LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові

конкретний денотат (синсемантизм).

Структура змісту широкозначного дієслова make передбачає наявність результативного об'єкта, тому у сферу сполучуваності цього оператора у складі СДСС моделі make + N/vN можуть потрапляти лише абстрактні іменники, наділені семою результату.

Т а б л и ц я 3.1

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі m a k e + N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які сполучаються з оператором m a k e

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Мовна чи знакова комунікація, інформування

82

22,6

2

Соціальна діяльність людини

96

26,4

3

Розумові дії, наукове дослідження

55

15,2

4

Рух

40

11,0

5

Пересування у просторі

12

3,3

6

Звуковиявлення

24

6,6

7

Зміна стану

22

6,1

8

Конкретні результати фізичних дій

28

7,7

9

Простір

2

0,6

10

Назви осіб

2

0,6

В с ь о г о

363

100

Широкозначне дієслово do валентне до нерезультативного додатка процесуальної семантики, тому лексичне наповнення СДСС моделі do + N/vNохоплює нерезультативні іменники, наділені семою процесу дії.

Т а б л и ц я 3.2

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі d o + N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які

сполучаються з оператором do

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Фізичні дії

10

11,2

2

Рух

7

7,8

3

Пересування у просторі

2

2,2

4

Фізіологічні дії

2

2,2

5

Емоційні дії

2

2,2

6

Розумові дії

15

16,7

7

Мовна комунікація

2

2,2

8

Соціальна діяльність людини

25

27,8

9

Різні аспекти людських взаємин

25

27,8

В с ь о г о

90

100


Лексична сполучуваність компонентів СДСС моделі give + N/vNпрограмується відцентровою спрямованістю дії та узагальненим значенням об'єктної скерованості чи адресатності.

Т а б л и ц я 3.3

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі g i v e + N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які

сполучаються з оператором give

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Мовна чи знакова комунікація, інформування

81

22,8

2

Соціальна діяльність людини

19

5,3

3

Різні аспекти людських взаємин

10

2,8

4

Почуття, емоції, психічний стан

37

10,4

5

Розумові дії

18

5,1

6

Фізичні дії

85

23,9

7

Зорове сприйняття

6

1,7

8

Фізіологічні дії, притаманні людині

7

1,9

9

Пересування у просторі

2

0,6

10

Звуковиявлення

58

16,3

11

Рух

18

5,1

12

Якості, ознаки предметів

5

1,4

13

Фазові поняття

2

0,6

14

Простір

3

0,8

15

Частини тіла

3

0,8

16

Фізичні (природні) явища

2

0,6

В с ь о г о

356

100


У СДСС моделей get + N/vN, take + N/vNта have + N/vN сполучуваність компонентів програмується семою суб'єктного (доцентрового) спрямування дії (дія спрямована від середовища до суб'єкта). Cтруктура змісту іменних лексем, які потрапляють у сферу сполучуваності операторів get, take та have, передбачає наявність а) суб'єкта (безпосереднього виконавця дії), або б) суб'єкта (безпосереднього виконавця дії) та об'єкта-адресата (сприймача), який перебуває у сфері активного впливу дії суб'єкта. Факт суміщеності цих значень в одній іменній лексемі знаходить своє вираження у тому, що такі СДСС можуть реалізувати значення обох станів (активу та пасиву).

Т а б л и ц я 3.4

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі g e t +