LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кінця XX - початку XXI століття)

якої набуває влада-об'єкт у свідомості людей, є метафорична модель владне кермо, напр.: А головне: коли до владного кермаприйдуть справжні політики-патріоти [ШП]. Мета суб'єктів влади метафорично репрезентується як місцезнаходження відносно владного керма, пор.: прийти до владного керма,дорватися до владного керма чи утриматися біля нього.

5. Влада – живий організм. Антропоморфна метафора є однією з найтрадиційніших та детально структурованих у сучасному політичному дискурсі.

Названа модель реалізується у фреймах "риси характеру", "розумові здібності", "характерні вчинки", "фізіологічні особливості", напр.: Усі вони розуміють, що це ще одна провокація з боку знахабнілої влади, яка не гребує нічим заради своїх політичних цілей [ШП]; Розібрана "по кісточках" влада критикується на всі заставки – "і злочинна", і "вбивця"[ПрВ]; Владі забракло розуму віддати маленьке місто, щоб перемогти у великій політичній битві [КС]; Влада продемонструвала м'язи з метою залякати учасників маніфестацій [КС].

6. Влада – артефакти. Вербалізуючи концептт "влада", автори часто використовують мовний стереотип "корито", тобто владу репрезентують як велике корито, годівницю, яка є метою боротьби, напр.: Мабуть, ще довго до влади, хоч би хто до неї не прийшов, ставитимуться як до "великого корита" [ПрВ].

7. Влада – кухня. Напр.: Над "владною яєшнею" не сміється хіба що дуже обережний або не надто обтяжений розумом виборець [ШП]. Оказіональна метафора "владна яєшня" має негативнооцінну, саркастичну конотацію й називає конкретну ситуацію, пов'язану з виборами президента України 2004 року.

Концептуальне поле "Вибори" реалізується в низці метафоричних моделей: вибори – спорт, вибори – війна, вибори – гра.

1. Вибори – спорт. Вибори уявляються спортивними перегонами, оскільки для виборчої кампанії, як і для спорту, характерними є вектори суперництва, безкомпромісності, поділ на "своїх" та "чужих", переможців змагань та аутсайдерів, безпосередніх учасників змагання та вболівальників тощо. Зазвичай вибори метафорично інтерпретуються як змагання на швидкість, на подолання певної дистанції тощо, напр.: Але цей старт стосується тільки перегонів на тій доріжці, фінішем якої є Верховна Рада [УМ]; До кінця ще далеко. Марафон "вибори – 2004" триває [УК]. Боротьба за голоси виборців метафорично концептуалізується через найбільш популярні, тиражовані спортивні змагання, наприклад футбол та бокс: Литвин віддав пас Ющенку [УМ]; Другий раунд виборів [УК].

2. Вибори – війна. Модель реалізується у фреймах концептуальної сфери "війна", зокрема "баталія", "бій", "боротьба", "зброя", напр.: Як ви бачите політичні баталії напередодні парламентських виборів в Україні? [КС].

3.Вибори – гра. Концепт "гра" репрезентовано у текстах політичних дискусій метафоричними моделями "вибори – театр", "вибори – гра". Більшість таких метафор мають пейоративний характер, зображують негативні сторони виборчої кампанії.

Метафорична модель "вибори – театр" акцентує увагу на нещирості, примарних обіцянках, наявності таємних режисерів та сценаристів політичного життя країни тощо, напр.: Громадянам країни цікаво, чим закінчився перший акт вистави під назвою "Політичні перегони" [УК]; Вибори повністю пройшли за сценарієм "Нашої України" [ГУ].

З погляду когнітивної лінгвістики внутрішня структура концепту становить модель, вузли якої пов'язані між собою різноманітними відношеннями. Так, для концепту "гра" релевантними є такі вузли: а) дитяча гра, забава; б) ігри дорослих; в) сценічна гра; г) гра на музичному інструменті (І.Д. Гажева). Матеріал засвідчує, що для метафоричної моделі "вибори – гра" характерним є другий вузол, тобто заняття, зумовлене певними правилами й спрямоване на розвагу, напр.: Політичні еліти загралися в тактичні ігри перед виборами [КС].

У досліджуваних текстах відзначено продуктивність метафоричної моделі "вибори – азартна гра", напр.: Програми цих партій багато в чому схожі між собою і не можуть бути основним козирему їхній передвиборній боротьбі [Д]; Чим ближче до виборів, тим енергійніше починає крутитися мовна "рулетка" [КВ].

Сучасна політична метафора використовується як засіб переконування, маніпулювання розумінням реципієнта.

З метою виявлення характерних ознак концепту "влада" у масовій свідомості реципієнтів проведено психолінгвістичний експеримент, в якому брали участь студенти та викладачі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (близько 400 респондентів).

Умовно реакції розподілено за трьома семантичними групами: а) структура влади; б) образні реакції, що виражають морально-етичну оцінку; в) метафоричні моделі концепту "влада".

У першій групі реакцій переважають стилістично нейтральні. Вони відображають ядерні ознаки концепту "влада", напр: демократія, закон, законодавчий орган, керування державою, конституція, контроль, президент тощо.

Значна кількість реакцій співвідноситься з компонентом "сила". Це підтверджує його ядерний статус у сприйманні влади, напр.: сила,володіння, вплив, вседозволеність, маніпулювання, міць, могутність, насилля, необмеженість, панування, повноваження тощо.

Серед оцінних, образних реакцій не зафіксовано позитивних. Пейоративні реакції представлені декількома семантичними групами, які виражають негативну морально-етичну оцінку дій влади: а) зловживання владою (добратися до владного корита, довгі руки влади, загребущі руки влади, закручування гайок, урвати шмат від пирога); б) корумпованість влади (грошові мішки, дах влади, бездонна криниця); в) недієздатність (а віз і досі там; лебідь, рак і щука); г) аморальність (банка з павуками, зграя собак, кубло розбрату, зміїне кубло).

Концепт "влада" в масовій свідомості вербалізується метафоричними моделями (подаємо за спадною частотністю): влада – світ тварин(вовки (2), зграя вовків (4), зграя круків, клубок змій, тераріум, хижаки (3), шакали);влада – артефакти (грошові мішки, дах влади, скриня з золотом); влада – гра(актори великого театру, арена, безкоштовна розвага, безкоштовний цирк, карнавал, фільм жахів, цирк (3), шахівниця); влада – боротьба (боротьба за виживання (2); боротьба за місце під сонцем (3); влада – механізм(владний ешелон (2), "Титанік"); влада – живий організм (руки влади, сліпа влада);влада – світ неживої природи (болото, хаос (2); влада – світ рослин (владні гілки (3),