LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичної промови (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)

Одна з особливостей французького етикету полягає в тому, що в офіційних зверненнях жінки згадуються першими: Franaises et Franais, Mesdames et Messieursі т.п. У звертанні до жінок, які займаються видами діяльності, що раніше вважалися виключно чоловічими, існує деяка варіативність. Так, звертаючись до жінки-ректора Університету Санкт-Петербурга, Жак Ширак використовує конструкцію Madame le Recteur (Chirac 27.09.1997), а при звертанні до жінки-Президента Європейського парламенту він вживає конструкцію Madame la Prsidente (Chirac 26.01.2001). Соціальний статус жінки у Франції лінгвістично маркується титулами, назвами посад, які посідає жінка, й іноді вибором імені. Більшість французьких слів, які позначають престижну професію, не мають жіночого роду, а більша частина іменників не має формальних показників роду і виражає це значення аналітично – шляхом додавання до іменника чоловічого роду слів, які вказують на жіночу стать: un pianiste – une pianiste, un peintre – une femme peintre. Формування жіночого роду за допомогою "Madame + артикль чоловічого роду + форма іменника чоловічого роду" має місце тільки для позначення дуже важливих адміністративних посад як наприклад, Madame le Recteur у промові Жака Ширака. В сучасній французькій мові існує явна тенденція до фемінізації назв професій, про що свідчить вживання Жаком Шираком при зверненні до Президента Європарламенту конструкції Madame la Prsidente.

Основний комунікативний блок (далі ОКБ) становить другу частину структурно-композиційної організації тексту, де відбувається як висунення тези, так і її доведення. ОКБ складається з декількох абзаців. Кількість абзаців залежить від кількості аргументів, які промовець використовує для доведення своєї тези. Кожен з аргументів міститься в окремому абзаці й ілюструється прикладами. В політичній промові аргумент визначається за місцем розташування, тобто він стоїть після вступної тези, у разі, якщо теза виражається експліцитно; експліцитному вираженню тези сприяє вживання експресивно забарвлених дієслів (aimer, dtester, nier і т.п.) або дієслів, що виражають думку адресата (ментальних дієслів – croire, tre sr), наприклад:

Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prt poursuivre ma tche, mesurant la connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement c'est le mieux pour servir la France (висунення тези). Car, ainsi, notre pays se voit offrir le meilleur moyen de confirmer, par ses suffrages, le rgime stable et efficace que nous avons ensemble institu (аргумент) (Gaulle de 04.11.1965). У цій промові Шарль де Голль висуває тезу після конструкції з ментальним дієсловом croire:je crois devoir me tenir prt poursuivre ma tche... і дієприкметником минулого часу convaincu, який було утворено від ментального дієслова convaincre: mais convaincu qu'actuellement c'est le mieux pour servir la France.

Для ОКБ політичних промов Шарля де Голля і Жака Ширака характерні такі типи аргументів:

-логічні аргументи;

- аргументи, які базуються на попередньому досвіді.

Логічні аргументи звернені до логічного мислення адресата й мають за мету довести тезу, переконати аудиторію. Вони становлять низку висновків, призначених для здійснення аргументації. Серед логічних аргументів в ОКБ найчастіше вживаються аргументи, що ґрунтуються на таких принципах:

- принципі ідентичності:

L'an dernier, pour notre bien, nous avons su nous les assurer. L'an prochain, qu'il en soit de mme! (Gaulle de 31.12.1962) – в аргументі, який генерал де Голль використовує у своїй святковій промові напередодні Нового року і Різдва, він висловлює побажання, щоб наступний рік був таким, як і минулий; крім принципу ідентичності тут спрацьовує також принцип релевантності, зумовлений часовим проміжком – напередодні Нового року, тому що в іншому разі такий аргумент був би невиправданим;

- принципі відокремлення, який базується на доведенні або спростуванні будь-якої тези, показуючи, що кожна з її складових частин є або істинною, або хибною:

Je suis sr que nous subirons divers preuves, lacunes et dceptions...Je crois, cependant, qu'au total et moins de graves secousses qui bouleverseraient l'univers, notre situation continuera de progresser et que tout le monde y trouvera son compte (Gaulle de 31.12.1967);

- принципі індукції, коли з декількох підаргументів промовець робить загальний висновок, який є головним аргументом:

Vous avez vingt ans et vous avez peine connu l'poque o votre nation, comme d'autres, ne pouvait pas librement choisir son destin. Et pour vous, comme pour beaucoup de notre continent, les biens les plus prcieux sont naturels, vous semblent naturels: la dmocratie, la libert de penser, de discuter, de dbattre et de dcider de l'avenir. Ne croyez pas que a soit si naturel que cela. Ces choses-l ne vont pas de soi. Elles ne vous sont pas donnes. C'est la grande leon de l'Histoire: le meilleur de l'homme est toujours conqurir (Chirac 4.09.1998).

Аргументи, які базуються на попередньому досвіді, вживаються у разі, коли адресант для доведення своєї тези використовує думку особи або групи людей, з істинністю якої адресат має погодитись. Серед цих аргументів ми виділяємо два типи: 1) аргумент авторитету; 2) аргумент посилання на загальновідомі факти.

Аргумент авторитету в ОКБ вживається переважно у формі простої алюзії до імені або думки, наприклад: Or, notre Constitution, pour fonctionner effectivement, exige prcisment que le chef d'Etat en soit un (Gaulle de 26.10.1962) – безособовий авторитет Конституції.

Аргумент посиланняна загальновідоміфактивідображає факти, які вважаються істинними, цінність яких перевірена часом: Depuis toujours la France admire la puissance et la tnacit du sentiment national ukrainien. Ds le XVII sicle, mes compatriotes vibraient l'vocation de l'pope cosaque. Voltaire a parl de cette aspiration constante de votre nation la libert des peuples... Ici, Kiev, il y a plus de trente ans le gnral de Gaulle voquait la grande mais tragique histoire de l'Ukraine (Chirac 3.09.1998). Під час офіційного візиту в Україну в політичній промові перед студентами Національного університету імені Тараса Шевченка Жак Ширак з метою створення позитивного впливу на студентську аудиторію посилається на загальновідомі, близькі для кожного українця факти про українське козацтво, згадує Вольтера, який у свій час говорив про прагнення українців до свободи, і нарешті, Ширак цитує людину, яка першою висловила думку про "єдину Європу від Атлантики до Уралу", першого Президента П'ятої Республіки Шарля де Голля, який тридцять років тому першим з Президентів Франції відвідав Україну й першим торкнувся теми про велику й трагічну долю українського народу.

Заключний комунікативний блок (далі ЗКБ) – це кінцева частина структурно-композиційної організації тексту політичної промови, де підводяться підсумки викладеного раніше й дається комплексна оцінка явищ, про які йшлося. У ЗКБ для створення