LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)

висловленнях усіх учасників кінопроцесу: ЗЛО, ЛЮДИНА, ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ, ЖИТТЯ, ХВОРОБА, ПОЛІТИКА. За кількістю фрагментів текстів, які описують певний концепт, ізоморфними периферійними є концепти БІЗНЕС, МИСТЕЦТВО, КЛАСОВА СТРУКТУРА, ПОДОРОЖ, ЗМІНА, ЦІННОСТІ, ЗМІ. У процесі пізнавальної діяльності та комунікативної практики людини зміст концепту в її свідомості ускладнюється (О.М.Кагановська, В.І.Карасик, Ю.С.Степанов). Цей процес відбивається й на структурі концепту та його ієрархічній будові. Так, зміст концепту ЗЛО становлять концепти нижчого рівня абстрактності ВІЙНА, НАРКОТИКИ, ЗЛОЧИННІСТЬ, НАСИЛЛЯ. Концепт ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ структурується більш дрібними концептами СІМ'Я, КОХАННЯ, СЕКС, ДРУЖБА. Для реалізації одних і тих самих концептів у ТКП учасники кінопроцесу використовують певні номінативні одиниці, що позначають різні фрагменти цих концептів. Виокремлені концепти моделюються за допомогою предметно-центричного, предметно-акціонального й таксономічного фреймів.

Аломорфні концепти вербалізовані у висловленнях лише тієї чи іншої групи кіномитців. Для сценаристів, режисерів та акторів як людей безпосередньо причетних до творчого процесу визначну роль відіграє концепт МИСТЕЦТВО, для критиків важливими є концепти СВОБОДА, ЕКОЛОГІЯ, ДОБРО, РЕЛІГІЯ.

Розглянемо зміст одного з центральних спільних концептів ЖИТТЯ, засоби його мовного втілення у висловленнях сценаристів, режисерів, акторів, критиків. Вербалізація концепту ЖИТТЯ в ТКП свідчить про те, що всі учасники кінопроцесу звертають увагу на різні аспекти людського життя, відображені в сучасному кінематографі. Словосполучення the traumatic life of mathematics genius, Lester's / Nash's / his life позначають життя однієї людини, лексеми personal, sexual, social, home, family, professional – відповідно особисте, інтимне, суспільне, домашнє, сімейне, професійне життя людини. Лексеми modern, urban-suburban описують сучасне міське й приміське життя, напр.: If Lester's home life is bad, his professional life is even worse (Sacramento Bee 24.9.99). American Beauty is a brilliant satirical diagnosis of what's most screwed up about life in this country, especially when it comes to sexual frustration and kiddie porn (www.spacefinder.chicagoreader.com). Наведені приклади свідчать, що різні аспекти людського життя пов'язані та взаємозалежні. Непорозуміння в особистому житті (home life is bad) негативно впливає на професійне життя (professional life is even worse), що відбувається на тлі загального занепаду країни (life in this country).

Номінативні одиниці themes, the meaning of life вказують, що однією з основних тем, порушуваних кінематографом, є значення, сенс життя: There are many themes in GOOD WILL HUNTING – materialism versus human values, particular people's importance in our lives, even the meaning of life itself. – We cared about all of those things ... (www.whyy.org).

Концепт ЖИТТЯ метафорично осмислюється в термінах концепту ШЛЯХ: Without looking down at life, he passes it off as easy (www.well-rounded.com). Ця схема знання включає кілька основних структурних елементів: початок шляху, його етапи, перешкоди на ньому та його кінець (Дж.Лакофф, М.Джонсон). Кінцем життєвого шляху є смерть. Для його позначеня сценаристи використовують лексеми mortality, death; режисери – to die a death, актори – to die, to murder, to kill, критики – death, dead, departed, corpses and hangings, to die, to face death, to commit suicide, funeral, to bury, напр.: She sings, she dances and then she dies (www.iofilm.com). Старіння і смерть сприймаються митцями як неминучі явища, з якими потрібно змиритись: We took from that the idea that aging and death can't be changed, but must be accepted (www.wga.org).

Ключові концепти сучасного американського кінематографу, актуалізовані в ТКП сценаристами, режисерами, акторами, критиками, структуруються концептуальними метафорами. Так, концепт ЖИТТЯ актуалізується у висловленнях акторів концептуальними метафорами ЖИТТЯ Є КЛОПОТИ: When you're a little kid, you're living such a fantasy life; you can just go play for hours and not worry about anything (www.empireonline.com); ЖИТТЯ Є УЯВА: A complete half of one's life was only his imagination (www.maximumcrowe.net). Режисери концептуалізують ЖИТТЯ за допомогою метафор ЖИТТЯ Є ШЛЯХ: I'm always intrigued by a character who thinks they are going down one path and suddenly has to face the possibility of a complete change, of an overwhelming loss... (www.romanticmovies.about.com); ЖИТТЯ Є РУХ У ЛАБІРИНТІ: ... the journey of the lead character, Will, is an intellectual puzzle that gets unraveled slowly. Will's not sure why he resists certain things in his life until he is actually presented with them ... (www.zeal.com). У висловленнях кінокритиків концепт ЖИТТЯ структурується такими концептуальними метафорами: ЖИТТЯ Є СЦЕНАРІЙ, напр., In outline then Mr. Nash's life has the perfect three-act structure of a screenplay... (The New York Times 21.12.01); ЖИТТЯ Є БІЛЬ: Bud White (the Aussie Russell Crowe) is the mean one, tough and fearless, formed by pain. His sense of life is pain ...(The Washington Post 19.9.97); ЖИТТЯ Є ВМІСТИЛИЩЕ: ... she has lived a life far too full of bad breaks ... (www.rottentomatoes.com). Концептуальні метафори, що розгортаються навколо концепту ЖИТТЯ, базуються на його розумінні як змагання: ЖИТТЯ Є БОРОТЬБА: ... the playwright consciously lets his art imitate his life as competition for love and money induces him to break stifling conventions (www.spacefinder.chicagoreader.com); ЖИТТЯ Є БІГ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ: Erin's life is like a panicky sprint in high-heeled shoes ... (The New York Times 17.3.00).

Серед аломорфних концептів для сценаристів, режисерів, акторів ключовим є МИСТЕЦТВО. У їхніх висловленнях він представлений широким спектром вербальних експлікаторів, які заповнюють слоти предметно-акціонального фрейму (рис. 2).


Рис. 2. Структура концепту МИСТЕЦТВО

Центральним слотом розглянутого фрейму виступає ХТОСЬ, який реалізується номінаціями людей мистецтва: a scribe, an actor, a playwright, а director, Shakespeare і т.п. Слот ТАКИЙ заповнюють лексичні одиниці, що описують професійні, фізичні, духовні властивості митців: talentad, funny, intense тощо. Мовні засоби слоту ДІЄ називають дії людей мистецтва, пов'язані з творчим процесом: to write, to shoot, to create, to invent, to play тощо. За допомогою мистецьких прийомів і спеціального обладнання [ЩОСЬінструмент] (rehearsals, staging, to audition for a part, steadicam, handheld camera) митці ставлять театральні п'єси, пишуть музику, знімають кіно [ЩОСЬ] (play, music, movies, show, comedy, Romeo and Juliet), напр.: Christian (Mr. McGregor) meets Lautrec (John Leguizamo), who here is a performance [ТАКИЙ] artist [ХТОСЬ], as he rehearses [ДІЄ] a stage production [ЩОСЬ] he is calling a "spectacular spectacular" (New York Times 18.5.01).

Мовні засоби, виявлені у висловленнях сценаристів, режисерів, акторів, свідчать, що митці диференціюють три види мистецтва: театр, кіно й музику (theatre art, movies, music). Лексичні одиниці moviemaking, production позначають кіновиробництво як найбільш значущий вид для зазначених митців. Різні учасники кінопроцесу вербалізують його різні етапи. Мовні одиниці working