LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові

поведінки, способів спілкування людей і регламентації їхніх моральних цінностей. Ті „культурні" знаки, які є надбанням колективної пам'яті, конденсують у собі світоглядний, соціальний та естетичний досвід в сучасному соціумі і набувають переосмислення відповідно до його цінностей та норм життя.

Розглянутилюдину-діяча в ракурсі національно-маркованого суб'єкта, що сприймає й оцінює світ, і зрозуміти, що ж стає предметом номінації, дозволяє ономасіологічний підхід до розгляду агентивних номінацій. Спираючись на словникове тлумачення агентивів і аналізуючи лінгвоаксіологічні характеристики цих одиниць, засвідчуємо такий їх розподіл:

Таблиця 1

Контент-аналіз агентивних номінативних одиниць із формантом -er


п/п

Агентиви
з формантом-er

кількість

%

Тип маркованості
(для аксіологічно маркованих)

кількість

%

Структурно-семантичні особливості

кількість

%від загальної

кількості

від аксіологічно

маркованихвід загальної кількості

від аксіологічно маркованих

1

Аксіологічно марковані

440

46,3

Пейоративи

307

32,2

70

моно

204

21,5

46,2
 • полі

  103

  10,8

  23,5
 • Меліоративи

  133

  14

  30

  моно

  99

  10,4

  22,4
 • полі

  34

  3,5

  7,9

  2

  Аксіологічно нейтральні

  510

  53,7

  Всього:

  950

  100


  440

  46,2

  100


  440

  46,2

  100


  При цьому слід зауважити, що від загальної кількості аналізованих АНО із формантом -er (950 одиниць) – 53,7%, тобто 510 номінацій, вживається на позначення професії та постійної дії і належить до аксіологічно нейтральної лексики: animal-trainer, barkeeper, bar-tender, beerbrewer, book-keeper, bookmaker, тоді як 46,3% (440 одиниць) має яскраво виражене аксіологічне забарвлення: fiddle-player, catgut-scraper, corpse-provider, death-hunter. Сфера їх вживання обмежена, у зв'язку з чим в словниках вони мають відповідні стилістичні позначки типу розм., ірон., зневаж. тощо: penny-a-liner – розм. другорядний журналіст, писака; pot-boiler– розм. халтурник; headhunter – ірон. "мисливець за знаменитостями"; whippersnapper – зневаж. нікчема, хлопчисько, молокосос.

  У нашому матеріалі було виявлено неідіоматичні агентиви з прозорою мотивацією. Значення конституентів становлять значення цілого слова і називають референта прямо або образно, тобто метафорично мотивовано: bread-winner – той, що заробляє гроші для сім'ї (годувальник); bell-ringer – 1) дзвонар;
  2) дрібний політикан; 3) жарг. машиніст; 4) сл. музикант.

  На асоціативно-тематичному рівні у дисертації виявлено різні шкали оцінки меліоративних і пейоративних агентивних номінацій та здійснено їх кластерний аналіз. Методи кластеризації засновуються на класифікації об'єктів за двома типами: 1) розділовим, коли об'єкти розкладають на групи і 2) агломеративним, коли об'єкти поєднують у групи.

  Спираючись на здобуті дані, агентиви, що утворюють асоціативно-тематичне макрополе "ЛЮДИНА-діяч",згруповано за такими концептуальними кластерами:

  1) людина-діяч як біологічний індивід;

  2) людина-діяч та її емоційний стан;

  3) людина-діяч як мікрокосм;

  4) людина-діяч як соціокультурний феномен.

  Таблиця 2

  Агломеративний кластерний аналіз макрополя ЛЮДИНА-діяч

  п/п

  Концептуальні кластери

  Кількість

  агентивів

  %

  відношення

  1.

  Людина-діяч як біологічний індивід

  58

  6,1%

  2.

  Людина-діяч та її емоційний стан

  4

  0,4%

  3.

  Людина-діяч як мікрокосм

  188

  20%

  4.

  Людина-діяч як соціокультурний феномен

  700

  73,5%


  Концептуальний кластер "Людина-діяч як біологічний індивід" представлений в англійській мові як меліоративними, так і пейоративними номінаціями, що характеризують людину-діяча за її віковою ознакою (long-liver), фізичними якостями (three-decker) та якостями характеру (bitter-ender).

  Концептуальний кластер "Людина-діяч та її емоційний стан" є найменшим за чисельністю, оскільки англійська мова має невеликі можливості словотворчої експресії, що зумовлено насамперед її типологічними характеристиками: емоційність тут виражається переважно через лексичні засоби. В межах розглядуваної асоціативно-тематичної групивиявлено 4 агентивні номінації з пейоративною семантикою емоційного стану. Це передусімпаракінетичні утворення типу thumbsucker, handshaker, lip-speaker, handwringer.

  Ядерними тематичними асоціаціями концептуального кластера "Людина-діяч як мікрокосм" є інваріанти, які об'єднують агентивні меліоративи, що символізують добро типу church-goer, good-doer, life-saver, тимчасом як концепт зло представлений в агентивних номінаціях, що перебувають на периферії цього кластера, типу wrong-doer, bamboozler, але переважають за своїм кількісним складом. Зареєстровано 101 агентивну номінацію, в семантиці яких порушуються Десять Заповідей. Це