LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексикографічна теорія побудови манок-систем та її застосування в інформативних технологіях дистанційної освіти

„Використання метаданих для опису Веб-інформації. Базисні ідеї RDF", КІ-ШИРОКОВА (1998) „Використання лексикографічних композитів для побудови інформаційно-комп'ютерних систем", КІ-НОНАКА (1999) „Інновація може відбуватися тільки коли неявні та явні знання взаємодіють", КІ-МАНОК (2002, А.Ф.Манако) „Оптимізувати S у формі визначеного процесу (DP) за допомогою МАНОК-систем, загальним кінцевим результатом використання яких виступатимуть фахівці з високоякісними у3-компетенціями" (у3 – це „безперервне навчання / безперервний учень (роль)").

Описано принципи побудови МАНОК-систем ІННОВАЦІЙНІСТЬ1-3, ВИЗНАЧЕНІСТЬ1-2, УСВІДОМЛЕННЯ1-2 (ІВУ-принципи), постановка ІВУ-задачі та ключові ідеї її розв'язання, опис динаміки ІВУ-принципів у формі МАНОК-СЛОТ:ІВУ. Фрагмент ІВУ-опису (без іл. та ін.): ІННОВАЦІЙНІСТЬ1 (девіз і головний принцип побудови МАНОК-систем). Динамічне створення нового е-знання на S у формі ІАК за допомогою МАНОК-систем, загальним кінцевим результатом використання яких будуть люди з високоякісними у3-компетенціями; ІННОВАЦІЙНІСТЬ2. Основний критерій оцінювання МАНОК-систем – ступінь використання ІАК на S за допомогою МАНОК-систем; ІННОВАЦІЙНІСТЬ3. Повнота & персоналізація ІАК і МАНОК-систем. АРІП-метод – основний метод побудови МАНОК-систем з кроками: Крок МАНОК()-абстракція. Ключові поняття загальної постановки МАНОК()-задач вводяться за допомогою формалізації, виходячи з вербального опису ключових ідей / понять з використанням мінімальної формальної структури (м.ф.с.) – МАНОК()-базису. У подальшому до цього базису покроково додаються / уточнюються релевантні ідеї / поняття однієї або більше теорій. Крок МАНОК()-реалізація (МАНОК()-абстракцїї). Результати виконання попередніх кроків застосовуються для розв'язання МАНОК()-задач. Рекомендовано використовувати: дидактичні теорії, що відповідають вимогам застосування EML; у реалізаційних архітектурах МАНОК-систем – SOA (Service-Oriented Architecture) та представлення на базі XML/RDF; ВИЗНАЧЕНІСТЬ1. Постійне вдосконалення відповідності вербальних і формальних описів МАНОК() на базі АРІП-методу; ВИЗНАЧЕНІСТЬ2. Побудова МАНОК-систем на базі постійно вдосконалюваної МАНОК із застосовуванням механізмів часткового розуміння на контенті. Визначення поняття „часткове розуміння": конструктиви / композити організуються у вигляді ієрархії класів; якщо конструктив / композит є невідомим, то забезпечується його часткове розуміння шляхом віднесення до більш широкого класу (типу, компоненту) МАНОК()-базису; УСВІДОМЛЕННЯ1. Усвідомлення динаміки найкращої практики застосування МАНОК(); УСВІДОМЛЕННЯ2. Усвідомлення практичної сили МАНОК().

Обґрунтовано, що однією з ключових задач з розв'язання МАНОК-проблеми є перехід від вербального опису постановок МАНОК-ЗАДАЧ до їх формального опису (та навпаки). Проаналізовано релевантні підходи з розв'язання цієї задачі (LTSA-підхід, SCORM / IMS –підхід, ОКІ-підхід, LS-підхід). Описано розроблений підхід до формалізації постановок задач з побудови МАНОК-систем. Загальна постановка МАНОК-ЗАДАЧ записується у вигляді:

DP: <<Ş>, , <Ŝ>, <Ş>, , > (1)

де: DP – визначений процес; Ş – практична реалізація МАНОК-СЛОТ:ІВУ, позначка <ІВY> – означає, що ця реалізація здійснена на базі певного примірника опису концептуального каркасу побудови МАНОК-систем; MOD – каркас опорних часткових моделей і методів (MODi) МАНОК; <Ŝ> – визначені абстрактні МАНОК-системи; <Ş> – визначені практичні реалізації Ŝ на базі визначеної FĄ; F – визначені функціональні архітектури Ŝ; FĄ – визначені функціональні архітектури Ş.

Вербальний опис (1) структурований у наступні МАНОК-ЗАДАЧІ: Z (Розробити концептуальний каркас побудови МАНОК-систем); ZMOD (Розробити каркас побудови МАНОК); ZŜ_F (Розробити каркас побудови МАНОК-систем); ZQML (Розробити каркас оцінки МАНОК-вузлів); ZŞU (Розробити зведений МАНОК-вузол).

Показано, що у відповідності з ІННОВАЦІЙНІСТЬ2 для розв'язання (1) ключовим поняттям і фундаментальною характеристикою Ŝ є ІАК-діаграма, яку використано для визначення Ŝ11 – родового поняття „вищого рівня абстракції МАНОК-система". Застосування розробленого підходу до формалізації постановок МАНОК-ЗАДАЧ та АРІП-методу забезпечує інтеграцію каркасів МАНОК-теорії у вигляді певних інтегрованих дедуктивних систем, числення з м.ф.с. певного типу „категорія" (Ловєр запропонував розглядати формальні теорії як категорії, морфізми яких визначаються термами і формулами, а композиція морфізмів задається за допомогою операції підстановки терму замість вільних змінних).

У Розділі 3 "КАРКАС ОПИСУ КІ-МАНОК" описано каркас опису КІ-МАНОК: постановку задачі Z та її розв'язання у вигляді Вищого рівня моделі для КІ-МАНОК-семантик, ідеї та принципів визначення S, визначень DP, тріади кіберпросторів eldS, ldS, dS.

Постановка задачі з розроблення каркасу опису КІ-МАНОК (Z):

DP: > (2)

DP> (3)
(4)де DP – визначений процес, тип (клас) якого позначено у верхньому індексі; → – ресурс „стрілка" ([Запис X → Y виражає відносну присутність (властивостей об'єкту) X в (властивостей об'єкту) Y]); – практична реалізація МАНОК-СЛОТ:ІВУ; – представлення концептуального каркасу побудови МАНОК-систем в МАНОК-СЛОТ:ІВУ; -стрілки; (f, g, f, g) – декартів квадрат і fg = gf ; слово „представлення" означає представлення на базі ОЧМ МАНОК. Напрями всіх стрілок у (4) можна одночасно змінити на протилежні.

На базі КІ-ДЖЕРАРДА, КІ-ШИРОКОВА, КІ-МАНОК, АРІП-методу визначено м.ф.с для <у3-компетенції> (К-простір компетенцій) та проаналізовано його зв'язок з проблемним простором IMS RDCEO для стандартів компетенцій.

Опис динамічного зв'язку Le, ЕІО, ЕІДО, S, LO, Ķ (і формальну інтерпретацію МАНОК-проблеми) представлено як декартів SIUĶ-квадрат:

де h =gf = fg; ILe(S) – клас ЕІО, який є результатом лексикографічного ефекту Le з реального (або уявного) S; ULe(S) – клас ЕІДО „LO", які відповідають EML (підклас ILe(S)); ĶLe(S) – підклас ЕІДО „LO-компетенції", який є результатом Le з реального (або уявного) S; V (ILe(S)) – опис (представлення) одиниць ILe(S).

Розроблено опис KI-МАНОК: Вищого рівня модель для КІ-МАНОК-семантик, узгоджену з високого рівня моделлю для DC-INDECS-DOI-семантик; ідеї та принципи визначення S; визначення DP, тріади кіберпросторів eldS, ldS, dS на S. Приклади визначень: