных трудов. Теория, исследования, технологии, оборудование. – Одесса: НПО "Вотум". – 1999. – Выпуск №9. – С. 58-61.

4. Федотьєв А.М., Маслов О.Г. Дослідження якості регенерованого порошку і різального інструмента, виготовленого з нього // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Кременчуг: КГПИ. – 2000. – Выпуск 1. – С. 243-246.

5. Федотьев А.Н. Влияние некоторых параметров виброразмола отходов твердого сплава на производительность и интенсивность