LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)

утворюють єдине термiнологiчне цiле та служать засобом змалювання побуту китобоїв.

У деяких контекстах слова СП китобійної лексики повністю втрачають своє номінативне значення і вживаються як основа лексичних стилістичних засобів. Так, метафора, до якої входить слово lance як асоціативно-образний компонент – "lances of fire" [510], – експресивно передає небезпеку, яку мiстить у собi буря на морi.

Темі китобійного промислу підпорядковано всю словесно-художню систему роману "Мобі Дік, або Білий Кит". У відтворенні широкого полотна полювання на китів звучать мотиви воєнних дій, що зумовлює наявність значної кількості елементів воєнної та мисливської лексики, які часто вживаються у метафоричному контексті та у порівняннях.

Велике стилістичне навантаження несуть лексеми, з якими вживаються одиниці семантичного мікрополя "Hunt", що входить до СП "Полювання" (виділено 2 семантичних мікрополя та 2 ЛСГ), chase (27 слововживань), pursuit (9), hunt (8), акцентуючи небезпеку китобійного промислу, наприклад: tormented, weary, perilous, hard, hot, valiant chase; continuous, intense, keen pursuit; bloody hunt.

Лексеми семантичного мікрополя "Воєнна лексика" часто реалізують свої переносні значення і підкреслюють думку автора про те, що полювання має характер запеклого бою: "In that grand order of battle in which Captain Ahab would probably marshall his forces to descend on the whales, these three headsmen were as captainsofcompanies" [139].

Узагальнюючим образом війни людей з китами є порівняння табуна китів з армією, флотом. Стилістичний ефект, що досягається словами army, host, підсилюється функціонуванням інших лексем воєнної лексики у цьому ж контексті: "Seen from the Pequod's deck, ... this host of vapory spouts, showed like the thousand cheerful chimneys of some dense metropolis... As marching armies approaching an unfriendly defile in the mountains, accelerate their march, all eagerness to place that perilous passage in their rear,...even so did this vast fleet of whales now seem hurrying forward through the straits..." [393].

Вживання лексем killers, Bonapartes та Sharks в одному лінійному зв'язку створює підтекст, який проспективно готує читача до майбутніх трагічних подій у романі, підкреслює загальну спрямованість концепцій твору: будь-яке порушення принципів гуманізму карається законами моралі.

У третьому розділі – "Реалізація концепцій людини та життя в романі Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції теорії трансценденталізму на лексико-стилістичному рівні" – виділено семантичні поля та лексико-семантичні групи, які беруть участь у реалізації Мелвіллових концепцій людини, релігії та життя: лексика морально-етичних категорій; ЛСГ "Master"; ЛСГ "Професії, заняття"; зооморфічна, етнографічна; релігійна; філософська лексика.

Гуманізм трансценденталістів високо підносить автономно мислячу особистість, її практичний розум, її безсмертну душу. Мелвілл – художник, який завжди глибоко розумів людину, прагнув осягнути її внутрішній світ, передати боротьбу людської душі за своє добре начало, намагався зрозуміти місце людини у суспільстві, на Землі та у Всесвіті. Звідси – суспільно-філософський та морально-етичний зміст роману "Мобі Дік, або Білий Кит". У цій книзі досліджується не просто проблема відносин людини і суспільства, а спостерігається намагання автора зрозуміти історичні долі співгромадян, що назвали себе американцями.

Одиниці лексики морально-етичних категорій (valor, fear, guiltness, courage, sultanism, dictatorship, dignity, honor, glory, sympathy, sorrow, awe, pity) вживаються у прямому та метафоричному значенні, у порівняннях та алюзіях, що допомагає Мелвіллу розкрити суперечливий характер доктрини "довір'я до себе". Ахав настільки "довірився собі", що поступово втратив гуманістичну цілісність особистості і став втіленням зла, яке притуплює свідомість членів екіпажу "Пекода", що потрапили під вплив руйнівної, фатальної мети Ахава: "... all the individualities of the crew, this man's valor, that man's fear; guilt and guiltiness, all varieties were welded into oneness, and were all directed to that fatal goal which Ahab ... did point to"[559].

Автор викриває парадокси романтичного індивідуалізму, змальовуючи, як бунтарство Ахава переростає у самозадоволення і поступово віддаляє його від людей. Сприймаючи в цілому трансцендентальну ідею індивідуалізму, свободи, самореалізації, Мелвілл в той же час засуджує її екстремальну форму прояву. В образі Ахава Мелвілл заперечує той індивідуалізм, який вийшов за межі гуманізму.

Cоціальні проблеми широко висвітлювалися в американській літературі. Не випадково, розмірковуючи про сили, які б могли протистояти соціальній нерівності й несправедливості, Мелвілл вводить у свій роман про Білого Кита мотив братнього єднання рас і націй. Зображення дружніх стосунків білошкірих помічників капітана з трьома гарпунниками – індіанцем Тештіго, негром Дагу і полінезійцем Квікегом – достатньо яскраве свідчення симпатій та настроїв Мелвілла. Взаємне порозуміння у суспільстві, на думку автора, об'єктивно сприятиме надалі економічному й суспільно-політичному розвитку країни.

Функціонально актуалізованим розрядом у романі є семантичне поле етнографічної лексики (Englishman, Amercan, Greeks, Turks, Dutch, French, German, Danes, Romans, Malays, Britons, Chinese, Esquimaux), яка використовується автором для змалювання багатонаціональної команди "Пекода": "But, besides the Feegeeans, Tongatabooarrs, Erromanggoans, Pannangians, and Brighggians ... you will see other sights still more curious..."[59].

У висловлюваннях моряків про Ахава функціонує словосполучення "old Mogul", яке виконує важливу характерологічну функцію. Дане слово реалізує своє рідко вживане значення: людина, яка займає високе становище, та одночасно підкреслює завойовницький характер персонажа, його жорстокість та мстливість: "Be sure the old Mogul has fixed him, too"[188]; "There now's the old Mogul," soliloquized Stubb by the tryworks..."[440].

Іноді у прямій мові персонажів трапляються елементи етнографічної лексики, які передають антагонізм у взаємовідносинах людей, зневагу, побудовану на расовій відмінності. Так, один із матросів звертається до юнги Піпа: "...Thou Pip! thou blackling!"[189]. Слово blackling складається з двох лексем: black та зооморфізму ling, яке несе негативну емоційну інформацію і передає відразу та презирство матроса до чорношкірого юнги. У фразі Дагу, яка базується на грі слів "White skin, white liver!"[194], також звучить зневага.

Мелвілл акцентує увагу на тому, що не колір шкіри визначає гідність або ницість людини. Він підтримує думку трансценденталістів про те, що в кожній людині, в кожному явищі природи, закладено "божественне начало", тому як окрема людина, так і цілий етнос заслуговують на повагу та визнання.

ЛСГ "Професії, заняття" (carpenter, blacksmith, cooper, builder, mower, specksynder, butcher) сприяє створенню узагальнюючого образу людини праці в романі. Елементи цієї ЛСГ мають як фактографічне, так і символічне значення. Слова-назви професій у своїй сукупності не тільки