LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ - початку ХХІ ст.)

початковому етапі освоювання лексеми фіксуються коливання щодо фонемно-графічного оформлення інновації (відтворення голосного переднього ряду в корені слова через "е"/"э"); звукова будова слова – закінчення на приголосний – визначає швидку граматичну адаптацію запозичення на морфологічному рівні – віднесення інновації до граматичної категорії чоловічого роду.

Вивченню особливостей функціонування запозичень на перетині різних напрямків діяльності сприяє також виявлення певних словотвірних процесів, які формують однотипний словотвірний ряд інновацій іншомовного походження. Такі ряди можуть об'єднувати різноманітні номінації, іноді – значно віддалені одна від одної за своєю семантикою та сферою функціонування (наприклад, порівняймо значення композитів з іншомовним елементом арт-, які утворені в мові-реципієнті – артфотография, артсайт, арт-терапия: приналежність реалій різних сфер до мистецтва, та інновації, опрощення англійських словосполук – арт-хаус: найменування західноєвропейського напрямку в кінематографі або артекшн: певний тип театрального вуличного дійства на Заході; пор. також: хит-лист, шорт-лист, контакт-лист, плэй-лист, прайс-лист, рейтинг-лист, смарт-лист та ін.).

Особлива увага звертається на словотвірне освоєння інновацій. Словотвірна адаптація не є обов'язковою для визначення іншомовної лексики як "запозиченої", але у процесі сучасного запозичення вона посідає досить значне місце. Словотвірні гнізда деяких неологізмів мають багатокомпонентну та різнобарвну структуру. Відмічається активна деривація складних лексем та композитів (утворень, що поєднують у собі семантико-структурну цілісність та водночас відносну самостійність своїх елементів): пиар-политика, пиар-уловка, пиар-поддержка, пиар-компания, пиар-сила, самопиар.., промоушн-акция, опрос-мониторинг, хастл-клуб, рэп-команда, рэп-воротила, рэггей-мелодия, регги-тематика, соул-певица, данс-группа, данс-поле, евроданс, лаунж-конфитюр, лаунж-команда, рейв-движение, рейв-направление, рейв-культура, рейвомания, каверверсия, кавер-диск, бонус-трек, брэнд-лейбл, клип-технология, клип-парад, сериал-триллер, триллер-клуб, кинотриллер, человек-перфоманс, экшн-сцена, картина-саспенс, фильм-фэнтези, сказка-фэнтези, фотобьеннале та ін.). Результатом афіксальної деривації є різноманітні групи іменників, прикметників та дієслова, у творенні яких беруть участь російські та запозичені форманти: -н-, -ов-/-ев-, -ск-, -овск-ий, -оват-, -изациj-а, -ств-, -ость-, -и-ть, -ова-ть (пиарный, харизматичный, эмбиентный, сэмплерный, блокбастерный, триллерный, сюрный, артхаузный, интерактивный, гламурный, фэнтезийный; брифинговый, мониторинговый, драйвовый, тэповский, фри-джазовый, хардроковый, дэнсовый, клиповый, топовый, рекординговый; харизматический, имиджмейкерский, спичрайтерский, триллерский; пиаровский, сюровский, хай-тековский; триллероватый; гламуризация; пиарство, спичрайтерство, клипмейкерство; харизматичность, гламурность, брендовость; пиарить, рейвить; рэпповать, ремиксовать...). Факти оказіонального словотворення ("одномоментні" факти мовлення, серед яких провідне місце займає контамінація) свідчать про актуальність позначуваних понять, а також про певний ступінь семантичної, словотвірної та комунікативної адаптації неозапозичень (пиарвокатор, PRопаганда, "пиаррова победа", "страна Пиария", рейволюция, клипоманка, филлениум, толковище /ток-шоу/, окомпактился, слухмейкер, клонмейкер, пиццамейкер...).

Окрім двох підрозділів, в яких досліджуються різноманітні іншомовні номінації провідних мовленнєвих сфер, самостійним підрозділом об'єднується та вивчається група Nomina Agentis. Дослідницькі принципи ті ж самі. Інновації цієї групи класифікуються за найменуванням осіб безпосередньо професійної діяльності (ньюсмейкер, промоутер, титестер) та абстрагованої, аматорської (киберсквоттер, оригамист, геймер), іменами зі значенням соціального статусу (VIP-тренер, остарбайтер) і міжособових відносин, певного світогляду та ін. (кибер-террорист, маргинал); класифікація лексичних одиниць здійснюється за їх структурою – інновації поділяються на прості неозапозичення (риелтор, спичрайтер, папарацци) та композити (або складні лексеми) із раніше запозиченою частиною чи питомою російською (пиар-менеджер, веб-дизайнер, зернотрейдер, лизингодатель). Охоплюються новітні номінації осіб майже усіх основних сфер життєдіяльності пострадянського соціуму.

Характерними ознаками засвоєння ряду лексичних запозичень вирізняються наступні:

1) використання суфіксації як продуктивного методу утворення імені діяча/особи в мові-реципієнті (пиар – пиарщик/пиаровец, харизма – харизматик, оффшор – оффшорник, интернет – интернетчик/интернетчица, фаст-фуд – фаст-фудщик, оригами – оригамист, блокбастер – блокбастерщик, лоу-фай – лоу-файщик, ремикс – ремиксер, триал – триальщик, тайм-шер – таймшерщик, миллениум – милленарист, вуайер – вуайерист);

утворення іменників зі значенням особи жіночої статі від запозичених із германських мов елементів – самостійних іншомовних Nomina Agentis (гастарбайтерша, имиджмейкерша, дилерша, риэлторша, рэперша, шоуменша, геймерша, сноубордерша та ін.);

неафіксальна деривація новітніх агентивних імен із використанням російських слів та раніше запозичених лексем чи лексичних елементів (интернет-правозащитник, интернет-пользователь, смарткарт-разработчик, веб-путешественник, киберпреступник, киберпротивник, хакер-злоумышленник, парикмахер-визажист, папарацци-оператор, наркодилер, лизингополучатель, нефтетрейдер);

значний ступінь загальної словотвірної деривації Nomina Agentis, зокрема утворення префіксальних похідних (суперкиллер, антихакер, контрброкер...), суфіксальна деривація іменників зі значенням форми діяльності та утворення дієслівних форм (/социальное/киллерство, хакерство, шоуменство, роллерство.., дилер – дилерствовать – отдилерствовать), утворення відносних прикметників, рідше – присвійних ("дилерская академия/сеть", "дилерское соглашение", "дилерский сайт", "брокерская ссуда", "брокерский дом/центр", "риелторская контора/операция", "дистрибьютерский центр", "трейдерская деятельность", "хакерские/киллерские услуги", "киллерные клетки", "криэйторский талант", "промоутерская компания/поддержка", "промоутерский хит-парад", "диджейский пульт", "виповские кресла", "киллеру – киллерово"), утворення дієприкметників від кореневих морфем лексичних запозичень ("промоутирующий ролик"), а також абревіація – складання початкової частини іншомовної інновації з цілим словом мови-реципієнта (промоутер /промоушен/ промподдержка, промкомпания);

2) звуження загального лексичного значення іншомовних слів (провайдер, промоутер, остарбайтер, криэйтор, драйвер, фронтмен/фронтвумен, киллер; так, агентивне ім'я провайдер вживається переважно у вузькому значенні "поставщик сетевых услуг", тобто те саме, що і інтернет-провайдер);

3) розширення