LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові

дієсловами


Модель


Кількістьmake+N/vN

do+N/vN


give+N/vN

get+N/vN


take+N/vN


have+N/vN


keep+N/vN

put+N/vN
Разом

абсолютна

363

90

356

90

165

263

28

45

1400

відносна %

26

6,4

25,4

6,4

11,8

18,8

2

3,2

100


Широкозначне дієслово keep у СДСС моделі keep + N/vN реалізує значення продовження дії, тому у його сферу сполучуваності потрапляють абстрактні іменники процесуальної семантики.

Т а б л и ц я 3.8

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі k e e p + N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які

сполучаються з оператором keep

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Зорове сприйняття

8

28,6

2

Фізичні дії

3

10,7

3

Рух

2

7,1

4

Розумові дії

4

14,3

5

Соціальна діяльність людини

4

14,3

6

Фізичний стан

3

25

7

Просторові об'єкти

2

7,1

8

Частини тіла

1

3,6

9

Збірні поняття

1

3,6

В с ь о г о

28

100


Лексична сполучуваність компонентів СДСС моделі put + N/vNпрограмується семою зміни (положення чи стану об'єкта у просторі і часі під впливом суб'єкта).

Т а б л и ц я 3.9

Семантична характеристика іменних компонентів СДСС моделі p u t + N/vNЛексико-семантичні групи іменників, які

сполучаються з оператором put

Кількістьaбсол.

відн.%

1

Соціальна діяльність людини

18

40

2

Психічний стан

17

37,9

3

Розумові дії

2

4,4

4

Якості, ознаки предметів

2

4,4

5

Мовна комунікація

2

4,4

6

Конкретні результати фізичних дій

4

8,9

В с ь о г о

45

100


Картина сполучуваності субстантивних компонентів з функціональним дієсловом ускладнюється тим, що у деяких випадках дієслівні компоненти СДСС виявляють тенденцію до лексичної варіантності і мають здатність до взаємозаміни, напр.: to give (make, get, receive) an answer; to give (administer, lend, provide; find, obtain, receive) help тощо.

Однак, неправомірно говорити про довільну взаємозаміну дієслівних компонентів, а тим більше про їх десемантизацію як наслідок їхньої різнорідної сполучуваності з субстантивними компонентами.

Заміна одного дієслівного оператора СДСС іншим можлива тільки у певних параметрах:

1. У межах однієї спрямованості дії. Заміна одного дієслівного оператора іншим у межах однієї спрямованості дії призводить до створення синонімічних СДСС для вираження певного значення. Взаємозамінними є широкозначні дієслова give, make і do, які реалізують дію, спрямовану від суб'єкта, а також take, have i get, які реалізують дію, спрямовану до суб'єкта, напр.: to give (make) an answer, to take (get) a beating тощо.

У складі СДСС можуть також виступати дієслова вузького значення, які є синонімами широкозначних дієслів. Синонімічні до широкозначного дієслова give дієслова-оператори СДСС вузького значення administer, afford, bestow, extend, furnish, grant, lend, offer, pay, provide, render об'єднуються в окрему групу на підставі спільної інваріантної семи давання, напр.: to give (lend, offer, provide, render) support. Інваріантне значення ''створювати'' спільне для угрупування дієслів вузького значення create, form, produce, синонімічних до широкозначного дієслова make, напр.: to make (create, produce) an impression. Синонімічні до широкозначного оператора have дієслова вузького значення bear, entertain, harbour, exercise, exert, hold об'єднуються в окрему групу на підставі спільної інваріантної семи володіння, напр.: to have (bear, hold) a grudge. Дієслова вузького значення derive, draw, find, gain, obtain, receive, win cинонімічні до широкозначного оператора СДСС get об'єднуються на підставі спільної семи отримання, напр.: to get (find, obtain, receive) help.

Дієслова вузького значення як синоніми широкозначних дієслів є семантично відмінними засобами вираження одного поняття. Таке розширення набору дієслівних компонентів сприяє формуванню синонімічних СДСС із дещо іншим – більш уточненим, спеціалізованим – лексичним значенням, пор.:


to give attention

to pay attention "give as if due or fitting"

attentionto lend attention "give obligingly or helpfully"

to bestow attention "give as an offering"

to lavish attention "give generously"

2. У межах протилежної спрямованості дії. Протиставлені за скерованістю дії дієслова конструюють СДСС-конверсиви, які різняться суб'єктно-об'єктною спрямованістю (позначають певну ситуацію стосовно двох різних її учасників), напр.: to give help – to get help, to give a hint – to take a hint, to make a