LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Аналіз професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ у варіанті бою

АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК У ВАРІАНТІ БОЮ

Глазунов С.І.

Національна академія оборони України


Анотація. У статті здійснюється аналіз професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ у варіанті атаки опорного пункту супротивника. Характеризуються інтенсивність етапів бойової роботи, режими енергозабезпечення, вимоги до фізичних якостей.

Ключові слова: професійна діяльність, інтенсивність, хронометраж, фізичні якості.

Аннотация.Глазунов С.И.Анализ профессиональной деятельности военнослужащих механизированных подразделов сухопутных войск в варианте боя. В статье проводится анализ профессиональной деятельности военнослужащих механизированных подразделений сухопутных войск в варианте атаки опорного пункта противника. Характеризуется интенсивность этапов боевой работы, режимы энергообеспечения, требования к физическим качествам.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, интенсивность, хронометраж, физические качества.

Annotation. Glasunov S. I. Professional activity analysis of infantryman during thedefferent war actions. This article goes about professional activity of section serviceman of mechanized platoon in the offensive actions. It’s defined the intensiveness of each serviceman during fulfilling the tasks on different stages.

Keywords: professional activity, intensiveness, time-study, physical conditions.


Військова реформа спрямована на створення мобільної із сучасним озброєнням армії, основою якої є професійно підготовлений особовий склад. Механізовані підрозділи сухопутних військ (МПСВ) за своїми бойовими можливостями в сучасних умовах зберігають першорядність у Збройних Cилах України. Військово-професійна діяльність військовослужбовців МПСВ, які мають більше 25 різних професій і спеціальностей, характеризується різноманітними вимогами до їхньої фізичної підготовленості. Проте існуючі програми з фізичної підготовки, а також система перевірки й оцінювання не повною мірою адаптовані до функціонування в умовах життєдіяльності армії, укомплектованої на контрактній основі. Вправи, за якими перевіряють військовослужбовців, мають низьку прикладність, а технологія їхнього виконання не відповідає характеру діяльності. Конкретизація вимог, які пред'являються в умовах сучасного бою до військовослужбовців МПСВ, можлива лише при об'єктивному аналізі їхньої професійної діяльності. Для аналізу професійної діяльності ми провели професіографічне дослідження, об'єктом якого був особовий склад механізованого відділення на БМП, а предметом - професійна діяльність десанту БМП під час атаки переднього краю оборони противника. Вибір даного варіанту бою обумовлений тим, що він, на думку військових експертів, є найбільш навантажувальним і відповідальним етапом діяльності військовослужбовців МПСВ.

Метою роботи було визначення характеру й змісту діяльності військовослужбовців механізованого відділення під час атаки переднього краю оборони супротивника.

Задачамидослідження були:

 • Визначення витрат часу військовослужбовців механізованого відділення на окремі елементи професійної діяльності під час атаки переднього краю оборони противника;

 • Оцінка інтенсивності виконуваних дій (за непрямими показниками).

 • Виявлення пріоритету фізичних якостей і рухових навичок, яки потрібні під час професійної діяльності військовослужбовцями МПСВ у варіанті атаки переднього краю оборони противника.

  Для вирішення задач дослідження нами був проведений природний експеримент, у процесі якого здійснювалося хронометраж елементів професійної діяльності військовослужбовців механізованого відділення під час атаки переднього краю оборони противника. Хронометраж здійснювався на ротних тактико-спеціальних навчаннях у в/ч 89520.

  Під час хронометражу реєструвалися час виконання елементів професійної діяльності та відстань що долається кожним військовослужбовцем. Контроль інтенсивності і тривалості фізичних навантажень у процесі виконання окремих елементів професійної діяльності здійснювався за допомогою монітора серцевого ритму «Puls Tronic HRM 550». Для порівняльної оцінки фізіологічної напруженості глобальної м'язової роботи ми використовували відносний пульсової показник - відносну робочу частоту серцевих скорочень [В.М. Алексєєв, 1982].

  %ЧССмакс = (ЧСС р / ЧССмакс)*100%,

  де ЧССмакс = 220 - вік;

  ЧСС р - робоча частота серцевих скорочень.

  Використання %ЧССмакс дозволяє знизити розходження в інтенсивності пульсової реакції залежно від топографії й об’єму м'язової маси [1].

  Визначення зон інтенсивності фізичних навантажень здійснювалося відповідно до класифікації [3].

  Професійна діяльність військовослужбовців провадилась у формі одягу № 4. Крім того, вони несли на собі додаткову вагу від 14 до 21 кг. Результати проведеного дослідження подані в таблиці 1.

  Таблиця 1.

  Хронометраж дій військовослужбовців МПСВ при виконанні механізованим взводом задачі по захопленню опорного пункту.

  № З/п

  Елементи бою

  Фактично пройдений путь/ путь по прямої, м

  Час, с

  %ЧССмакс

  Переважна якість

  1

  Висаджування з БМП, біг убік уперед, розгортання в ланцюг

  60/30

  19

  72

  Спритність. Швидкісна витривалість

  2

  Рух прискореним кроком або бігом

  110/ 110

  62

  69

  Загальна витривалість

  3

  Згортання в колону по одному бігом

  60/35

  18

  72

  Швидкісна витривалість

  4

  Подолання мінного поля по проходу у максимальному темпі

  50/50

  8

  90

  Швидкісна витривалість

  5

  Розгортання в ланцюг, рух убік уперед із веденням вогню на ходу

  60/35

  20

  87

  Швидкісна витривалість

  6

  Пересування прискореним кроком, бігом із веденням вогню в русі

  100/ 100

  48

  81

  Загальна