LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)

власні ознаки (в нашому випадку – зовнішній вигляд (колір, форма, блиск, прозорість), твердість та склад коштовного каміння), так і відносні ознаки (сюди належать номінації дорогоцінного каміння, що отримали свою назву за місцем першого знаходження або на честь певної особи чи за різноманітними функціями, які виконують відповідні мінерали).

Аналіз вибірки за даними використаних словників у перспективному мотиваційному аспекті засвідчив, по-перше, наявність полісемії досліджуваних лексем. Близько 40% з розглянутих 138 номінацій коштовного каміння (51 лексема) є багатозначними. Аналіз структури багатозначних лексем, що позначають коштовне каміння, дав змогу виокремити такі типи зв'язків між семемами однієї лексеми, як класифікаційні та імплікаційні. До першої групи ми відносимо симілятивні зв'язки, представлені похідними номінаціями кольору, тварин, рослин, людини та інших об'єктів, утворених на основі спільності забарвлення, структури та коштовності, яка фіксується спостерігачем, між дорогоцінним камінням та даними об'єктами. Імплікаційні ж зв'язки простежуються між семемами, що позначають різноманітні вироби з відповідного коштовного каміння. Таким чином, похідні значення полісемантичних номінацій дорогоцінного каміння пов'язані з основним як на підставі спільності ознак (в основному – зовнішнього вигляду), так і на реальних зв'язках між коштовним камінням та іншими предметами.

По-друге, розгляд словникової вибірки у перспективному мотиваційному аспекті дослідження ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові показав, що номінації дорогоцінного каміння беруть активну участь у словотворі.


11

За допомогою семантичної (конверсії) та словотвірної (суфіксації та словоскладання) деривації від них утворено іменники, прикметники та дієслова, які позначають колір, тварини, рослини, інструменти, професії тощо. Отже, значення твірних слів базуються як на схожості відповідних об'єктів із коштовним камінням (в основному кольоровій), так і на безпосередньому зв'язку з ним. Така сама тенденція прослідковується і при аналізі похідних значень полісемантичних лексем на позначення дорогоцінних мінералів.

Вивчення особливостей функціонування ЛСП "коштовне каміння" в культурологічному аспекті містить аналіз фразеологізмів та назв реалій англомовного світу, до складу яких входять номінації дорогоцінного каміння. За даними використаних у дослідженні словників отримано і проаналізовано вибірку, що налічує 20 фразеологічних одиниць, до складу яких входять номінації 7 дорогоцінних мінералів, а саме: н.о. diamond (8 фразеологічних зворотів), pearl (6), ruby (2), emerald (1), sapphire (1), jet (1), amber (1). Більшість фразеологічних зворотів, до складу яких входять назви коштовного каміння, базуються на метафоричній мотивації, основу якої становлять такі ознаки, як коштовність, колір, структура та твердість мінералів.

Аналіз досліджуваного ЛСП за даними лінгвокраїнознавчих словників показав, що н.о., які позначають коштовне каміння, беруть активну участь у вторинній номінації та входять до складу назв різноманітних реалій англомовного світу. Використання певної номінації коштовного каміння зумовлене, насамперед, історичними та географічними особливостями цих країн. Так, наприклад, бірюза є священним камінням у північноамериканських індіанців та часто використовується у їх прикрасах. Як відомо, штат Нью-Мексико є другим після Аляски за чисельністю індіанського населення, тож не дивно, що саме turquoise є його символом. Яскравою особливістю проаналізованих номінацій за даними лінгвокраїнознавчого словника Австралії та Нової Зеландії є широке використання н.о. coral у вторинній номінації. Це пов'язане насамперед із тим, що біля берегів цих країн знаходяться численні коралові рифи. Звідси і назва моря – CoralSea, і групи островів у ньому – CoralSeaIslands, а також використання цієї номінації для


12

позначення інших, схожих на дане коштовне каміння, об'єктів (coraltree, coralsnake).

У визначенні ядерно-периферійної структури ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові ми спиралися на зазначенні архісеми у словникових дефініціях відповідних назв. Аналізована архісема, що знаходить своє вираження у зазначенні родової назви даного класу предметів та їх функції – використання, складається з таких частин, як "precious / semipreciousstone", "usedasagem / usedinjewellery" та "decorative / ornamentalstone".

До ядра досліджуваного ЛСП ми відносимо ті номінації, у дефініціях яких архісема зазначається всіма вищевказаними словниками (це 13 н.о.: beryl, brilliant, diamond, emerald, garnet, gem, jade, opal, paragon, pearl, ruby, sapphire, topaz). Номінації, дефініції яких містять архісему в чотирьох, трьох або двох словниках, відносимо до медіальної частини (загалом – 40 н.о.). Номінації мінералів, коштовність яких зазначається лише одним словником (15 н.о.), складають ближню периферію цього поля; решту ж номінацій – 70 н.о. – зараховуємо до дальньої периферії. Таким чином, ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові складається з чотирьох зон (ядро, медіальна частина, ближня та дальня периферії). Слід зазначити, що найбільш продуктивними з позицій як полісемії, так і словотвору, є номінації diamond, pearl, gem, coral, amber, ruby та emerald, які є ядерними н.о. поля або ж входять до його медіальної частини.

В аспекті з'ясування семантичних відношень між конституентами досліджуваного мовного поля на основі словникових дефініцій виокремлюємо насамперед гіперо-гіпонімічні (родо-видові) відношення, які є одними з основних парадигматичних відношень у будь-якому ЛСП. Цей тип зв'язку представлений, у першу чергу, н.о. gem– precious stone, стосовно якої всі інші члени поля є гіпонімами. У свою чергу, ще 23 н.о. є гіперонімами стосовно інших 69 номінацій коштовного каміння, тобто у словникових дефініціях даних 69 н.о. зазначається, різновидом якого саме мінералу вони є, наприклад: "emerald – a very highly esteemed gem-stone; a beautiful velvety green varietyofberyl". Отже, базуючись на проаналізованих словникових визначеннях назв коштовного каміння, можна


13

схематично представити родо-видові відношення між конституентами досліджуваного ЛСП (див. Схему 1.).

Між конституентами цього поля зафіксовані також такі типи відношень, як синонімічні та кореляції семантичної похідності.

У третьому розділі "Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійському мовленні" розглянуто кількісні параметри та функціональні особливості конституентів даного поля в англомовних поетичних та прозових творах – як фольклорних, так і авторських. Визначено ядерно-периферійну структуру досліджуваного поля в англійському мовленні.

Кількісні параметри.

Матеріалом дослідження функціонування ЛСП "коштовне каміння" у мовленні стали англомовні поетичні та прозові твори (народні балади, авторська лірика, народні та літературні казки, пригодницькі романи, орнаментальна та психологічна проза). В цих джерелах було розглянуто 48 н.о., що вживаються у творах 1415 разів. Кількісні дані