LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)

автора (первинного адресанта) і редактора (вторинного адресанта). Наявність вторинного адресанта – посередника між автором і читачем повідомлення – редактора газети свідчить про вторинну природу тексту ПГО.

Розділ 2."Семантичні особливості приватних газетних оголошень у сучасній британській періодиці". Серед найрізноманітніших способів представлення вербалізованої інформації найбільш стереотипним є фрейм. Останній визначаться як система пропозицій, у якій до одного й того самого логічного суб'єкта ДЕЩО приєднується кілька логічних предикатів, що характеризують суб'єкт за якісним, кількісним, буттєвим, локативним, темпоральним й оцінним параметрами (С.А. Жаботинська).

Як окремий тип тексту ПГО має свою канонічну структуру, універсальну схему організації його змісту. За наявності різних варіантів фреймового моделювання, що зустрічаються в лінгвістичних працях, найбільш вдалим для побудови універсальної семантичної структури ПГО виступає предметно-центричний фрейм (термін С.А. Жаботинської) (див. рис.2).

ТАКИЙ ТУТ-ЗАРАЗ

ДЕЩО .............................ІСНУЄ

ТАКРис. 2. Універсальна семантична структура ПГО

Слот ДЕЩО вищенаведеного предметно-центричного фрейму заповнюється назвою товарів/послуг, що пропонуються або є потрібними, чи інформацією про подію, про яку повідомляється. Кількісні, якісні й оцінні параметри об'єкту оголошення заповнюють слот ТАКИЙ. Ознака способу існування (слот ТАК) представлена лексичними одиницями, що інформують про певний факт: пропонування товарів/послуг, запит товарів/послуг, оповіщення певних подій. Відповідно оголошення діляться на: оферативні, в яких пропонуються товари/послуги; оголошення-запити – потребуються товари/послуги; оголошення-оповіщення, що передають повідомлення про певні події. Залежно від того, про яку подію інформує оголошення-оповіщення, розрізняємо оголошення про народження, заручини, некрологи, вітання, ПГО-подяки, а також повідомлення про предмети, що були загублені або знайдені.

Будова предметно-центричного фрейму (рис.2) як інваріанта семантичної структури ПГО змінюється в межах кожного його типу, що зумовлюється наявністю додаткової інформації про той чи інший семантичний елемент (слот). Розглянемо семантичну структуру кожного типу ПГО окремо.

Семантична структура оферативних ПГО моделюється як предметно-центричний фрейм, у якому слот ДЕЩО представлений назвою об'єкта оголошення, слот ТАКИЙ заповнюється кількісними, якісними й оцінними параметрами об'єкта, ІСНУЄ ТАК – дієслівною формою is offered (пропонується). Наприклад:

 • WARDROBE double, half shelved, half hanging, lockable, 35. 07931 557978 or 01676 521 409 (BP, September 12, 2003).


  ДЕЩОІСНУЄ ТАК  Рис. 3. Предметно-центричний фрейм оферативного ПГО (1)

  Семантична структура наведеного вище ПГО представлена як предметно-центричний фрейм (див. рис. 3), слот якого ДЕЩО заповнюється назвою товару ("wardrobe" – "шафа"). Значення ознак і ціни предмета оголошення становлять слот ТАКИЙ. Номер телефону відноситься до локативних параметрів логічного суб'єкта ДЕЩО. Лексичне наповнення слоту ІСНУЄ ТАК (is offered – пропонується) визначається рубрикою, у якій надруковане це оголошення (for sale – на продаж).

  В оголошеннях-запитах, окрім інформації про необхідність певного товару/послуги, іноді наявні відомості про адресанта, який бажає придбати необхідну річ, тому структура змісту інформації цього типу ПГО має різні варіанти представлення. Порівняємо два приклади:

 • LARGE carpet and underlay wanted, in good cond. 02476 504150 or 07833 704780. NC. Coventry (BP, September 12, 2003);

 • PROFESSIONAL domestic help wanted, for private house, Coventry & Rugby area, good rates of pay. 02476 675095 07779033735 (BP, September 12, 2003).

  У прикладі (2) структура інформації моделюється як предметно-центричний фрейм: ТАКИЙ ДЕЩО ІСНУЄ ТАК (потрібно) ТУТ-ЗАРАЗ (див. рис. 4).


  Рис. 4. Предметно-центричний фрейм оголошення-запиту (2)

  Слот ДЕЩО представлений назвою товару (carpet and underlay – килим і підстилка), який потрібен (ІСНУЄ ТАК). ТАКИЙ заповнюється бажаними характеристиками товару – "large, in good cond" (великий, у хорошому стані). До локативних параметрів фрейму належить інформація, на яку вказують номер телефону і назва району, в якому перебуває адресант оголошення. Лексичне наповнення слоту ІСНУЄ ТАК (wanted – потрібний) визначається рубрикою (wanted), у якій опубліковано оголошення.

  У прикладі (3) зазначається, кому потрібний предмет оголошення. Отже, семантичну структуру тексту представимо як інтегрований фрейм, в основі якого лежить акціональний фрейм: ТАКИЙ (професійна домашня) ДЕЩО (допомога) діє (потрібна) для ДЕЩО (приватний будинок) (див. рис. 5). Слоти ДЕЩО розгортаються у предметно-центричні фрейми, один з яких містить інформацію про об'єкт, інший – про бенефактив. Таким чином, наявна інтеграція (в термінах С.А. Жаботинської) двох типів фреймів: акціонального та предметно-центричного.


  Рис. 5. Інтегрований фрейм оголошення-запиту (3)

  До оголошень-запитів належать також і шлюбні оголошення, що містять інформацію про пошук друга, подруги або коханої людини. Семантичну структуру цього типу оголошень також представляємо як інтегрований фрейм, наприклад:

 • SPORTY Brighton-based male, 35, 6'2", loves outdoors, seeks articulate, interesting, warm, positive female 20s-30s for friendship to begin with. Voice No. 390 478 (ST, January 19, 2003).

  РОБИТЬ (seeks-шукає) ТУТ- ЗАРАЗ

  кого?

  для чого?

  ДЕЩО (friendship)

  Рис. 6. Інтегрований фрейм шлюбного ПГО (4)

  Побудований фрейм є інтегрованим, в основі якого лежить акціональний: ДЕХТО (адресант) робить (шукає) ДЕХТО (адресат). Слоти ДЕХТО розгортаються у предметно-центричні фрейми. Ядром одного предметного фрейму є агенс – адресант повідомлення, центральним слотом іншого виступає об'єкт дії агенса – адресат ПГО.

  Семантичну структуру оголошення-оповіщення представляємо як предметно-центричний фрейм. Його слот ДЕЩО розгортається в інший тип фрейму, за допомогою якого моделюємо інформацію про подію, що повідомляється в оголошенні. Наприклад:

 • CHERRY – On the 25th September, to Sam and Lisa, twin sons, Max Hugo and Finn Charles (T, October 2, 2003).

  Семантична структура оголошення-оповіщення про народження дитини (5) моделюється як інтегрований фрейм, в основі якого лежить предметно-центричний фрейм (див. рис. 7) з предметним слотом ДЕЩО і його буттєвими, темпоральними і локативними параметрами. Слот ІСНУЄ ТАК заповнюється дієслівною формою is announced (оголошується). Слот ДЕЩО


 •