LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах холодного об'ємного штампування

пластичність, а також визначати оптимальні конструктивні, технологічні та фізико-механічні параметри, при отриманні виробів прогнозованої якості та раціональні параметри для забезпечення якості виробів.

4. З використанням удосконалених математичних моделей, проведений аналіз процесів пресування круглих заготовок, направлений на визначення впливу ступеня деформації та кута конусу матриці на якість пресованих заготовок: їх геометрії з урахуванням пружної деформації, зміцнення здеформованого металу та ступінь використання ресурсу пластичності по ширині пресованих прутків. Встановлені ступінь деформації та кут матриці, які забезпечують необхідну геометрію та забезпечені властивості пресованих прутків на прикладі пресування прутків із сталі 45ХН2МФа-Ш. Розроблений спосіб видавлювання фасонних профілів по схемі пресування з роздачею, при якому розміри вихідної заготовки менші за максимальний розмір перетину профілю виробу. Спосіб забезпечує зниження загальних і питомих зусиль при пресуванні та інтенсивне пропрацювання структури металу пластичною деформацією.

5. Отримав подальший розвиток розрахунковий аналіз процесів холодного видавлювання стаканів, направлений на визначення впливу конструктивних, технологічних та фізико-механічних параметрів на уточнення силових режимів деформування та розподілу питомих зусиль на інструменті, а також прогнозування та забезпечення якості виробів після видавлювання. Встановлено вплив ступеня деформації, геометрії торця пуансонів (конусної, плоскої, плоско-конусної, сферичної) на зусилля деформування, розподіл питомих зусиль на пуансонах, поверхні матриці, а також якість виробів: геометрії стінки, розмірів осередку деформації, зміцнення здеформованого металу та ступеню використання ресурсу пластичності по ширині стінок стаканів та в осередку деформації.

6. Комп'ютерним моделюванням показана можливість висаджування із сталей за один перехід виробів кріплення коротких з подвійною головкою, подовжених з однією головкою та виробу за два переходи без проміжних відпалів з прогнозованими властивостями здеформованого металу. Вперше моделюванням показана можливість визначення конструктивних і технологічних параметрів переходів висаджування болтів класу міцності 8.8, фізико-механічні властивості яких досягаються виключно за рахунок холодної пластичної деформації при формозміні на переходах висаджування. Зазначене дозволило виключити термічну обробку, яка має місце в традиційній технології.

7. Вперше, з використанням розрахунків для холодного видавлювання виробів із малопластичних сталей з прикладанням диференційованого протитиску, визначені гідростатичний тиск в осередку деформації та величина протитиску, які забезпечують деформування в холодному стані зазначених сталей без руйнування і отримання виробів при зменшених силових режимах. Встановлено вплив розмірів заготовок, геометричної форми пуансонів та чистоти робочої поверхні на питомі зусилля при видавлюванні з прикладанням диференційованого протитиску

8. Розроблено автоматизовану систему проектування процесів формозміни ХОШ пластичних і малопластичних сталей для визначення конструктивних, технологічних та фізико-механічних параметрів, яка дозволяє без проведення трудомістких експериментальних робіт удосконалювати існуючі і розробляти нові процеси ХОШ отримання виробів з прогнозованою та заданою якістю.

9. Створені нові ресурсозберігаючі процеси та оснащення для: пресування круглих профілів необхідної форми та забезпеченими фізико-механічними властивостями; пресування з роздачею високоточних профілів складної конфігурації; холодного видавлювання заготовок зубчатих коліс; холодного видавлювання фланців складної конфігурації; холодного видавлювання з протитиском заготовок карбувальних штемпелів; холодного видавлювання з протитиском заготовок порожнин штампів і прес-форм із штампових та інструментальних сталей; холодного видавлювання заготовок кулі з нержавіючої сталі.

10. Отримані наукові результати, удосконалені існуючі та створені нові процеси і оснащення для ХОШ виробів прогнозованої та забезпеченої якості підтверджені експериментальними даними, пройшли дослідно-промислову апробацію та впроваджені в виробництво. Результати по використанню МСЕ для аналізу процесів ХОШІ експериментальних досліджень, пакет програм використані в навчальному процесі на кафедрі МПМ та РП НТУУ „КПІ"

Основний зміст дисертації опублікований в роботах:

 • Калюжный В.Л., Воронин Н.И. Холодное выдавливание с жидкостным противодавлением полостей в заготовках для камер высокого давления //В кн.: Получение и применение сверхтвердых материалов. ИСМ АН УССР. – Киев.–1986. –C. 99-103

  Здобувачем проведені розрахунки режимів видавлювання, спроектоване штампове оснащення , проведені експериментальні дослідження та оброблені результати.

 • Калюжный В.Л., Бердов Е.Г., Шамарин Ю. Е., Стеценко Т. К. Холодное выдавливание деталей сложной формы из алюминиевых сплавов //Технология и организация производства. 1989 г., №4. – С. 4-6

  Здобувачем проведені розрахунки силових режимів видавлювання, спроектовано штампове оснащення, приймав участь у проведенні експериментальних робіт.

 • Черный Ю.Ф., Калюжный В.Л., Хаустов Ю.В., Данилов Г.А. Ресурсосберегающая технология изготовления болтов класса точности 8.8. // Технология и организация производства. 1989., №4 . – С. 14-16.

  Здобувачем проведені розрахунки переходів при висаджуванні.

 • Шамарин Ю.Е., Калюжный В.Л., Бердов Е.Г., Стеценко Т.К. Изготовление деталей сложной формы методом холодного выдавливания // Технология судостроения. 1990г., № 11. – С.23-24.

  Здобувачем проведені розрахунки силових режимів, приймав участь у проектуванні штампового оснащення, проведенні експериментальних робіт і аналізі результатів.

 • Калюжный В.Л. Автоматическое определение параметров для проектирования холодного выдавливания // Вестник НТУУ "КПИ". Машиностроение, вып.27.–Київ.–1990. – C. 97-100.

 • Калюжный В.Л., Воронин Н.И., Торишний В.И. Особенности изменения структуры стали Р6М5 при различных режимах гидромеханического выдавливания // Обработка металлов давлением в машиностроении. Вып. 27. Из-во "Основа" при Харьковском гос.университете.–Харьков.–1991. – С. 46-49.

  Здобувачем запропонована методика проведення експериментальних досліджень гідромеханічного видавлювання, спроектоване штампове оснащення. Приймав участь у експериментальних роботах і аналізі результатів.

 • Черный Ю.Ф., Калюжный В.Л., Садыгов Э.И. Силовые режимы холодного выдавливания с противодавлением стаканов из стали // Вестник Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Вып.1."Прогрессивная технология обработки материалов". Сб.№ 4. –Комсомольск-на-Амуре.–1995. – С. 120-127.

  Здобувачем проведені експериментальні дослідження видавлювання та аналіз результатів.

 • Калюжный В.Л. Расчетный анализ холодного выдавливания стаканов конусным пуансоном методом конечных элементов //Удосконалення процесів та обладнання обробки металів тиском в металургії та машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Донбаської держ. машинобуд. академії. Краматорськ, 2000. –С. 200-203.

 • Калюжный В.Л. Расчетный анализ высадки болтов // Удосконалення процесів та обладнання обробки металів тиском в металургії та


 •