LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу

гарсон, консьєрж, куафер, кухмістер; 6) предмети одягу, його деталі, фасони: бриджі, джинси, комбінезон, краватка, уніформа; 7) взуття: боти, бутси, калоші, туфлі; 8) головне вбрання: бейсболка, кепі, панама, шляпа, капелюх, капелюшок; 9) зачіски: боб, бокс,кок (чуб), гаврош, каре; 10) предмети розкошів: бурштин, діамант, кабошон, парангон, турмалін; 11) прикраси, годинники, нагороди: біжутерія, браслет, камея, кулон, кольє, медаль; 12) звичаї, етикет, церемонії: бал, брудершафт, візит, ланч, раут; 13) розваги, картярські ігри: бридж, віст, жерепом, ломбер, маскарад, пікнік.

Як відомо, у сфері побутової лексики відбуваються швидкі зміни, тому оновлення словникового складу і старіння окремих його одиниць відбувається швидко. Так, застарілими в наш час є такі слова, як: барма, басон, бинда, горжетка, муфта, палантин, пластрон, сактощо.

У різний час залежно від вектора контактів, а також світових тенденцій у розвитку певної сфери життя змінюється й вектор запозичень. Якщо протягом ХVІ – ХІХ ст. запозичення в побутовій сфері відбувалися переважно з французької мови, то в ХХ ст. в цій царині помітно посилюється вплив англійської, особливо в її американському варіанті. Це назви: закладів харчування, де можна швидко поїсти: снекбар, квікфуд (швидка іжа); страв: бігмак, гамбургер, чизбургер, чикенбургер; напоїв: пепсі, кока-кола, спрайт, фанта; одягу, взуття: джинси, пуловер, кепі, кросівки та ін.

Отже, запозичена лексика сфери побуту, взаємодіючи із власне українськими назвами, становить значний шар слів, що характеризується широким вжитком у носіїв мови і великою динамічністю.

Розділ третій"Іншомовні слова у контексті лексичної семантики" присвячено питанням семантичного освоєння як вирішального моменту адаптації запозичених слів у системі української мови: у багатозначності, омонімії, синонімії, антонімії та паронімії, що знайшло вираження у працях дослідників С. І. Дорошенка, В. С. Калашника, Л. А. Лисиченко, Л. М. Пелепейченко, О. О. Тараненка та ін.Чим органічніше слово входить у мову-реципієнт, тим більше в нього шансів одержати нові значення, що відбивають особливості ККС мови-носія, тим успішнішим можна вважати процес його рецепції.

У поглядах на полісемію та її місце в мові немає одностайності. Одні дослідники заперечують існування багатозначності слів, а кожне нове значення вважають омонімом, інші визнають. Визнання полісемії розкриває її важливу функцію, яка дозволяє найменшою кількістю слів достатньо повно й точно відбивати всю різноманітність явищ довкілля.

У розвитку семантичної структури слова спостерігаються два основних процеси: ускладнення і спрощення семантичної структури слова. Ці процеси спостерігаються і в запозичених лексемах. Ускладнення полягає в тому, що слово з меншою кількістю значень набуває в процесі розвитку нових додаткових ЛСВ. Найтиповішими є метафоричні й метонімічні відношення між ЛСВ полісеманта, наприклад, французьке запозичення манжета (фальшиві рукава, які захищають одяг) отримало нове значення в українській мові, пов'язане з технікою: "кільце для скріплення труб", що виникло шляхом метафоричного переносу за подібністю функцій на основі прямого номінативного значення "вилога, закарваш рукава".

Однією з форм ускладнення є виникнення оцінних та емоційних значень, наприклад, слово макулатура зафіксовано в переносному значенні "бездарний, позбавлений будь-якої вартості літературний твір".

Спрощення семантичної структури слова полягає в тому, що полісемантичне слово-етимон при запозичуванні втрачає частину значень, наприклад: зельц (нім. Sulze) – 1) соляне джерело, 2) розсіл, 3) шматочки м'яса або риби в холодці, зельц (укр.) – вид ковбаси; cottage (англ.) – 1) невеликий заміський будинок, 2) (амер.) – літня дача (часто в курортному районі поблизу моря), 3) (австрал.) – одноповерховий будинок з мансардою, 4) (англ.) – готель, сільська лікарня; котедж (укр.) – будинок з ділянкою землі.

Приблизно 2/3 слів, що мали в мові-джерелі декілька значень, спростили свою структуру до одного значення. Крім ускладнення і спрощення семантичної структури багатозначної лексеми, виділяють іще процес переінтеграції значень, при якому змінюється позиція ЛСВ в їх ієрархії. Прикладом такої переінтеграції може бути слово ешелон як назва окремої частини розчленованого у глибину бойового порядку або колони військ, яке утворює нове значення – "залізничний поїзд або автоколона, що рухається з певним цільовим призначенням". Це похідне значення у свідомості звичайного мовця сьогодні сприймається як пряме, первинне, а військове значення – як вторинне.

Із явищем полісемії тісно пов'язана лексична омонімія – звуковий збіг двох і більше різних мовних одиниць, значення яких у сучасній мовній системі не мають виразного семантичного зв'язку. Запозичені слова часто омонімічні з лексемами, які вже раніше функціонували в українській мові. Українське слово лава (ослін) має омонім, запозичений з італійської мови – lawa – "розплавлена маса, що виливається з вулкана". В окрему групу слід виділити омоніми іншомовного походження, запозичені з однієї чи різних мов. Так, наприклад, однаково вимовляються в українській мові німецькі за походженням різні слова туш – "музичний привіт" і туш – "фарба". Запозичене слово гриф у значенні "хижий птах" прийшло з грецької (gryps): гриф як назва частини струнного інструмента – з німецької (Griff) і гриф як "штемпельний відбиток підпису" – з французької (griffe). Також омонімами є запозичення: ліга (з фр. ligue - "спілка, асоціація, об'єднання"); ліга (з італ. liga"музичний знак"); ліга (з англ.league – "міра відстані у Великобританії та США").

Лексична синонімія забезпечує точність і виразність висловлення. Синоніми виникають з потреби або виокремлення якихось додаткових ознак явища, або передачі своєрідності бачення його чи ставлення до нього. При запозичуванні важливою є ще й третя потреба – необхідність у засобах номінації явищ, не властивих приймаючій МКС (сієста,карнавал), або для передачі етнокультурного компонента мови-донора.Наприклад,у синонімічному рядістеп–савана–прерії два останніх слова вказують на географічну маркованість: савана (з ісп. – "місцевість, вкрита трав'янистою рослинністю з окремими деревами в Латинській Америці"); прерії (з фр. – "тип степової рослинності в Північній Америці"). У парі пастух–ковбой (з англ.) друге слово означає верхового пастуха у Північній Америці.

Оскільки однією з функцій запозичених слів є уточнювальна, то серед синонімів важливе місце посідають уточнювальні. Наприклад, у синонімічній парі завіса – драпрі (з фр.) останнє вказує на особливості фасону завіси, а в