LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)

розгортається у предметно-центричний фрейм, що репрезентує семантичну структуру оголошення-оповіщення про народження дитини:

ДЕЩО


(оповіщення про народження дитини)


Рис. 7. Інтегрований фрейм оповіщення про народження дитини (5)

Предметно-центричний фрейм, що репрезентує семантичну структуру тексту оповіщення про народження дитини (див. ліву частину рис. 7), має слоти ДЕХТО, ІСНУЄ, ТУТ, ЗАРАЗ. Слот ДЕХТО містить інформацію про тих, хто народився, зазначаються їхні імена (twin sons, Max Hugo and Finn Charles – близнята, Макс Хьюго і Фін Чарльз). Слот ТУТ містить повідомлення про місце народження дітей, тобто сім'ю, в якій народились ці діти, а слот ЗАРАЗ представлений датою їхнього народження.

Семантичну структуру оголошення-подяки представляємо як інтегрований фрейм, в основі якого лежить предметно-центричний фрейм. Його слот ДЕЩО розгортається на відміну від відповідного слоту семантичної структури оповіщень про народження дитини в акціональний фрейм, за допомогою якого моделюємо інформацію оголошення-подяки. Наприклад:

 • ST. JUDE many thanks for help given. Please continue, O&TM (DT, February 17, 1999).

  У цьому оголошенні невідомий адресант дякує церкві святого Юди за допомогу. ПГО містить інформацію про дві особи, й, відповідно, два слоти ДЕХТО. Один з них (невідомий адресант) грає роль агенса, другий (церква) – роль об'єкта. Третій предмет ДЕЩО є причиною дій агенса – допомога (help). Таким чином, акціональний фрейм (див. рис. 7) набуває наступного вигляду: ДЕХТО (адресант) РОБИТЬ (дякує) ДЕХТО (St. Jude) за ДЕЩО (help). У цілому семантична структура тексту представляється як інтегрований фрейм, в основі якого лежить предметний фрейм.


  ДЕЩО

  (оповіщення-подяка)


  Рис. 8. Інтегрований фрейм оповіщення-подяки(6)

  Таким чином, семантична структура ПГО моделюється як предметно-центричний фрейм, який в межах кожного окремого типу оголошення може трансформуватись в інтегрований (з основним предметним) або інший фрейм, структура якого визначається структурою інформаційного змісту оголошення (наприклад, акціональний – для оголошень-запитів).

  Розділ 3. "Композиційні і комунікативно-прагматичні особливості приватних газетних оголошень у сучасній британській періодиці". ПГО є креолізованим (у термінах О.Є. Анісімової) типом тексту, тобто складається з двох негомогенних частин: вербальної й невербальної. Перша частина представлена трьома основними компонентами структури ПГО: заголовком, основним текстом і регулятивною частиною, представленою утилітарною інформацією. Друга (невербальна) включає іконічні засоби, а саме, особливий шрифт, стандартну форму тексту, певні графічні знаки.

  Вербальні компоненти виконують інформативну, атрактивну, інтригуючу, відбіркову, спонукальну та контактовстановлювальну функцію. Перші чотири функції реалізуються у заголовку. Порівняйте:

 • PARROT African Grey, 6mths old, h/r tame starting to talk, possible female called Charlie, 750 ono, with cage and toys. 02476618764 or 07904 212022. Bell Green (BP, September 12, 2003);

 • A CASE OF ALLITERATION Dependable, domesticated, demonstrative, desirable, dignified, dexterous, diligent, displaced, single dad, 50s, 5'11", Sth Warwicks-based, seeking meaningful, magical, marvelous miraculous, memorable, moreish, multi-talented female. Voice No. 477666. ( (ST, January 19, 2003).

  У прикладі (7) заголовок виконує атрактивну й інформативну функції. Він привертає увагу адресата, повідомляючи про предмет оголошення (вказує на назву птаха: parrot-папуга). Заголовок ПГО (8) інтригує адресата, спонукає його прочитати оголошення, щоб дізнатися, про яку алітерацію йдеться. Крім того, термін alliteration (алітерація) зрозумілий лише фахівцям, що звужує коло ймовірних адресатів шлюбного оголошення. Таким чином, функціями заголовку останнього повідомлення є атрактивна (привернення уваги читачів), інтригуюча, інформативна (надання інформації адресату про винахідливість адресанта) й відбіркова (заголовок містить специфічний термін "алітерація").

  Основний текст ПГО є носієм інформативної та спонукальної функцій (остання представлена імпліцитно). Проілюструємо вищезазначене на прикладі:

 • PANASONIC electronic typewriter, with manual, good cond, 25 ono. 0121 7063713 Acocks Green (BP, February 28, 2003).

  Основний текст цього оферативного ПГО дає інформацію про предмет оголошення (друкарську машинку), його властивості та ціну товару, виконуючи таким чином інформативну функцію. Використання словосполучення "good condition" спрямоване на формування в адресата позитивного враження про предмет оголошення. Компанія-виробник і ціна товару, за умови відповідності потребам і можливостям адресата, мають зацікавити читача придбати цю річ. Отже, імпліцитно текст спонукає адресата до дії.

  Не менш важливим є третій компонент ПГО – регулятивна частина, необхідна для встановлення контакту між адресантом і адресатом. Вона містить додаткові дані про місцезнаходження адресанта, номер телефону, за яким можна з ним з'єднатись, і таке інше, тому виконує інформативну й контактовстановлювальну функції. Складовими регулятивної частини ПГО можуть бути: а) номер телефону (див. прикл. 7, 9); б) номер телефону й ім'я адресанта: "Call Becki (day) 01827 714667, (eve) 01676 541952. Coventry" (BP, February 28, 2003); в) номер телефону і назва регіону, де перебуває адресант: "...01926 856712, Kenilworth" (BP, September 12, 2003); д) номер телефону, назва регіону, у якому проживає адресант, час, коли слід зателефонувати: "...07769 778160 call after 7pm. Coventry" (BP, September 12, 2003); е) номер абонентської скриньки або номер повідомлення (у шлюбних оголошеннях) (див. прикл. 8).

  До невербальних компонентів ПГО належать шрифт, форма тексту, певні графічні знаки, а також розділові знаки, кожен з яких в оголошенні має різне функціональне навантаження. Так, особливий шрифт, форма тексту, графічні й розділові знаки виконують атрактивну функцію. Наприклад,

  (10)

  (BP, February 28, 2003).

  У прикладі (10) такі невербальні компоненти, як форма подачі тексту, графічний знак (що свідчить про початок нового оголошення), особливий шрифт (заголовок і номер телефону написано великими літерами і цифрами жирним шрифтом) виконують атрактивну функцію. Розділові знаки – коми – виокремлюють кожну нову порцію інформації, тим самим зосереджуючи увагу адресата на характерних рисах товару.

  Невербальні елементи, крім того, можуть виконувати власне інформативну функцію. Наприклад, знак ? повідомляє про те, що з адресатом можна з'єднатись лише шляхом листування:

 • ACCOMPLISHED Achiever, land, sea and air. Tall, tanned, handsome, professional single gentleman, fun to be with, GSOH, seeks romantic LTR with charming lady, 60's only, residing 50 mile radius


 •