LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення

Дієслова мовлення поділяються на три класи залежно від того, який з його аспектів вони означають.

Нейтральні дієслова являють собою нечисленний клас. Особливістю цих дієслів є відсутність в їх лексико-семантичній структурі елементів, які конкретизують який-небудь аспект мовленнєвої дій. Їх лексико-семантична структура складається тільки з архісеми. Подібні лексеми ще називають ядерними. Вони становлять ядро, навколо якого консолідується ЛСГ. Це слова-ідентифікатори, які часто вживаються у словникових статтях дієслів досліджуваної ЛСГ. У російській мові нейтральними є дієслова говорить, сказать, произносить, молвить, речь, в англійській – say, utter, pronounce, phrase та voice.

Наводимо приклади вживання ядерних дієслів, які демонструють їх універсальність та здатність означати будь-яку мовленнєву дію:

1) звертання, питання: Юлия от неожиданности даже сбавила шаг, а затем немного подумала и сказала: – Послушайте, Никита, неужели вы серьезно верите в привидения? (В. Пьецух. Новая московская философия); – Ну чего? – произнесла она (С. Довлатов. Заповедник); "Qwill!" Larry said sternly, following him upstairs (L.J. Braun. The Cat Who Went Into the Closet);

2) відповідь: – Петь, ты чего? – неровным голосом спросил он. – Ничего, – сказал Петр, спокойно посмотрев на Белоцветова из-за газеты, и как бы вновь углубился в чтение (В. Пьецух. Новая московская философия); "Did you tell the police about his spending sprees?" "No," she said guiltily. "Do you think I should have?" (L.J. Braun. The Cat Who Went Into the Closet);

3) повідомлення: – Летом, – сказала она, – в заповеднике хорошо платят (С. Довлатов. Заповедник); In a breathless little-girl voice Nancy said, "The state police found Pop's truck! It was at the airport" (L.J. Braun. The Cat Who Went Into the Closet);

4) прохання: Затем он наклонил голову и скорбно произнес: – Слушай, бригадир! Нарисуй мне еще 16 тонн. Век не забуду. Щедро отблагодару тебя, джигит! (С. Довлатов. Виноград); "Tell me about Jasper," I said to Caleb. "What is it like?" (Ph.A. Whitney. Domino);

5) запрошення: – Если что, приезжай, – сказал начальник, – тут же и на работу приму и помогу ... (В. Маканин. Гражданин убегающий); "Come on in, Nick, and have a hot drink," he said hospitably (L.J. Braun. The Cat Who Went Into the Closet);

6) осудження: Женщины высказывались гораздо строже: – Хоть бы каплю совести имела! (С. Довлатов. Иностранка); "What arrogance!" I said the moment he finished (Ph.A. Whitney. Domino);

7) вітання: – Здравствуйте, – не очень приветливо говорит мужик (В. Шукшин. Из детских лет Ивана Попова); "Good morning," he said cheerfully (J. Grisham. The Firm).

Дескриптивні дієслова означають ті сторони мовленнєвої дії, що стосуються вимови слів та фраз, зовнішньої сторони діалога. Вони описують манеру мовленнєвої поведінки суб'єкта (грубить, ехидничать), спосіб здійснення мовленнєвої дії (деякі артикуляційні характеристики – бормотать, частить, картавить, mumble, prattle, lisp, роль та місце реплік у діалозі – переспросить, отозваться, return, echo). Іноді дієслова цієї групи передають модальні та експресивні відтінки значення (ворчать, стонать, mutter, whimper). Цікаво, що в обох мовах до складу дескриптивних лексем входять дієслова, пряме значення яких є звуки, що видають тварини, природні явища, або здійснення механічних дій. Ці лексеми вживаються для позначання мовлення: блеять – bleat, визжать – squeal, ворковать – coo, выть – howl, греметь – thunder, каркать – croak, лаять – bark, мурлыкать – purr, пищать – squeak, реветь – roar, рычать, рявкать – growl, snarl, скулить – whimper, whine, трубить – trumpet, хрюкать – grunt, шипеть – hiss, щебетать – twitter, скрипеть – grate, скрежетать – rasp, тарахтеть – rattle, бросать – fling, ронять – drop, (вы)палить – shoot (out), расколоться – split тощо. Наприклад: – К-а-а-к? – почти каркнул прокурор и на секунду, верно, лишился языка. – Да он же женатый человек! (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); "I feel as if I've been put through a wringer," he croaked (H. Miller. Home Ground); "Есть", – кратко бросил я по-военному (С. Соколов. Палисандрия); "Proud?' she flung at him viciously (W.S. Maugham. The Unconquered).

Третю групу становлять конкретизуючі дієслова. Їх призначення – конкретизувати комунікативний намір суб'єкта говоріння та зміст репліки. Ці слова за метою мовлення поділяються на 5 розрядів: "Спілкування", "Повідомлення", "Волевиявлення", "Емоційний вплив" та "Мовленнєвий етикет". Цей клас є численним та різноманітним.

Дієслова спілкування означають дію обміну репліками (разговаривать, спорить, talk, argue); дієслова повідомлення – мовленнєву дію передачі інформації (сообщать, хвастать, inform, boast); дієслова волевиявлення – мовленнєву дію виявлення волі стосовно дій суб'єкта (соглашаться, отказываться, agree, refuse) або адресата (разрешать, просить, приказывать, allow, ask, order); емоційного впливу – дії вислову ставлення до адресата та впливу на почуття адресата (хвалить, ругать, утешать, praise, chastise, reassure); дієслова мовного етикету описують мовленнєві дії, які здійснюють люди для дотримання етикету (приветствовать, благодарить, greet, thank).

У роботі пропонуються такі варіанти тлумачень дієслів мовлення різних класів: обсуждать – 'обмінюватися репліками з певного питання'; объясняться –'обмінюватися репліками з метою вияснити стосунки'; разглашать – 'навмисно робити відомою секретну інформацію'; соглашаться (делать что-н.) – 'виражати готовність до дії'; выпрашивать – 'наполегливо спонукати задовольнити бажання суб'єкта'; корить – 'виражати несхвалення'; хвалить – 'виражати схвалення'; dispute – 'take part in a heated exchange'; coo – 'exchange gentle remarks'; promise – 'make known one's undertaking'; foretell – 'make known in advance'; refuse – 'express one's unwillingness'; ask – 'express one's will to be given or allowed'; console – 'express one's sympathy'; flatter – 'insincerely express one's admiration'; thank – 'express one's gratitude'.

Зіставлення значень конституентів цієї ЛСГ дає можливість зробити висновок про такі типи відповідностей між названими лексемами:

 • російське однозначне слово має англійський еквівалент (хвастать – boast);

 • російському дієслову відповідає тільки фразове дієслово (уговорить – talk into);

 • російському дієслову відповідає ідіоматичний вираз (объясниться – have it out);

 • російському дієслову відповідає описовий зворот (прощаться – say goodbye; заговорить – begin to speak);

 • російському однозначному дієслову відповідає одне із значень англійського багатозначного дієслова (советовать – advise);

 • російському багатозначному дієслову відповідає англійське багатозначне дієслово (разговаривать – talk).

  У цілому, в англійській мові більше багатозначних дієслів, ніж у російській. Так англійському ask відповідає чотири російських дієслова: спрашивать, просить, звать, приглашать. Протилежне явище зустрічається рідше: російському предложить відповідають offer, proffer, що означають 'пропонувати свої послуги', та propose, suggest у значенні 'пропонувати можливий спосіб дій на розгляд адресата'.

  В обох мовах є велика


 •