LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні параметри кіноанонсу

любовь...

Старшеклассница Женя Родимцева не удерживается от соблазна оказаться в элите класса. Но потом приходится дорого платить за поруганную любовь и за то, что предала мать...

Специфіка мовної тканини кіноанонса проявляє себе переважно на синтаксичному рівні структури мови. І в загальному випадку кіноанонс є особливий мовний твір зі специфічною синтаксичною структурою.

Третій розділ дисертації "Засоби реалізації прагматичної спрямованості кіноанонсу" присвячений проблемі лінгвістичного втілення прагматики тексту анонсу. Про різноманітність засобів його досягнення йдеться у підрозділі "Різнорівневі можливості створення прагматичної орієнтації анонсу". Прагматична спрямованість тексту кіноанонсу знаходить свій прояв на всіх рівнях його структури. Необхідність залучення уваги потенційного глядача примушує використовувати всі наявні можливості цікавого графічного оформлення тексту. Яскрава експресивна лексика, використання історичного теперішнього часу та інші засоби роблять свій внесок у створення привабливого анонсу. Кіноанонс, як правило, включає в себе від двох до п'яти-шести семантичних блоків, що мають стандартне лексико-граматичне наповнення, частина з яких призначена для виконання рекламної функції, а інші – функції інформативної.

Наступний підрозділ має назву "Антіципация як специфічна ознака кіноанонсу". Специфічною рисою кіноанонсу є антиципація, тобто попереднє знайомство потенційного глядача фільму з його особливостями з метою викликати інтерес і бажання даний фільм подивитися. Антиципація створюється за допомогою ряду граматичних і лексичних засобів, наприклад, це може бути специфічне використання розділових знаків (в першу чергу багатокрапка та тире), використання підсилювальних часток (лише, адже), слів, що підкреслюють початок дії, яка обіцяє бути дуже цікавою, або її завершення (втягувати, готуватися, починатися, нарешті, завершитися і т.п.), та інших. Так, у наступному прикладі є такі засоби антиципації, як вживання тире і багато крапки, завдяки яким читач може сам домислити, що буде далі, слова з оцінним значенням, але слова-"пустушки" (прекрасний, украй привабливий), події по драматизму і емоційності переплюнули будь-яку кінодраму), слова, що підкреслюють початок цікавої дії (і ось, починаються події) і інші засоби.

Сюжет прекрасен. В нем нет нашествий зеленокожих пришельцев, нет мутантов, нет мегазлобных злодеев. Маленький и крайне обаятельный робот по имени ВАЛЛ-И (на самом деле это не имя, а аббревиатура названия его модели) изо дня в день в совершенном одиночестве (если друга-таракана не считать) перерабатывает мусор, заполонивший нашу Землю. Людей на ней не осталось: тотальное загрязнение окружающей среды вынудило их отправиться в космические скитания. И вот в один из совершенно обычных для ВАЛЛ-И дней на планету прибывает робот-разведчик-поисковик ЕвА. Наш робот влюбляется в нее и – дальше начинаются события, по драматизму и эмоциональности переплюнувшие любую кинодраму...ВАЛЛ-И].

"Стилістичний ефект в кіноанонсі як спосіб впливу на споживача" розглядається у третьому підрозділі. У нашій ситуації, коли перед читачем періодичного видання знаходиться значна кількість анонсів, стилістичні прийоми можуть допомогти привернути його увагу до того або іншого фільму. Проте, як показують наші спостереження, в анонсах, не дивлячись на їх яскраво виражену прагматичну спрямованість, різні стилістичні прийоми використовуються порівняно обмежено, вони є в наявності не в кожному тексті. Серед них звертають на себе увагу такі тропи, як метафора, метонімія, повтор, порівняння, оксюморон, антономасія, епітет, паронімічна атракція і деякі інші.

Найбільш важливе місце в стилістичній системі анонсів займають метафори. У ряді випадків вони не служать для створення стилістичного ефекту, а є частиною лексичної системи даного виду текстів. За нашими спостереженнями, близько половини текстів кіноанонсів включає в свій склад принаймні одну, частіше декілька метафор різних типів, наприиклад:

Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен ХIХ столетия неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая Кейт Маккей. Невероятное случается, и они встречаются! [Кейт и Лео].

Посилення виразності мові в анонсах досягається в переважній більшості випадків за рахунок такого найбільш поширеного тропу, як епітет:

Девушке из низов представился шанс полностью изменить свою жизнь: стать блистательнойсветской дамой [Пигмалион].

Підвищення виразності мови в стислих текстах у ряді випадків досягається за допомогою особливих синтаксичних побудов. Певнасинтаксична побудова може використоватися не в прямому, а в переносному значенні. Прикладом є риторичне питання. Питання і твердження або заперечення своєрідно переплітаються, що створює стилістичний ефект.

Вам никогда не приходило в голову, что быть отцом это не так-то и просто? Главному герою приходится пересмотреть свои жизненные идеалы, когда его бывшая девушка оставляет с ним на месяц свою шестилетнюю дочь. И вот молодой писатель-фантаст оказывается один на один с реальностью, которая пока мило улыбается и играет в куклы... но это только "пока"! [Ангел-хранитель].

Важливим засобом експресивного синтаксису в кіноанонсі є парцеляція. яка передбачає побудову повідомлення шляхом розділення на декілька самостійних висловів, інтонаційно або графічно виділених, але єдиних за змістом, наприклад:

История простой, милой, русской девушки, которую зовут Варя. Обыкновенной, каждодневной. С пустыми прилавками магазина, с тяжелой выматывающей работой доярки, с цветным телевизором, в котором мелькает какая-то марсианская, красочная жизнь звезд эстрады, с работягой мужем, рвущим свои и ее жилы на строительстве нового дома, с ночной – наскоро, наспех, постоянно прислушиваясь к вздохам свекрови за шкафом – "любовью". А с утра все сначала, и дольше века длится день... [Трудно первые сто лет].

Останній підрозділ озаглавлено "Проблема сприйняття кіноанонса". При вивченні кіноанонсів нами було проведено невелике експериментальне дослідження серед студентів ДНУ, метою якого було виявити, що є для потенційних глядачів найпривабливішим в анонсі, чому вони обрали б для перегляду той або інший фільм. Такими виявилися анонси, що апелюють до романтичних почуттів, почуття страху, здивування. Найбільш атрактивні слова і фрази, що формують образ кіноанонсу, утворюють наступні семантичні поля, які виявилися найбільш затребуваними: значення, пов'язані з пригодою, з небезпекою, з боротьбою, з відносинами між людьми.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що кіноанонс – це дійсно особливий вид рекламного тексту, специфічний жанр масової комунікації, який має свої особливості на всіх рівнях мови, що дозволяють чітко виділити його серед інших видів