LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу

завжди послідовна і подана в ній номенклатура класів часом не досить чітка, нею можна користуватися як однією з найбільш відомих і повних для практичних потреб даного аналізу.

До частини "Всесвіт" належать такі групи: 1. Небо та небесні тіла. 2. Земля. 3. Тваринний світ. 4. Рослинний світ, які, у свою чергу, поділяються на підгрупи. У цьому підрозділі запозичені слова – це переважно спеціалізована термінологічна лексика, відома представникам відповідних галузей наук, що виконує номінативну функцію. Наприклад, гало, квазари – фізикам; віандот, дюгонь, ламантин – фахівцям з морської фауни; брукіт, брусит, джеспіліт – геологам; бліцард, містраль – морякам. Деякі запозичення виконують номінативно-уточнювальну функцію. Наприклад, вітер бліцард відомий в США і Англії, містраль – на середземноморському узбережжі Франції. Низці запозичених слів властива номінативно-екзотична функція: боскет, ландсир, маквіс.

До цієї групи належить також певна кількість назв порід тварин та птахів, що етимологічно походять від назв місця їх розведення. Так, породи курей плімутрок і фавероль розводять у м. Плімут (США) та м. Фавероль (Франція). Те ж стосується і назв порід собак: бордоський дог,ірландський тер'єр, ньюфаундленд тощо.

Не всі перелічені слова мають генетичним джерелом ту мову, з якої вони потрапили в українську. Наприклад, джунглі (англ. jungle, від джангал з гінді та маратхі – ліс, гущавина) – деревно-чагарникові хащі, болотисті ліси, перевиті ліанами; шторм (нім. storm, з гол. storm) – тривалий дуже сильний вітер. Названі мови, з яких вони потрапили в українську, стали для цих слів історичними джерелами.

Низка слів цієї групи зазнала семантичних змін в українській мові й вийшла за межі вузькотермінологічної лексики: наприклад слова басейн, грот, гравій, каскад, тераса тощо розширили своє функціонування, розвинули систему похідних значень, які ввійшли до складу інших фрагментів МКС: басейн (вода) – Донецький (кам'яновугільний) басейн;каскад (водоспад) – каскад стрибків(балет). На прикладі поширення в сучасній українській мові назв порід собак можна простежити процес освоєння запозичених слів українською мовою: слова бульдог, доберман, дог, пудель, такса вже не сприймаються як іншомовні.

Деякі запозичені назви тварин розвинули похідне значення шляхом перенесення ознак на людину і служать сталими порівняльними характеристиками: ступає тихо, як леопард; струнка, як газель; клешні (руки), як у краба; страшний, як крокодил. Є й інші види перенесення назв: "зебра" означає пішохідний перехід, "Газель"марку автомобіля (у цьому випадку спостерігається подвійна асоціація назви – з твариною і з назвою марки автомобіля).

Давно запозичені такі назви рослин, як айстра, барвінок, каштан, квасоля, кмин, патисон, стали загальновживаними, а деякі з них – символізованими. Прикладом може бути слово барвінок, яке настільки освоїлося, що вживається в українському фольклорі й поезії: Несе Галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок, в'ється.Або ж каштан як символ міста Києва.

Друга частина МКС "Людина" поділяється на три групи: 1. Людина як жива істота. 2. Людина як суспільна істота. 3. Соціальні організації та соціальні інститути. Перша група охоплює значення, що характеризують людину в загальних рисах (статеві, расові ознаки, назви захворювань, назви частин тіла, органів та їхніх функцій, сон, потреби людської істоти). Система назв, що має життєво важливе значення для людини, формується головним чином на матеріалі рідної мови вже в ранній період розвитку останньої й тому обмежено представлена іншомовними словами. Назви людей за статевими ознаками представлено такими запозиченнями, як сер, міс, мадам, месьє, гер, фрау. Сему "вік" позначають слова місіс, мадемуазель, фрейлейн – молоді незаміжні жінки, а також англійське слово бой та французькі гарсон і паж, які в мові-джерелі відповідають прямому значенню "хлопець, юнак". Усі ці слова локально марковані, виконують номінативно-уточнювальну функцію, що позначає їхню належність до англійської, французької або німецької культур. Вони містяться на периферії української МКС як назви-екзотизми.

Серед запозичених слів у цій групі зустрічаються назви людей за расовими ознаками: метис, мулат,негр,квартерон, креол тощо. Запозичування таких слів зумовлено необхідністю в назвах, які перебували за межами української МКС і не мали відповідників, оскільки мовному континууму були невідомі ці реалії. Такі назви виконують номінативно-екзотичну функцію.

Запозичені з романських та германських мов назви хвороб належать до термінологічної лексики. Окремі з них (даун, дебіл, ідіот, кретин)набувають у розмовному стилі похідного лайливого значення і стають у такому разі вигуковими словами.

Іншомовні слова майже не представлені у таких підгрупах, як функції організму, органи людського тіла, діяльність організму, органи чуття, потреби людської істоти, оскільки переважну кількість цих назв українська мова успадкувала ще з праслов'янської або виробила із власних ресурсів.

Запозичення у групі "Людина як суспільна істота" становлять найбільшу частину корпусу іншомовних слів. Це зумовлюється, по-перше, мобільністю, змінністю цієї сфери на відміну від природного довкілля та фізичних якостей людини; по-друге, саме в соціально-трудовій і культурній сферах відбувається активне співробітництво народів, відповідно, і взаємодія ККС та МКС.

До цієї групи належать назви: суспільно-економічних формацій – імперіалізм, капіталізм, комунізм; чинів і титулів – віконт-віконтеса, герцог-герцогиня; форм правління – абсолютизм, демократизм, парламентаризм; суспільно-політичних подій і явищ – культ, революція, хунта; представників політичних партій, рухів – вандеїст, віги, націонал-соціаліст(нацист); релігійних, наукових, культурних течій і напрямків – авангардизм, декадентство, католицизм; прибічників релігійно-філософських течій та напрямків – деїст, кальвініст, масон; урядових установ – конгрес, ландрат, парламент тощо. Цій групі відповідають назви осіб за заняттям в системі управління: бургомістр, губернатор, мер, канцлер та ін.

У групі "Соціальні організації та соціальні інститути" велику кількість запозичених слів становлять ті, що характеризують особу за сферою діяльності: а) дипломатія: аташе, дипкур'єр, дипломат, консул; б) суспільна діяльність: інвайронменталіст, скаут; в) економіка: брокер, компаньйон, менеджер; г) сільське господарство: бауер, йомен, пейзан, фермер; ґ)