LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична та граматична семантика іменників у словнику української мови (назви знарядь праці та споруд)

трьох параметрів роду в межах лівої частини словникової статті.

4. Для відображення маркованих параметрів елемента комплекс, типу „збірн.", „мн." чи „одн." використано умовне позначення латинською літерою „n". При відображенні двокомплексних структур застосовано символ : " як спосіб відмежування одного числового параметра від іншого в межах реєстрової статті. Відсутність цифрових показників після двокрапки „ : " вказує на умовно виділену, передбачувану в мові множину.

5. Для зафіксованих статей, типу ДРОЖ, розм. ДРIЖ, дрожу, ч. і дрожі, ж., у яких компонент виявляється спільним для кількох підблоків, введено символ рівності за компонентом „. =k ", який може стосуватися спільного компонента для кількох підблоків.

6. Для зафіксованих статей, типу ПУТЬ, і, ж., заст., ч., у яких підблок є спільним для кількох різних блоків, введено символрівності за блоком .= ".

У результаті автоматичного аналізу структур лівої частини словникових статей іменників отримано параметризацію, відповідно до якої виділено 31 структурний клас. Такі класи становлять лише 0,004% від теоретично можливих і передбачуваних системою мови 837 930 структурних типів, утворених внаслідок комбінування структурних елементів лівих частин словникових статей. Усі інші типи, які залишаються нереалізованими, можна розцінювати як такі, якими граматична семантика новоутворених іменників української мови може визначатися потенційно.

Аналізований матеріал засвідчує різне кількісне співвідношення в межах виявлених структурних класів граматичної семантики. Найчисленніші з них структурні класи (від 10 лексем) відображено у таблиці 4:

Таблиця 4.

Кількісний розподіл іменників української мови за сигнатурами

Сигна-тура

Заг.

к-сть

Приклади L(х)

 • 1:

  50 042

  ПIВУСТА#В, у, ч.;

 • 1n

  1083

  ЧЕРЕПИ#ЦЯ, i, ж., збiрн.;

 • 2:

  873

  ХОРТ, ХІРТ, хорта#, ч.;

 • 1.=1:

  365

  СЕМИЛI#ТОК, тка, ч. і ж., розм.;

 • 1n:1.1

  306

  СВА#НИ, ів, мн. (одн. СВАН, а, ч.; СВА#НКА, и, ж.);

 • 1n:1

  70

  ГА#ЛЛИ, iв, мн. (одн. ГАЛЛ, а, ч.);

 • 11:

  49

  ТУРЧЕНЯ#, я#ти, ТУРЧА#, а#ти, с.;

 • 1.1:

  28

  РУКО#ПИС, у, ч., розм., рідко РУКО#ПИСЬ, і, ж.;

 • 1.=k1:

  19

  ЧЕРI#НЬ, реня#, ч. i ре#нi, ж.;

 • 3:

  18

  СЕМИРЯ#ГА, СЕМЕРЯ#ГА, СЕМРЯ#ГА, и, ж., заст.;

 • 2n

  17

  УСТА# (ВУСТА#), уст, мн.;

 • 11n

  10

  У#СТОНЬКА, ньок, У#СТОНЬКИ,ів, мн.;

 • 2.=2:

  10

  БІДА#ХА, рідко БІДА#ГА, и, ч. і ж.

  Здійснена параметризація лівої частини словникових статей іменників дозволила провести статистичні дослідження іменникової граматичної підсистеми, зокрема підтверджено факт, що в українській мові граматична категорія числа є дуже розвиненою: лише 2,09% із загальної кількості іменників української мови припадає на лексеми, які не мають однієї з корелятивних форм. За числовим параметром встановлено розподіл іменників: збірних – 251 (0,5%), множинних (які не мають форми однини) – 850 (1,6%). Щодо сингулярних іменників, відображених у СУМі за параметром „тільки одн.", виявлено всього 8 лексем. При цьому важливо зауважити, що класи сингулятивів на -ння, -ття та под. у СУМі не маркуються, тому фактично їх значно більше.

  За родовим параметром було встановлено такі статистичні показники в розподілі іменників: однородових – 51 240 лексем (97%); двородових – 426 лексем (0,8%); триродових – 3 лексеми (0,005%).

  Розподіл іменникових лексем за словозмінними класами виявився таким: з одним словозмінним класом в межах одного роду – 51 185 лексем (97%); з двома словозмінними класами – 54 лексеми (0,1%). з трьома словозмінними класами – 1 лексема (0,001%).

  В окремий розряд виділено іменники з омонімічними структурами граматичної семантики, в яких виявлена одночасно словозмінна та родова розгалуженість при одному компоненті (19 лексем (0,03 %)) чи при двох спільних компонентах (2 лексеми (0,004 %)).

  Відповідно до розподілу іменників за наявністю лексемного варіанта при реєстровому слові простежується тенденція до того, що компонентні варіації не є регулярними в українській мові, а поява додаткового варіанта веде до багатократного скорочення кількості лексем з такою структурою. У загальному масиві іменникових лексем української мови виділяються іменники: однокомпонентні – 51 511 (97,3%), двокомпонентні – 902 (1,7%), трикомпонентні – 21 (0,04%).

  Статистичний розподіл іменникових лексем відображає загальну тенденцію до спрощення структури граматичної семантики українських іменників: чим простіша структура граматичної семантики, тим більше лексем нею визначається.

  В українській мові лексеми на позначення знарядь праці та споруд серед розподілених за сигнатурними класами іменників визначаються шістьма типами структур граматичної семантики. Їх розподіл представлено у таблиці 5:

  Таблиця 5.

  Кількісний розподіл іменників лексико-семантичних груп на позначення

  назв знарядь праці та споруд за сигнатурами


  Сигнатура

  ЛСГ на позначення назв знарядь праці

  ЛСГ на позначення назв споруд


  Кіл-сть в од.

  Кількість у %

  Кількість в од.

  Кількість у