LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов)

Екстралінгвістичні дослідження кольору, поряд із дослідженнями фізичної природи світла, явищ кольорового контрасту та багатьма іншими, мають безліч прикладних вимірів, пов'язаних із можливостями використання знань про колір у низці областей та сприйняттям кольору людиною. Так, наприклад фізіологи та офтальмологи досліджують кольоровий зір людини з точки зору можливостей краще розрізняти предмети. Погляд на колір як на властивість предметів чи світла досить характерний у різних сферах повсякденного життя – комерції, мистецтві, науці, техніці, дизайні.

Лілі Саймон стверджує, що колір впливає на людину на рівні підсвідомості, тобто не торкаючись рівня звичайної думки. Тому політики, бізнесмени та робітники реклами навчились викликати бажаний відгук за допомогою мови кольору. Вміле використання кольору може обманути того, хто його бачить, чи змусити його зробити спонтанний критичний висновок. Так, наприклад жовтий колір стимулює роботу травлення, тому жовті стіни в закладах харчування сприяють пожвавленню атмосфери та невимушеній бесіді [2: 20]. Також, працюючи за комп'ютером, користуйтесь жовтим килимком для мишки, щоб підвищити концентрацію уваги та зберегти бадьорість [2: 37].

У своїй статті "Немного о цвете промышленного интерьера" С.М. Іванов досліджує природу кольору як психофізіологічне явище. Автор відмічає, що фізиці відомі хвилі, що викликають відчуття кольору, довжиною від 400 до 800 м. Світло попадає на сітківку, пігменти, що знаходяться у фоторецепторі, поглинаючи його, розпадаються на частинки в різній пропорції, а мозок, аналізуючи їх сигнали, вирішує, яке світло поглинається менше, а яке більше. Так складається думка про колір [3: 36-39].

За психофізіологічним впливом кольори можуть бути теплими та холодними, важкими та легкими, крикливими та спокійними, приторними та гострими. Кольорові характеристики дозволяють визначення, пов'язані зі слухом, нюхом, дотиком та смаком [3: 45].

Проблеми кольорової гармонії цікавлять людей мистецтва. Це закономірно, тому що людина сприймає оточуючий світ у кольорі та у своїй практиці широко використовує увесь хроматичний спектр, створений природою, доповнюючи його іншими відтінками.

Питання створення кольорового комфорту, "корисних" для людини кольорових комбінацій, цікавить спеціалістів із промислового та побутового дизайну. Колір одягу є предметом творців промислового та відомчого одягу, об'єктом кутюр'є, які формують моду на визначені кольори та кольорові комбінації в певному сезоні.

Багато хто з учених відзначають збільшення кількості науково-технічних галузей, у яких використання кольору має вузькоспеціальний термінологічний характер. При цьому звертається увага на те, що вживання кольоропозначень не обмежується мінералогією та текстильним виробництвом, а широко використовується також у рамках космічних програм.

Фабер Біррен у своєму екстралінгвістичному дослідженні значень кольору виділяє чотири типи асоціацій: 1) загальне уявлення; 2) розумові асоціації; 3) об'єктивні асоціації та 4) суб'єктивні асоціації. Під розумовими асоціаціями мається на увазі асоціації у формі іменників. Під об'єктивними та суб'єктивними – ситуації, коли колір співвідноситься із зовнішнім об'єктом чи внутрішнім душевним станом. Наприклад: жовтий колір: загальне уявлення: сонячний, променевий, променястий; розумові асоціації: сонячне світло; об'єктивні асоціації: привітний, життєвий, небесний, надихаючий; суб'єктивні асоціації: висока духовність, здоров'я [4: 141]. Автор приводить експериментально підтвердженні данні.

На думку П.В. Яньшина, який проаналізував праці багатьох авторів, мета підбору значень кольорів – не зафіксувати його зміст, як встановлену наукову істину, а дати змогу читачеві самостійно співставити різнорідний матеріал. Особливо це стосується аури [5: 201].

Наприклад, жовтий колір аури розшифровується так: жовтий із відтінком золотистого означає міцне здоров'я та достаток. Люди з такою аурою здатні піклуватися про себе, рідко хвилюються та легко вчаться, володіють живим розумом, веселі, товариські, завжди готові прийти на допомогу; червонуватий відтінок жовтого кольору свідчить про сором'язливість, якщо такі люди ще й руді, то, скоріш за все, вони мають комплекс неповноцінності й тому часто хворіють на серце та шлунок.

За принципом фен-шуй існує 5 стихій: води, металу, вогню, землі та дерева; стихія землі є центральною, а її колір жовтий.

В. Мойсеєнко також вважає, що колір у своїй різноманітній взаємодії з компонентом світла часто демонструє майже радикальне відхилення від закріплених, наочних та інтуїтивно зрозумілих для повсякденної свідомості колористичних образів та уявлень. У цій області знань можна знайти нові, незвичні для традиційного уявлення та неспеціалізованої свідомості ідеї і, переоцінивши, ввести їх в науковий вжиток. Ця ситуація відображає постійну дистанцію, що має місце між науковим та повсякденним знанням, між здоровим глуздом науки та загальним повсякденним здоровим глуздом [6: 93]. Також автор виокремлює зміст та денотат знаку від уявлення, яке відповідає цьому знаку [6: 95].

Ми знаємо, що на практиці одне і те ж саме кольорове судження часто виражається різними словами та виразами, серед яких ми часто використовуємо і фразеологізми. Наприклад: As yellow as a crow's foot, as yellow as a guinea, as yellow as a kite's claw, as yellow as corn, as yellow as gold // жовтий як лимон, жовтий як жовток тощо [7; 8].

Фразеологічні одиниці утворюються в мовленні й відображають ті явища і предмети, що безпосередньо оточують людей; люди в свою чергу, надають їм тих чи інших характеристик, в тому числі ознак за кольором. Отже, цілком закономірно, що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно забарвлюють образність в мовленні, саме колір є складовою частиною. Колір допомагає створити яскраві зорові образи з сухих абстракцій, що робить мовлення барвистим, соковитим та емоційно насиченим.

Оскільки фразеологічні одиниці є мовною універсалією, то можна припустити, що в будь-якій мові існують фраземи, до складу яких входять назви кольорів, адже фразеологізми відображають реалії життя.

Варто відзначити, що багатство барв