LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматична структура турецького газетного тексту

державної політики та її результати: sanayileюme – індустріалізація, reform – реформа, devletleюtirme – націоналізація; 3) найменування адміністративно-територіальних одиниць: bцlge – область, ilзe – ільче (район), cumhuriyet – республіка; 4) найменування державних і законодавчих актів: yasa – закон, anayasa – конституція, kararname – постанова; 5) найменування політичних прав людини: цzgьrlьkler – свободи, baрэmsэzlэk – незалежність; 6) назви державних символів: bayrak – прапор, arma – герб, marю – гімн; 7) найменування органів державної влади та їх представників: а) слова й словосполучення, які називають органи державної влади: bakanlэk – міністерство, yцnetim – адміністрація, konsey – рада; б) слова й словосполучення, які називають осіб, що здійснюють владу: bakan – міністр, baюbakan – прем'єр-міністр, milletvekili – депутат, baюkan – президент.

Серед міжнародної суспільно-політичної термінології велику групу складають одиниці на позначення світових, європейських та міжнародних політичних організацій, блоків, альянсів, які виражаються переважно буквеними абревіатурами: AB (Avrupa Birliрi) – ЄС (Європейський Союз), BMK (Birleюmiю Milletler Kurumu) – ООН (Організація Об'єднаних Націй). Функціонування багатопартійної системи спричинило існування у мові газети назв партій та політичних організацій: Doрru Yol Partisi (DYP) – Партія правильного шляху, Milliyetзi Hareket Partisi (MHP) – Партія націоналістичного руху, Demokratik Sol Parti (DSP) – Демократична ліва партія. Найактивніше суспільно-політична термінологія залучена до замітки та передової статті, тобто до тих жанрів газети, які найтісніше мають справу з подіями внутрішнього та міжнародного життя.

Термінологічну систему газетної турецької мови плідно доповнює економічна лексика, адже питанням економіки тут надається надзвичайно багато уваги, що пояснюється становленням та розвитком ринкової економіки в країні. Повсякденна увага до питань фінансів, банківської справи, бізнесу тощо сприяє популяризації даної тематичної групи лексики. У системі фінансово-економічної та торгівельної лексики, яка функціонує на сторінках турецьких газет можна виділити такі тематичні групи: 1) Назви цінних паперів: banknot – банкнота, sertifika – сертифікат, patent – патент; 2) назви платіжних документів: цdenek – дотація, зek – чек; 3) назви грошей: dolar – долар, euro – євро, sterlin – стерлінг; 4) адміністративно-економічний курс: enflasyon – інфляція, revalьasyon – ревальвація; 5) назви біржових операцій: anlaюma – угода, yatэrэm – інвестиція; 6) назви банківських операцій: bilanзo – баланс, kredi – кредит, faiz – процент; 7) операції купівлі-продажу та терміни пов'язані з цими операціями: aзэk – дефіцит, ihracat – експорт, ithalat – імпорт; 7) назви доходів, збитків, позик, страхування, оренди, угод: konzern – концерн, holding – холдінг, temettь – дивіденд, kota – квота; 8) бухгалтерський облік: denge – баланс, verecek – дебeт; 9) назви місць торгівлі: artэrma ile satэю – аукціон, borsa – біржа, юirket – корпорація, maрaza – магазин, pazar – ринок; 10) назви осіб, що займаються фінансово-економічною діяльністю: yatэrэmcэ – інвестор, paydaю – акціонер, maliyeci – фінансист; 11) назви установ, організацій, які беруть участь у соціально-економічних процесах: sendika – профспілка.

Численну групу становлять терміни-інтернаціоналізми-європеїзми: enflasyon – інфляція, aktif – актив. Більшість цих термінів утворилися на базі споріднених з латинською мов: англійської, німецької, французької, італійської.


Тур.

Англ.

Нім.

Італ.

Фр.

Banka

Bank

Bank

Banca

Banque

Kapital

Capital

Kapital

Capitale

Capital

Kontrat

Contract

Kontrakt

Contratto

Contrat

Kredi

Credit

Kredit

Credito

Credit

Lisans

Licence

Lizenz

Licenza

Licence

Fon

Fund

Fonds

Fondi

Fonds


У турецькій пресі значну й різнобічну за своєю семантикою систему слів і термінологічних стійких словосполучень складає військова термінологія, яку ми згрупували таким чином: 1) назви збройних сил: ordu – армія; kara kuvvetleri – сухопутні війська; 2) назви військових з'єднань, родів військ, підрозділів: tugay – бригада, tьmen – дивізія, tabur – батальон, garnizon – гарнізон; 3) назви видів зброї і боєприпасів: kэsa namlulu tьfek – карабін, dinamit – динаміт, tahrip bombasэ – фугас; 4) назви військових звань і посад: general – генерал, binbaюэ – майор, mareєal – маршал, yьzbaюэ – капітан, subay – офіцер; 5) назви воєних дій: abluka – блокада, hьcum – атака, cebri geзiє – форсування; 6) предмети військової атрибутики: omuzluk – погони, kasket – фуражка, zэhlar – лампаси.

Порівняно велику групу лексики становлять терміни науки, техніки, виробництва. Особливо в останні роки інтенсивно почали функціонувати слова, пов'язані з інформатикою та комп'ютерною технікою: Эnternet – Інтернет, bilgisayar sistemleri – комп'ютерні системи, cep bilgisayarэ – кишеньковий персональний комп'ютер.

Турецька преса надзвичайно широко охоплює питання фізичної культури та спорту, а це спричиняє використання у газеті різних підгруп спортивної лексики: 1) Терміни на позначення назв спортивних ігор: futbolcu – футболіст, kafa vuruюu – удар головою, haflar – півзахисник; file – сітка, юut – кидок, koюu – біг, kurbaрalama – брас, havada takla – сальто, kэnnap – шпагат, kцprь – міст; 2) терміни, що називають спортсменів та людей, залучених до спорту: kaleci – воротар; юampiyon – чемпіон, derece kazanan – призер, hakem – суддя, antrenцr – тренер; 3) терміни на позначення видів змагань, їх складових частин: olimpiyat oyunlarэ – Олімпійські ігри, turnuva – турнір, юampiyonluk – чемпіонат; yarэ – тайм, set – сет; 4) терміни на позначення спортивних дій: atak – атака, topu зэkarmak – вибивати м'яч; 5) судійські терміни ведення гри чи змагань: sayэ – очко, beraberlik – нічия, ceza vuruюu – штрафний удар, diskalifiye etmek – дисквіліфікувати; 6) терміни на позначення спортивних споруд, снарядів, предметів: stadyum – стадіон, atlama – скакалка; 7) терміни на позначення спортивної форми: futbol ayakkabэsэ – бутси, atlet – майка; 8) терміни, що називають професійні клуби, ліги, федерації: "Galatasaray" – "Галатасарай", birinci lig – перша ліга.

У мові турецької преси широко побутують терміни культури та мистецтва. Насамперед, це лексика, що стосується сучасної музики, її стилів, жанрів. У газету проникло чимало термінів на позначення: 1) видів образотворчого мистецтва: gravьr – гравюра, miniatьr – мініатюра, vitray – вітраж; 2) напрямків образотворчого мистецтва: natьrmort – натюрморт, peyzaj –