LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична та граматична семантика іменників у словнику української мови (назви знарядь праці та споруд)

змістового аспектів функціонування слова в мовній системі.

Відповідно до дихотомічної природи слова, лексикографічно опрацьованого у СУМі, словникова стаття V(x), де V– умовне позначення словникової статті, а х – будь-яке реєстрове слово словника, реалізується структурою, яку в графічному вигляді відображено на діаграмі 1 (при цьому F і C – оператори, що виділяють у тексті V(х) формальну і змістову частини опису реєстрової одиниці х – L(х) та Р(х), відповідно; Н – оператор, який забезпечує відповідність між L(х) та Р(х); елемент L(х) відіграє роль лівої, а Р(х) – правої частини словникової статті V(х)):

(1)

Модель лексикографічної системи Словника української мови постає як послідовне розрізнення лівої та правої частин словникових статей, при цьому з лівою частиною співвідноситься граматична семантика, а з правою – лексична. Якщо через V(СУМ) позначити лексикографічну систему СУМа як множину його словникових статей, то її структура набуває розвинення, представленого у формулі 2:

(2)

,

де V(СУМ) – лексикографічна система СУМа як множина його словникових статей; L(СУМ) – множина лівих частин V(СУМ); P(СУМ) – множина правих частин статей V(СУМ); Н – функція, яка ставить ліву частину словникової статті у відповідність правій і забезпечує дихотомічну цілісність їхньої побудови. Така формула є універсальною для будь-якої лексикографічної системи. Оскільки її структура стосується СУМа, в якому словникову статтю очолює реєстрове слово х, то формула 2 набуває конкретизації:

V(СУМ)=V(x); L(СУМ)=L(x); P(СУМ)=P(x), (3)

де V(x) позначає об'єднання всіх словникових статей СУМа; L(x) – об'єднання всіх лівих частин, а P(x) – об'єднання всіх правих частин цих словникових статей. Відповідно до виведених формул можна констатувати, що структура лексикографічної системи у її словниковому відображенні реалізується сумою структуротвірних елементів: V(х)={L(х); P(х); H(х)}.

З урахуванням особливостей відображення лінгвістичної інформації у тлумачному словнику серед основних структуротвірних елементів виділяється також множина операторів А, до якої належать міжстатейні відображення та відповідності між різними словниковими статтями й елементами їхньої структури. Зокрема, це можуть бути відображення типу А: V(х)→V(у), які стосуються словникових статей відсилкового типу.

На основі описаних структуротвірних елементів тексту словника окреслюється макроструктура СУМа, що є основою моделювання лексикографічної системи. Ліва та права частини як макроструктурні елементи СУМа характеризуються власною структурою, яка по відношенню до тексту словника є носієм його мікроструктури. Така мікроструктура і є об'єктом опису конкретної лексикографічної системи.

При цьому структура макроелементів L(x) та P(x) рекурсивно поширюється на структуру мікроелементів, які позначаємо, відповідно, λ(х) та р(х), а структура λ(х) та р(х) визначається набором елементарних інформаційних одиниць, поєднаних у певних комбінаціях. Враховуючи викладене, в ІТЛС лексикографічна система СУМа узагальнюється і набуває вигляду діаграми 4:

V(х) = L(x); P(x); Н(x)

L(x) Н(x) P(x)

(4)

λ(x) Н(x) р(х) λ(x) Н(х) р(х)

Для здійснення поставлених завдань у даному дослідженні було побудовано відповідні ЛБД, що використовувались як інструмент виділення і моделювання необхідної інформації. Спочатку було створено ЛБД Іmen, формат якої відображав структуру словникових статей іменника за такими компонентами: реєстрове слово (поле Word), ліва частина словникової статті, в якій зафіксовано показники граматичної семантики реєстрового слова (поле LPart), номер лексико-семантичного варіанта реєстрового слова (поле Param), права частина словникової статті з відображенням у ній тлумачення реєстрового слова (поле Interpr).

У процесі дослідження структури граматичної семантики іменникових лексем на основі вихідної ЛБД Іmen було створено низку вторинних ЛБД, формат яких змінювався відповідно до автоматичних запитів, сформульованих нами для розв'язання конкретних завдань. Вторинні ЛБД є проміжними етапами автоматичного аналізу відповідних статей і стосуються виявлення лексикографічно відображених іменникових граматичних параметрів, особливостей їх фіксування та способів комбінування у лівій частині словникових статей СУМа.

У другому розділі „Лексична семантика іменників у Словнику української мови" досліджується лексична семантика у її словниковому відображенні на прикладі іменникових лексем на позначення знарядь праці та споруд. Враховуючи теоретико-методологічні засади ІТЛС, праву частину словникової статті інтерпретовано з погляду структурних інформаційних елементів, які набувають ролі її формальних репрезентантів. Ними є: тлумачення основних значень (S1), тлумачення відтінку (V), ілюстрація до основного значення (Is), ілюстрація до відтінку значення (Iv).

Як інструментальний засіб у дослідженні побудовано ЛБД RPart. До неї було включено іменникові лексеми на позначення знарядь праці (2005 одиниць) та споруд (445 одиниць), значення яких у СУМі подано за допомогою описових чи описово-синонімічних тлумачень. Формат утвореної бази включав поля: Word – відображення реєстрового слова, LРart – відображення лівої частини словникової статті, Param – відображення номера лексико-семантичного варіанта, Interpr – відображення тлумачення реєстрового слова. Основне відношення ЛБД RPart набуває такого вигляду (таблиця 1):

Таблиця 1.

Фрагмент бази даних ЛБД Rpart


Word

LPart

Param

Interpr

ГАЛЬВАНО#-МЕТР

ГАЛЬВАНО#МЕТР, а, ч.

1.

Прилад високої чутливості для вимірювання малих величин електричного струму, напруги або кількості електрики.

ГАЛЬВАНО-СКО#П

ГАЛЬВАНОСКО#П, а, ч.

1.

Найпростіший прилад для виявлення постійного електричного струму в ланцюгу і визначення його напряму.

ГАЛЬМО#

ГАЛЬМО#, а, с.

1.

Пристрій для сповільнення руху або зупинки транспорту і т. ін.

ГАМАЗЕ#Й

ГАМАЗЕ#Й, ю, ч., ГАМАЗЕ#Я, ї, ж., заст.

1.

Будівля для зберігання зерна, муки та інших предметів.

ГАРА#Ж

ГАРА#Ж, а#, ч.

1.

Приміщення для стоянки та технічного обслуговування машин.

ГАРДЕРО#Б

ГАРДЕРО#Б, а, ч.

2.

Приміщення в громадському