LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові

N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які

сполучаються з оператором g e t

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Мовна чи знакова комунікація, інформування

11

12,2

2

Соціальна діяльність людини

16

17,8

3

Різні аспекти людських взаємин

14

15,6

4

Почуття, емоції, психічний стан

8

8,9

5

Розумові дії

3

3,3

6

Фізичні дії

24

26,7

7

Пересування у просторі

3

3,3

8

Зорове сприйняття

4

4,4

9

Споживання

4

4,4

10

Фізичний стан

3

3,3

В с ь о г о

90

100Т а б л и ц я 3.5

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі t a k e + N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які

сполучаються з оператором take

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Мовна чи знакова комунікація, інформування

10

5,5

2

Соціальна діяльність людини

18

9,8

3

Різні аспекти людських взаємин

10

5,5

4

Почуття, емоції, психічний стан

24

13,1

5

Розумові дії

18

9,8

6

Фізичні дії

21

11,5

7

Рух

12

6,6

8

Зорове сприйняття

9

4,9

9

Пересування у просторі

18

9,8

10

Споживання

20

11

11

Фізичний стан

6

3,3

12

Якості, ознаки предметів

2

1,1

13

Фазові поняття

2

1,1

14

Конкретні результати фізичних дій

3

1,6

15

Простір (просторові об'єкти)

8

4,4

16

Частини рослин

1

0,5

17

Фізичні (природні) явища

1

0,5

В с ь о г о

183

100


Т а б л и ц я 3.6

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі h a v e + N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які

сполучаються з оператором have

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Процес взаємної розмови

20

7,6

2

Мовна чи знакова комунікація, інформування

10

3,8

3

Соціальна діяльність людини

26

9,9

4

Різні аспекти людських взаємин

8

3

5

Почуття, емоції, психічний стан

78

29,7

6

Розумове сприйняття

7

2,7

7

Фізичні дії

6

2,3

8

Рух

9

3,4

9

Пересування у просторі

17

6,5

10

Зорове сприйняття

6

2,3

11

Фізіологічні дії, притаманні людині

4

1,5

12

Споживання

17

6,5

13

Фізичний стан

8

3

14

Якості, ознаки

37

14

15

Властивості, здатності

5

1,9

16

Фазові поняття

5

1,9

В с ь о г о

263

100


Позицію першого компонента СДСС можуть заповнювати також широкозначні дієслова keep та put. Однак за результатами суцільної вибірки частотність цих дієслів у складі СДСС низька.

Т а б л и ц я 3.7

Продуктивність моделей СДСС із широкозначними