LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні параметри кіноанонсу

роботі.

Найкоротші кіноанонси проаналізовано у підрозділі "Кіноанонси мінімальної синтаксичної структури", де вони класифіковані наступним чином:

1) односкладні (як правило, номінативні) речення;

2) двоскладні речення.

Односкладні речення можна підрозділити таким чином:

а) неускладнені конструкції (одна предикативна зона) (0,3 %):

б) конструкції, ускладнені другорядними членами речення без вторинної предикації (одна предикативна зона) (0,6 %):

в) конструкції, ускладнені одним або декількома відособленими оборотами (дві і більш предикативні зони) (0,5 %):

г) складнопідрядні речення без ускладнення їх частин (дві і більш предикативні зони) (0,5 %):

д) складнопідрядні речення з ускладненням їх частин (три і більш предикативні зони) (0,5 %):

Двоскладні речення кіноанонсів мінімальної конструкції ми класифікуємо аналогічним чином:

а) неускладнені конструкції (одна предикативна зона) (0,9 %):

б) ускладнені конструкції без вторинної предикації (одна предикативна зона) (0,8 %):

в) речення, ускладнені відособленими оборотами (дві і більш предикативних зони) (1,3 %):

г) складносурядні речення, не ускладнені іншими елементами (дві і більш предикативні зони) (0,9 %):

д) складнопідрядні речення, не ускладнені іншими елементами (дві і більш предикативні зони) (0,9 %):

е) безсполучникові складні речення, не ускладнені іншими елементами (дві і більш предикативні зони) (0,8 %):

ж) складні речення з ускладненням в їх частинах (три і більш предикативні зони) (2 %):

У наступному підрозділі "Надфразоваєдністьу функції кіноанонсу" розглянуто складне синтаксичне ціле мінімальної структури, яке складається з двох речень. Тут наявні усі можливі варіанти поєднання речень, а саме:

1. Просте + просте речення:

Капитан Чайка обнаруживает в советских территориальных водах установленные западными разведслужбами радиобуи и подвергается нападению. Отразив врага, экипаж благополучно доставляет радиобуй на борт корабля... [Проект "Альфа"].

2. Складне + складне речення (найменш поширене):

"Новая русская" девочка задумала ограбить банк своей "новой русской" мамы для того, чтобы та перестала быть банкиршей и проводила больше времени дома. Ей помогает настоящий мужчина, который должен защитить этих нежных и трогательных женщин... [Бедная Саша].

3. Просте + складне речення:

Землепроходец Михайло Волков отправляется на поиски залежей драгоценных камней в компании с немецким ученым-геологом Нагелем и сибиряками Харитоном и Корнеем. Он не знает, что в его маленький отряд местным богатеем заслан шпион... [Тайна золотой горы].

4. Складне + просте речення:

Француз Франсуа Перрен, беспутный картежник, волею случая оказывается в дебрях Амазонки, где должен отыскать и спасти душу вождя индейского племени Вану, от которого зависит итог важных межправительственных переговоров. На карте – престиж Франции и его собственная жизнь... [Ягуар].

"Розширені синтаксичні структури в кіноанонсах", що складаються з трьох чи більше речень, розглядаються у наступному підрозділі другого розділу. Відповідно до початкового речення, вони поділяються на:

А. Кіноанонси з односкладним (зазвичай номінативним) початком (близько 15%);

Б. Кіноанонси з двоскладним речення як зачин (30 %).

У групі А можна виділити наступні типи конструкцій, де перше речення позначає:

  • місце дії;

  • час дії з різним ступенем деталізації цього часу;

  • вказівка на певний час + позначення місця або навпаки;

  • вказівка на місце і час + додаткова історична або географічна інформація;

  • позначення історичної події без вказівки на її дату або з такою вказівкою;

  • жанр кінострічки.

Кіноанонс може починатися двома номінативними реченнями, одне з яких позначає жанр фільму, а інше – час і/або місце дії.

Прикладом анонсу розширеної структури може бути наступний текст:

Испания, XVII век, эпоха правления Филиппа Четвертого. Этим слабым, подверженным чужому влиянию монархом с легкостью манипулирует его развращенный, полный интриг двор, где всем заправляет влиятельный граф Альварес. В этой империи, которая движется к своему закату, и разворачиваются приключения... [Капитан Алатристе].

На наш погляд, найбільш важливими особливостями синтаксичної структури анонсу, що відрізняють його від інших жанрів, є наступні:

1) характер зачину (першого речення або перших слів в одному реченні) – можливість включення як першого компонента речення, яке позначає жанр фільму, час і місце дії або якісь інші параметри і за змістом і формою не пов'язане з подальшим текстом;

2) в основній частині тексту анонсу має місце наступна закономірність: чим менше компонентів входить у мовний ланцюг кіноанонсу, тим складнішою є внутрішня структура кожного з них, і навпаки. Іншими словами, кількість комунікативних одиниць і предикативних зон кіноанонсу співвідноситься зі ступенем їх синтаксичної складності: більше речень, менше ускладнення, і навпаки, – що загалом і зумовлює в більшості випадків цілком зіставний об'єм інформації в кіноанонсах як мінімальної структури, так і розширених, таких, що включають до десятка комунікативних одиниць. Сказане підтверджується прикладами Стены, кругом стены. Красные, синие, зеленые, оранжевые. И двери. Маленькие квадраты, ведущие ... куда? К смерти или спасению? Кто создатель этого адского лабиринта? Кто эти люди, оказавшиеся внутри чудовищной головоломки? И как они здесь оказались? Они не помнят... [Куб Зеро].

3) завершуючий елемент анонсу також має свої особливості і може бути конструкцією без формального показника її завершеності і навіть навпаки, – конструкцією, що включає показник незавершеності. Це створює певну інтригу, сприяючи зацікавленості у фільмі, який анонсується.

Кіноанонси до одного і того ж фільму, опубліковані в різний час або в різних джерелах, можуть варіюватися, що найчастіше зводиться до редукції об'ємніших текстів, до перетворення їх у тексти меншого об'єму. Це питання розглядається у підрозділі "Варіантні структури кіноанонсів". З початкового тексту вилучаються якісь його фрагменти, а те, що залишається, коректується стилістично. Специфіка ж жанру зберігається (див. приклад).

"Соблазн".

Старшекласснице Жене Родимцевой трудно устоять перед соблазном оказаться в элите класса, тем более что там – герой ее девичьих грез. Ей, как и многим ее одноклассникам, хочется ездить на машине, быть в центре внимания, но приходится дорого платить за поруганную