LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні параметри кіноанонсу

дослідженні ми говоримо головним чином про анотацію до кінофільму, частково, де це необхідно для лінгвістичного аналізу, розглянуто зв'язок назви з анонсом. Саме кіноанонс більшою мірою, ніж будь-який інший компонент, умовно кажучи, можна вважати лінгвістичним, і він може розглядатися як та або інша лінгвістична одиниця.

У підрозділі "Кіноанонс у системістислих текстів" аналізуються різні підходи до визначення поняття "текст" та "стислий текст". На основі аналізу понять "текст", "стислий текст", "дискурс", "анонс", "жанр" ми пропонуємо наступне визначення кіноанонсу: це самостійний мовний твір, що містить у собі фрагментарну (часто з елементом інтриги) інформацію про запропонований до показу фільм, оформлений композиційно і синтаксично, і який має прагматичну установку на залучення уваги потенційного глядача до кінофільму, що анонсується. В лінгвістичному плані кіноанонс відноситься до системи стислих текстів, має ряд параметрів реклами, анотації, реферата і може бути кваліфікований як особливий жанр мовної творчості. Наведемо приклад типового кіноанонсу.

Известный мотогонщик Федор Ермолаев приглашен в цирк для выступления в смертельном номере – прыжке на мотоцикле под куполом. Он берет себе в ассистентки Леночку Воронцову, убирающую клетки и мечтающую стать укротительницей тигров. Номер имеет грандиозный успех, и, естественно, молодые люди влюбляются друг в друга... [Укротительница тигров].

"Кіноанонс як особливий жанр масової комунікації" розглядається у наступному підрозділі першого розділу. Аналіз понять жанру та лексикографічна обробка цього терміну, схожість та відмінність кіноанонсу від інших стислих текстів (реферат, рецензія тощо) приводять до висновку, що кіноанонс можна вважати специфічним жанром.

Наступний підрозділ першого розділу присвячено визначенню основних функцій текстів кіноанонсів. Ними є інформативна (когнітивна) і рекламна функції, які тісно між собою взаємодіють. При їх взаємодії виникають мовні твори, які мають певні лінгвістичні і екстралінгвістичні особливості, такі, зокрема, як чітка синтаксична структура, явна прагматична спрямованість, для здійснення якої реалізуються певні мовні засоби.

"Прагматика і інформативна насиченість кіноанонса" є проблемою останнього підрозділу першого розділу. При функціонуванні кіноанонсу відбувається своєрідний перерозподіл інформації між назвою і анотацією. Назва передає імпліцитну максимально стислу змістовно-концептуальну інформацію, що має тенденцію до розгортання. Сильна позиція заголовкового комплексу по відношенню до основного тексту зумовлює його вторинну проекцію в іменований текст.

Анотація, або основний текст кіноанонсу, є сукупністю аргументів, що підтверджують назву. Головним критерієм оцінки вдало написаного анонса можна вважати його вплив на потенційного глядача. Інформація, присутня в анотаціях до творів кінематографії, складається з суми відомостей, які несуть компоненти, що створюють змістовну структуру анонсу, а типова структура тексту, пов'язаного з анотуванням фільму, має такий вигляд:

 • місце випуску фільму;

 • рік виходу фільму;

 • відомості про режисера і/або акторів;

 • безпосередньо анонсуючий текст;

 • можлива технічна специфікація і економічні умови показу фільму, яка розміщується до або після тексту.

  Особливу увагу привертають до себе стандартні короткі кіноанонси, що складаються з 2 – 4 речень, які читаються частіше і складання яких вимагає використання максимально можливого арсеналу лінгвістичних засобів і в плані змісту, і в плані виразу. Наведемо приклад типового анонсу.

  Отважная команда друзей отправляется на шхуне "Дункан" на поиски капитана Гранта, потерпевшего крушение где-то в южном полушарии. Смелые путешественники пересекают Южную Америку и Австралию, достигают берегов Новой Зеландии и доказывают, что "кто ищет, тот всегда найдет"! [Дети капитана Гранта].

  Прагматика анонсу повинна задовольняти двом головним вимогам: 1) включати в свій склад мінімальну кількість мовних одиниць (по-перше, через обмеженість місця в засобах масової інформації, по-друге, з метою привернути і утримати увагу читача) і 2) створювати максимальний ефект при сприйнятті його потенційним глядачем.

  Синтаксична структура анонсу розглядається в другому розділі роботи, який має назву "Специфіка мовної тканини кіноанонсу". Анонс, як визначається у підрозділі "Структура кіноанонсуякмовноголанцюга", повинен бути розміщений на обмеженій друкарській площі і не затримувати надовго увагу читача. Кіноанонс регламентований, як правило, певними вимогами і структурного плану. Цей текст в загальному випадку включає такі компоненти, як 1) власне заголовок (назва фільму); 2) додаткова інформація (відомості про режисера, акторів, рік виходу фільму в прокат), 3) основний текст (опис сюжету фільму, його оцінка, інформація про акторів); 4) креолізований оцінний компонент, умовне позначення жанру фільму; 5) у незначній кількості випадків – кадр з фільму. Типовий кіноанонс має такий вигляд:

  Власне текст кіноанонсу, не зважаючи на його обмежений об'єм, відрізняється значною різноманітністю своєї синтаксичної структури в рамках двох синтаксичних одиниць: речення і надфразової єдності (НФЄ), або складного синтаксичного цілого (ССЦ), представлених відповідно кіноанонсами мінімальної конфігурації і кіноанонсами – надфразовою єдністю.

  З погляду синтаксичних особливостей можна говорити про три види анонсів:

  • кіноанонси мінімальної структури, що складаються з одного речення:

  Фильм о сложности семейной жизни трех немолодых подруг [Все или ничего];

  Сергей Алябьев, артист-неудачник, уставший от тягот жизни, выбрасывается из окна и ...попадает вместе со своим школьным приятелем Олегом Бархановым в водоворот головокружительных приключений: мафия, рэкет, рестораны... [Барханов и его телохранитель].

  • кіноанонси, які є складним синтаксичним цілим і включають в свій склад мінімум комунікативних одиниць, тобто тільки два речення:

  Маленький городок. Пожилой участковый и молодой следователь районной прокуратуры расследуют два дела, вроде бы не зависимые одно от другого – исчезновение девушки, дочери телеведущей областного канала, и заказное убийство... [Сыщики районного масштаба];

  Капитан Чайка обнаруживает в советских территориальных водах установленные западными разведслужбами радиобуи и подвергается нападению. Отразив врага, экипаж благополучно доставляет радиобуй на борт корабля... [Проект "Альфа"];

  • кіноанонси розширеної структури, що складаються більш ніж з двох речень. Кожен з цих видів детально класифікований в


 •